Partner serwisu
01 września 2020

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

Kategoria: Z życia branży

28 sierpnia 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ogłoszone zostało rozporządzenie określające sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o odnawialnych źródłach energii i reguluje sposób obliczania współczynnika na potrzeby kwalifikacji odbiorcy, jako odbiorcy energochłonnego.

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego

Zgodnie z ustawą OZE jako odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego:

  • którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;
  • dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Proponowane przepisy rozszerzają katalog obowiązków i opłat nałożonych na odbiorców poprzez system wspierający energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, które należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, a które odbiorca poniósłby gdyby nie korzystał z ulg. Pomoc dedykowana jest sektorom, których konkurencyjna pozycja jest zagrożona ze względu na intensywność zużycia przez nie energii elektrycznej i ich ekspozycję z tytułu transakcji międzynarodowych.

Ponadto rozporządzenie ujednolica sposób kalkulacji ulgi i zwolnienia z akcyzy od energii elektrycznej oraz rozstrzyga wątpliwości odnośnie braku konieczności wliczania rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych przy wyliczaniu współczynnika elektrointensywności. Celem wprowadzanej regulacji jest utrzymanie konkurencyjności sektorów i podsektorów, które uznaje się za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji, z powodu przenoszenia kosztów związanych z emisją gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej.

Przepisy rozporządzenia nie wprowadzają zmian w zakresie wyliczeń, które odbiorcy przemysłowi zobowiązani są składać do 31 sierpnia 2020 r. na podstawie art. 54 ustawy OZE."

Link do rozporządzenia określającego sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego

źródło: www.gov.pl/web/klimat
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ