Partner serwisu
02 września 2020

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu. 30 proc. strat ciepła mniej

Kategoria: Z życia branży

W Elblągu trwa modernizacja sieci ciepłowniczej. To ostatni etap projektu realizowanego przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, którego celem jest unowocześnienie sieci i ograniczenie strat ciepła. Projekt dofinansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ograniczenie strat ciepła zmodernizowanej i ma wynieść aż 33 proc. w modernizowanych instalacjach, co daje 2,3 tys. ton CO2 rocznie. Jednocześnie poprawia się estetyka miasta. 

Modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu. 30 proc. strat ciepła mniej

Tegoroczne prace modernizacyjne obejmują 4,3 km sieci, likwidację jednego węzła grupowego oraz 3 stacji wymiennikowych, a także budowę łącznie 39 węzłów indywidualnych. W całym projekcie zmodernizowanych zostanie blisko 7 km sieci.

W ramach projektu zlikwidowano dwie estakady rur napowietrznych, co pozytywnie wpłynęło na wygląd miasta.

Dzięki pracom straty ciepła w modernizowanych sieciach zostaną ograniczone aż o 33 proc., co pozwoli na uniknięcie emisji 2,3 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. To tak, jakby z ulic Elbląga zniknęło ponad 1300 pojazdów w ciągu roku.

– Poprawa efektywności systemu ciepłowniczego jest jednym z naszych priorytetów – mówi Andrzej Kuliński, prezes EPEC. – Drugim jest rozbudowa systemu, aby objął on jak najwięcej odbiorców oraz budowa własnego, niewielkiego źródła ciepła, które uzupełni dostawy ciepła z Energi Kogeneracji. To wszystko wpłynie na poprawę jakości powietrza w Elblągu.

Wykonawcy tegorocznych robót zostali wybrani w postępowaniu przetargowym. Prace wykonają Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Energoterm z Torunia oraz konsorcjum z Ostrołęki, w którego skład wchodzą dwie firmy: EKO Energetyka i Ciepłownictwo oraz Elektrotermex. Nadzór budowlany nad zadaniami inwestycyjnymi został powierzony firmie Zarządzanie Projektami Architektury i Inżynierii Paweł Borejko z Elbląga.

Termin realizacji wszystkich zadań to koniec października 2020 r.

Dofinansowanie z UE

Tegoroczna modernizacja sieci ciepłowniczej w Elblągu zakończy projekt, w ramach którego zmodernizowanych zostanie łącznie około 7 km sieci. Sieć ciepłownicza, której operatorem jest EPEC, to 200 km sieci oraz 2024 węzłów. Pokrywa ona około 70% potrzeb cieplnych miasta.

Pierwszy etap projektu zakończył się w październiku 2019 r. W ramach prac zmodernizowano sześć odcinków sieci ciepłowniczej oraz utworzono trzynaście indywidualnych węzłów cieplnych.

Łączna wartość brutto projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych w Elblągu” wyniesie maksymalnie 26,98 mln zł, z czego 9,86 mln zł pochodzi z funduszy UE ze środków Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu). Całość projektu zostanie rozliczona po jego zakończeniu.

Informacje na temat projektu dostępne są na stronach internetowych: www.cieplodlaelblaga.pl/ oraz www.epec.pl/.

***

O EPEC

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2 tys. odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplnych. Ponad połowa sieci jest w technologii preizolowanej. Wszystkie węzły ciepłownicze są wyposażone w układy regulacji automatycznej, firma wdrożyła także system zdalnego odczytu liczników ciepła.

W ciągu ostatnich 8 lat przedsiębiorstwo zainwestowało ponad 109 mln zł w modernizację i rozwój sieci, pozyskując na ten cel 20,5 mln złotych ze środków unijnych.   

EPEC jest właścicielem ciepłowni węglowej „Dojazdowa” o mocy 40 MW, co pozwala na pokrycie ok. 20-25 proc. zapotrzebowania na energię cieplną. 

Przedsiębiorstwo zatrudnia 162 pracowników.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ