Partner serwisu
05 lutego 2021

Korea współpracuje z Polską w szkoleniu kadr na potrzeby programu polskiej energetyki jądrowej

Kategoria: Z życia branży

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power), światowy lider w energetyce jądrowej, ogłosił podczas seminarium „Rozwój zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej pomiędzy Polską a Koreą” swoją gotowość do poszerzenia obecnej współpracy z polskimi instytucjami akademickimi oraz chęć wsparcia Polski w procesie kształcenia krajowych liderów w dziedzinie energetyki jądrowej – specjalistów o wysokich kompetencjach i wiedzy w obszarach zarządzania i inżynierii.

Korea współpracuje z Polską w szkoleniu kadr na potrzeby programu polskiej energetyki jądrowej

Organizatorami wydarzenia były koreańskie instytucje zajmujące się energetyką jądrową – szkoła podyplomowa Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS) i fundacja Korean Nuclear International Cooperation Foundation (KONICOF).

Jak stwierdzili uczestnicy seminarium, Polska może najlepiej sprostać wyzwaniom związanym z globalnym ociepleniem i osiągnąć wymaganą przez Unię Europejską dekarbonizację do 2050 r. dzięki realizacji projektu budowy pierwszych elektrowni jądrowych. Podjęcie się tego zadania pozwoli również stawić czoła krajowym wyzwaniom związanym z unowocześnieniem i wymianą systemu wytwarzania energii elektrycznej, dzięki bezpiecznej i zrównoważonej technologii jądrowej. Aby pomóc w realizacji tych celów, w Polsce funkcjonuje szereg uczelni wyższych, które prowadzą programy akademickie w zakresie energetyki jądrowej. Jednakże wskazane byłoby wdrożenie nowego programu nauczania, który odpowiadałby planowi rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Korea, która kontynuuje budowę nowych elektrowni jądrowych, posiada również szeroką ofertę edukacyjną w tym zakresie, dostępną na koreańskich uczelniach wyższych już od lat 50 ubiegłego wieku. Wymiana koreańskich doświadczeń z polskimi ekspertami oraz określenie potrzeb pozyskania zasobów ludzkich w polskim programie energetyki jądrowej będą korzystne dla obu stron w dalszym rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej i metodyki nauczania.

– Podczas seminarium podzieliliśmy się 50-letnim doświadczeniem i wnioskami z rozwoju energetyki jądrowej w Korei i jej eksportu do innych państw. W ramach projektu budowy elektrowni jądrowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) zapewniliśmy systematyczny program szkoleniowy dla kraju, który po raz pierwszy wprowadza energetykę jądrową, a obecnie zbliża się termin rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku Barakah. Korzystając z naszych kompetencji, strona koreańska jest w stanie zapewnić wsparcie i pomóc w przygotowaniu kompleksowej usługi szkoleniowej dla Polski, aby sprostać potrzebom jej programu energetyki jądrowej. Współpracujemy już z polskimi instytucjami akademickimi i liczymy na zwiększenie poziomu naszych działań – stwierdził Seung-Yeol Lim, wiceprezes działu New Nuclear Business w KHNP.

– Wysoko wykształcona i dobrze wyszkolona kadra zdolna aktywnie współtworzyć unikalną kulturę bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych elementów podczas przygotowań do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej. W związku z koniecznością zapewnienia wysokich kompetencji i wydajności pracowników sektora energetyki jądrowej istotne jest odpowiednie planowanie, szkolenie i zarządzanie personelem. Głównym uwarunkowaniem w zakresie zapewnienia kadr jest fakt, że obecnie Polska nie dysponuje wystarczającymi zasobami ludzkimi przygotowanymi specjalnie na potrzeby energetyki jądrowej. Wraz z podjęciem decyzji o włączeniu energetyki jądrowej do krajowego miksu energetycznego powinniśmy z wyprzedzeniem zaplanować kształcenie i strukturę kadr, potrzebnych na każdym etapie budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowej. Musimy także rozwijać współpracę międzynarodową z krajami, które mają dobre doświadczenia w tym zakresie – powiedziała Marzena Kurpińska z Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Celem wydarzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele KHNP, KINGS, KONICOF, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej, Państwowej Agencji Atomistyki oraz Polskiej Grupy Energetycznej, było poszerzenie współpracy pomiędzy Koreą a Polską, bazując na  relacjach nawiązanych pomiędzy KINGS a wiodącymi polskimi uczelniami. KINGS podpisało już umowy o współpracy z wybranymi instytucjami akademickimi w Polsce, m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Wrocławską. Zakres działań przewidzianych w ramach współpracy pomiędzy dwoma krajami obejmuje partnerstwo przy wymianie studentów, podwójne i wspólne dyplomy, łączone programy akademickie oraz działania badawczo-rozwojowe. Obecnie kolejne kroki w zakresie polsko-koreańskiej współpracy akademickiej obejmują plany wzmocnienia relacji z partnerskimi uczelniami, organizację seminariów za granicą, gdy tylko sytuacja pandemiczna na to pozwoli, a także identyfikację możliwych obszarów rozwoju poprzez wymianę materiałów szkoleniowych przygotowanych przez KINGS.

Uczestnicy seminarium wygłosili prezentacje na temat polskiego programu budowy elektrowni jądrowych, edukacji w zakresie energetyki jądrowej oraz programów szkoleniowych i badawczych. Jednym z tematów omawianych podczas wydarzenia, było m.in. bogate doświadczenie krajowe i zagraniczne Korei w obszarze energetyki jądrowej, w tym budowa pierwszej elektrowni jądrowej w ZEA wyposażonej w reaktory APR1400, które również są oferowane Polsce w ramach krajowego programu energetyki jądrowej. W zeszłym roku KHNP ukończyło prace w pierwszym bloku elektrowni jądrowej Barakah w ZEA, który osiągnął pełną moc i jeszcze w br. rozpocznie działalność komercyjną. Projekt jest kontynuowany bez znaczących opóźnień i przekroczeń kosztów. Korea odniosła w ZEA sukces zarówno w zakresie eksportu technologii jądrowej, jak i kształcenia kadr. W ramach projektu jądrowego Barakah, KHNP uruchomiło w 2012 r. kompleksowe usługi szkoleniowe dla lokalnego personelu. Dopasowano je do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w tym kraju.

źródło: informacja prasowa
pic-to-gram
2021-02-05
KEPCO wie co robi, a robi to we właściwy sposób. Ma kompetencje i ma kadry, które z inwestycji w Barakh są w stanie przyjść do Polski.
Trzeba tylko pilnować jakości prac- i tyle.
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ