Partner serwisu
09 lutego 2021

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa i jakie korzyści z niego płyną?

Kategoria: Aktualności

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i konieczność jego cyklicznego przeprowadzania wprowadziła Ustawa o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) z dnia 20 maja 2016 roku. Obowiązek ten ciąży na określonych przedsiębiorcach i nakłada na nich konieczność przeprowadzania go w sposób cykliczny w odstępie co cztery lata.

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa i jakie korzyści z niego płyną?

Audyt energetyczny - co to jest?

Audyt energetyczny jest to usługa kontrolna oraz analityczna odnosząca się do wykorzystania oraz zużycia energii elektrycznej poprzez dany obiekt, budynek lub miejsce, mające na celu określenie wychodzących przepływów, raportowanie oraz określenie koniecznych zmian dla poprawy efektywności firmy. Audyt energetyczny to bardzo szczegółowy przegląd zużycia energii elektrycznej związanej z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo, który obejmuje jej zużycie jednakowo w danych budynkach, wszelkich instalacjach energetycznych oraz urządzeniach czy transporcie.

Więcej o audytach energetycznych przedsiębiorstwa można dowiedzieć się na stronie https://energiadlawarszawy.pl/audyt-energetyczny-przedsiebiorstwa/.  

Audyt energetyczny a Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to nazwa potocznie stosowana dla wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oficjalnych Świadectw efektywności energetycznej, otrzymywanych jako potwierdzenie dla wdrożenia inwestycji oraz koniecznych zmian dla zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek o Świadectwo efektywności energetycznej do Prezesa URE. Ich uzyskanie wymaga przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, jak również i przygotowania dokumentów zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami prawnymi jak i praktyką Urzędu Regulacji Energetyki.

Kto musi przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych został nałożony na przedsiębiorców, którzy zatrudniają więcej niż 250 osób w firmie lub osiągają obrót wyższy niż 50 mln euro. Z obowiązku tego wyłączone są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jednak wykonanie audytu również w tym przypadku może wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, korzystną politykę energetyczną i kwestie finansowe w firmie.

Audyt energetyczny - jakie korzyści daje?

Audyt energetyczny jest koniecznością w przypadku wielu przedsiębiorstw, jednak nie jest to tylko konieczny obowiązek. Rozwiązanie to daje nam zdecydowanie wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, takie jak między innymi:

  • określenie i przeanalizowanie znacznych zużyć energii elektrycznej w danym przedsiębiorstwie,
  • spełnienie obowiązku ustawowego dla wykonania audytu do Urzędu Regulacji Energetyki,
  • otrzymanie audytu zgodnego z ustawą o efektywności energetycznej i obowiązującymi normami,
  • zwiększenie świadomości odnośnie realnego zapotrzebowania oraz poprawy efektywności energetycznej firmy,
  • stworzenie planów działań energooszczędnych na podstawie przeprowadzonych badań i analiz,
  • poprawa nad zarządzaniem energią w przedsiębiorstwie i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Audyt energetyczny jako skuteczna pomoc zarządzania przedsiębiorstwem

Audyt energetyczny to skuteczne narzędzie w poprawie efektywności zarządzania energią elektryczną w przedsiębiorstwie, pozwalające na osiągnięcie wielu współmiernych korzyści dla firmy i przedsiębiorcy. Wprowadza ona wiele korzystnych pomocy i rozwiązań, które warto wdrożyć dla uzyskania stabilnej polityki energetycznej w danym miejscu.

Bibliografia:

  1. https://www.gov.pl/web/klimat/audyt-energetyczny-obowiazek-duzych-przedsiebiorcow
  2. https://www.ure.gov.pl/pl/efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczn/audyt-energetyczny-prze/7127W-zwiazku-z-obowiazkiem-sporzadzania-audytu-energetycznego-przedsiebiorstwa-wyni.html

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ