Partner serwisu
06 maja 2021

Eesti Energia osiągnęła w I kw. zysk netto w wysokości 26,5 mln EUR

Kategoria: Z życia branży

W pierwszym kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Eesti Energia, do której należy działający w Polsce Enefit, wzrosły o jedną trzecią rok do roku do 297,3 mln EUR, a spółka wypracowała zysk netto w wysokości 26,5 mln EUR.

Eesti Energia osiągnęła w I kw. zysk netto w wysokości 26,5 mln EUR

Zysk EBITDA spadł o 46% do 72,4 mln EUR w ciągu roku. O ile pierwszy kwartał ubiegłego roku przyniósł firmie stratę w wysokości 2 mln euro, to w tym roku zysk netto wyniósł 26,5 mln euro.

Jak podkreślił Andri Avila, członek zarządu i dyrektor finansowy Eesti Energia, za dobry wynik odpowiadają wzrost produkcji i wolumenu sprzedaży, wyższe ceny energii oraz niższe niż w roku ubiegłym koszty stałe.

– W porównaniu z rokiem 2020 temperatury w pierwszych trzech miesiącach roku były średnio o prawie sześć stopni niższe. Doprowadziło to do wzrostu zużycia energii elektrycznej o 10%. Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną podniosło ceny rynkowe oraz zwiększyło wykorzystanie naszych elektrociepłowni – zaznaczył Avila.

Sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę na rynkach macierzystych – od Finlandii po Polskę – wzrosła w ciągu roku o 13% do 2,5 TWh. Najszybciej rosła sprzedaż na Litwie, gdzie Eesti Energia stała się drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej w warunkach stopniowego otwierania tamtejszego rynku energii elektrycznej. Ceny energii elektrycznej na rynku Nord Pool były średnio dwukrotnie wyższe niż w ubiegłym roku, co jest główną przyczyną wzrostu przychodów ze sprzedaży.

 

 

 

I kw.

I kw.

Zmiana

2021 r.

2020 r.

Sprzedaż energii elektrycznej

GWh

2.519

2.199

12,70%

Sprzedaż usług sieciowych

GWh

2.092

1.911

9,50%

Sprzedaż paliw płynnych

tys. ton

112

102

10,90%

Sprzedaż energii cieplnej

GWh

356

291

8,70%

Sprzedaż gazu

GWh

974

581

67,60%

 

 

 

 

 

Produkcja energii elektrycznej

GWh

1.279

957

33,60%

Produkcja paliw płynnych

tys. ton

125

122

1,60%

Produkcja energii cieplnej

GWh

437

384

13,80%

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

mln EUR

297,3

226,8

31,10%

EBITDA

mln EUR

72,4

49,7

45,50%

Inwestycje

mln EUR

32,1

68,7

-53,20%

Zysk z działalności operacyjnej

mln EUR

30,4

5,5

457,80%

Zysk netto

mln EUR

26,5

-2

1426,40%

 

Produkcja energii elektrycznej wzrosła o jedną trzecią rok do roku do 1,3 TWh. Do wzrostu produkcji przyczyniły się wyższe ceny rynkowe energii elektrycznej oraz zapotrzebowanie na produkcję sterowalną w okresie niskich temperatur i braku wiatru.

Elektrociepłownie Eesti Energia w czasie szczytowego zużycia pracowały z mocą do 1 200 MW. W ten sposób firma spełniła oczekiwania dotyczące utrzymania produkcji na poziomie średniego zużycia energii elektrycznej w Estonii.

Produkcja paliw płynnych na poziomie 125 tys. ton utrzymała się na ubiegłorocznym poziomie. Od czasu wybuchu pandemii COVID-19 rok temu, globalny popyt na paliwa płynne oraz ceny produktów na rynkach ropy naftowej wzrosły kwartał do kwartału, zbliżając się do poziomów sprzed kryzysu.

W pierwszym kwartale Eesti Energia podjęła kilka ważnych z handlowego punktu widzenia decyzji, między innymi dotyczących budowy farmy wiatrowej Purtse w prowincji Virumaa Wschodnia do 2023 roku czy przejęcia spółki Imatra, świadczącej usługi sieciowe w prowincji Läänemaa i Viimsi.

– Patrząc w przyszłość, jeszcze większego znaczenia nabiera nasza nowa linia biznesowa, zakładająca zawieranie długoterminowych, nawet dziesięcioletnich umów sprzedaży energii wiatrowej z estońskimi, łotewskimi i litewskimi klientami biznesowymi, którzy chcą zmniejszyć swój wpływ na środowisko i zyskać stabilność cen w długim terminie. Wolumen umów zawartych w ciągu trzech miesięcy sięgnął 2 TWh, czyli około jednej czwartej rocznego zużycia energii elektrycznej w Estonii – zaznaczył Avila.

– Naszej spółce Enefit Green zajmującej się energią ze źródeł odnawialnych, będącej wiodącym producentem energii wiatrowej i deweloperem na tym rynku w krajach bałtyckich, zapewnia to lepsze warunki do realizacji obecnych i nowych inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej, przy czym inwestycje na rynku energii odnawialnej realizujemy również wspólnie z innymi deweloperami – dodał Avila.

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ