Partner serwisu
18 maja 2021

Oczyszczanie spalin z zakładów TPOK i spalarni. Dowiedz się więcej!

Kategoria: Aktualności

Z roku na rok wzrasta liczba wytwarzanych odpadów komunalnych i przemysłowych. Ograniczone możliwości ich składowania wymuszają stosowanie coraz wydajniejszych metod utylizacji. Rozwiązaniem pozwalającym na szeroką skalę radzić sobie z milionami ton odpadów są spalarnie śmieci oraz zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Jak skutecznie zaprojektować odpylanie i oczyszczanie spalin w tego rodzaju obiektach, by ograniczyć do minimum zanieczyszczenie środowiska? O tym w poniższym artykule.

Oczyszczanie spalin z zakładów TPOK i spalarni. Dowiedz się więcej!

Czym są zakłady TPOK i na czym polega funkcjonowanie spalarni miejskich i przemysłowych?

Miejskie oraz przemysłowe spalarnie odpadów istnieją już od połowy XIX wieku. Te duże zakłady, oprócz utylizacji odpadów, bardzo często zajmują się również produkcją energii elektrycznej lub cieplnej. Rozwiązanie to szczególnie dobrze sprawdza się w dużych miejskich aglomeracjach, gdzie zapotrzebowanie na ciepło i prąd jest szczególnie wysokie.

Warto dodać, że istotną rolę w procesie spalania odpadów komunalnych oraz przemysłowych odgrywają także cementownie. Dzięki specjalistycznym technologiom termiczna obróbka śmieci odbywa się w bezpieczny i pozbawiony toksyn sposób. Energia pozyskiwana tą drogą zamieniana jest na ciepło, a produkty spalania, takie jak popiół i żużel, stanowią ważny składnik mieszanek cementowych.

Ekologiczną i wydajniejszą alternatywą dla spalarni są instalacje TPOK. Pozwalają one znacznie skuteczniej odzyskiwać energię wytwarzaną podczas spalania odpadów komunalnych oraz przemysłowych. Bezpośrednimi powodami powstawania kolejnych zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych są rozwiązania prawne. Jednym z nich jest m.in. przyjęty przez Unię Europejską wymóg ograniczenia składowanych odpadów.
 

Jakie substancje są poddawane procesowi neutralizacji i filtracji?

Niestety, nawet zakłady TPOK i piece cementowe, nie są w stanie przetwarzać odpadów w sposób całkowicie „czysty”. Dlatego należy umieszczać w nich wydajne i bezpieczne dla środowiska oraz ludzi instalacje oczyszczania spalin. Takie rozwiązania oferuje m.in. przedsiębiorstwo INSTAL-FILTER SA specjalizujące się w projektowaniu, realizowaniu i obsłudze systemów filtracji przemysłowej oraz neutralizacji gazów, takich jak m.in.:

  • tlenki siarki (SOx),
  • dwutlenek węgla (CO2),
  • tlenki azotu (NOx),
  • chlorowodór (HCl),
  • fluorowodór (HF),

a także metali ciężkich oraz innych toksycznych substancji chemicznych.

 

Metody i urządzenia wykorzystywane do oczyszczania spalin po termicznym przekształcaniu odpadów

Istnieje wiele metod pozwalających na efektywne oczyszczania spalin w zakładach TPOK oraz miejskich spalarniach czy cementowniach. Do najczęściej wybieranych technologii pozwalających na redukcję emitowanych toksycznych związków należą metody chemicznej i fizycznej separacji pyłów oraz gazów. Zaliczamy do nich na przykład:

  • odsiarczenie mokrą metodą wapienno-gipsową – odpowiednią dla dużych i średnich przepływów gazów,
  • suche instalacje oczyszczania spalin – bazujące na proszkowych środkach absorpcyjnych (np. aktywnym węglu czy węglanie wapnia),
  • absorpcja chemiczno-fizyczna (odsiarczanie mokre) – skuteczna przy niewielkich oraz średnich przepływach,
  • przemysłowe instalacje odpylania spalin – wykorzystujące filtry workowe i odpylacze.

Do technologii pozwalających obniżyć emisję szkodliwych gazów i spalin trzeba także zaliczyć systemy katalityczne. Projektowane są one z myślą o ograniczaniu tlenków azotu, lotnych związków organicznych czy tlenków siarki. Należy jednocześnie zdawać sobie sprawę z faktu, że każdą spalarnię oraz zakład TPOK charakteryzuje odmienna specyfika przetwarzania odpadów. Z tego powodu filtracja gazów i oczyszczanie spalin zawsze powinny zostać dopasowane do indywidualnych wymogów danego podmiotu.
 
 

Jakie są korzyści i efekty z zastosowania oczyszczania spalin?

Zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej instalacji oczyszczania spalin to coś więcej niż gwarancja spełnienia restrykcyjnych wymogów unijnych dotyczących obniżenia emisji szkodliwych gazów. Dodatkowe korzyści płynące z wydajnych systemów odpylania gazów przemysłowych to m.in. zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego czy schorzenia cywilizacyjne, wydłużenie żywotności urządzeń przemysłowych, a także możliwość wykonywania pracy w korzystnych warunkach. Czystsze powietrze to również lepsza kondycja społeczeństwa oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego i turystycznego miast oraz całych regionów.

 

Dlaczego warto wybrać oczyszczanie spalin od INSTAL-FILTER SA?

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania procesów związanych z przemysłową filtracją spalin, wybór odpowiedniej technologii warto uzgodnić z ekspertami. INSTAL-FILTER SA ma za sobą wiele lat doświadczenia oraz wiedzę w zakresie najnowocześniejszych technologii filtracji gazów przemysłowych. Firma gwarantuje fachowe doradztwo oraz pomoc na każdym etapie budowy instalacji oczyszczania gazów. Takie nowoczesne, dedykowane rozwiązania dla spalarni odpadów, przemysłu ciepłowniczego i energetyki oraz wielu innych branż pozwalają skutecznie przygotowywać największe zakłady produkcyjne na wyzwania w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń i walki o czystsze powietrze. Zapraszamy do kontaktu ze Specjalistami z INSTAL-FILTER SA!

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ