Partner serwisu
21 maja 2021

Komisja Europejska zatwierdziła polski system wsparcia dla morskich farm wiatrowych

Kategoria: Z życia branży

Polski system wsparcia pozwoli na wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych o mocy do 11 GW , które będą odpowiadać za prawie 20% generowanej energii elektrycznej w naszym kraju.

Komisja Europejska zatwierdziła polski system wsparcia dla morskich farm wiatrowych

Model wsparcia przewidziany w ustawie o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych opiera się na wypróbowanej w polskich realiach gospodarczych koncepcji tzw. dwustronnego kontraktu różnicowego. Jest ona stosowana w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wparcia dla OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia ujemnego salda. W praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Wielkość udzielonego wsparcia wyznaczana będzie jako iloczyn planowanej mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej i 100 000 godzin. Takie rozwiązanie pozwala na optymalne rozłożenie wsparcia w czasie, w którym będzie ono udzielane  czyli przez maksymalnie 25 lat. System wsparcia stanowi niezbędną zachętę inwestycyjną, konieczną dla powstania odpowiedniej mocy morskich farm wiatrowych.

W pierwszej fazie systemu wsparcia, w drodze decyzji Prezesa URE, prawo do pokrycia ujemnego salda będą mogły uzyskać projekty o mocy zainstalowanej 5,9 GW. Są to najbardziej zaawansowane pod względem realizacji projekty, które wytworzą pierwszy raz energię przed 2030 r. W drugiej fazie natomiast odbędą się co najmniej dwie konkurencyjne aukcje (w 2025 i 2027 r.) na łączną moc 5 GW.

Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska, podziękował zespołom działającym w ramach Komisji Europejskiej, które zaangażowane były w prace nad prenotyfikacją i notyfikacją systemu wsparcia.

– W mojej ocenie system ten pomoże Polsce osiągnąć cele, jakie założyliśmy sobie w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Jest to nasz kolejny, zdecydowany krok w procesie transformacji polskiego sektora energetycznego – powiedział.

Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii, wiceminister klimatu i środowiska, podkreślił bardzo dobrą współpracę z Komisją Europejską, co pozwoliło na szybkie przyjęcie decyzji.

– Morska energetyka wiatrowa to kluczowy projekt dla procesu transformacji energetycznej Polski. Pozytywna decyzja w sprawie systemu wsparcia dla offshore wind uruchomi inwestycje o wartości co najmniej 130 mld złotych. Stanowi ona kolejny ważny krok dla zbudowania nowoczesnej i zeroemisyjnej gospodarki. Jestem przekonany, że tak szybkie podjęcie decyzji pozwoli wytwórcom na terminową realizację projektów – ocenił.

W swoim oświadczeniu odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej pani Margrethe Vestager zaznaczyła:

Ten polski program jest bardzo dobrym przykładem tego, w jaki sposób polityka konkurencji może umożliwić państwom członkowskim wspieranie projektów w dziedzinie energii odnawialnej, takich jak morskie farmy wiatrowe. Zachęca on przedsiębiorstwa do inwestowania w takie ekologiczne projekty, w które bez wsparcia nie zainwestowałyby. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy świadkami wielu takich inicjatyw, które wnoszą wkład do Zielonego Ładu UE bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku.

Komisja Europejska oceniła program na podstawie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności wytycznych z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią. Uznała tym samym, że pomoc jest konieczna i wywołuje efekt zachęty, ponieważ projekty dotyczące morskiej energii wiatrowej nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego. 

Link do informacji na stronie Komisji Europejskiej

źródło: www.gov.pl/web/klimat
ErgoSum
2021-05-21
Jak była dyskusja nad systemem wsparcia dla inwestycji w Energetykę Jądrową, to Min. Tchórzewski (i jego doradcy) ze wstrętem odrzucili mechanizm finansowania przez CfD. Taką akceptację w KE dla CfD dla Hinkley PointC załatwili Brytyjczycy, nie mając wsparcia z Polski, bo Piechociński pognał wysłannika UK do kąta bez poparcia.
Teraz my korzystamy z tej ścieżki, ale to nie są środki z UE tylko nasze (odbiorców energii) pieniążki łaskawie zaakceptowane przez KE, gdzie lobby wiatrowe ma niesłychane wpływy. Stąd "miłe" słowa pani komisarz, bo to nie z jej kieszeni będziemy utrzymywać trwale nierentowne źródła energii losowo wytwarzanej i to przez 100 000 godzin w ciągu 20 lat, podczas gdy doświadczenia z Danii i UK pokazują, że żywotność MFW nie przekracza 12-13 lat.
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ