Partner serwisu
10 sierpnia 2021

FIGENE CAPITAL wesprze rozwo j OZE w Gminie Malbork

Kategoria: Z życia branży

W dniu 5 sierpnia 2021 r. FIGENE CAPITAL podpisała z Gminą Miejską Malbork oraz Klastrem Energetycznym Malbork - Żuławy list intencyjny, w którym Strony zadeklarowały współpracę w ramach projektu „Rozwiązania energetyczne zapewniające neutralność energetyczną oraz zerowy ślad węglowy dla miasta Malborka”.

FIGENE CAPITAL wesprze rozwo j OZE w Gminie Malbork

– Wciąż rosnące zapotrzebowanie gospodarcze i społeczne na energię z Odnawialnych Źródeł Energii kreuje dogodne warunki dla rozwoju naszego projekt – mówi Janusz Petrykowski, Prezes Zarządu FIGENE CAPITAL.  – Aktualna sytuacja na rynku energii w Polsce, rosnące z każdym miesiącem ceny energii na rynku hurtowym, ograniczona podaż nowych projektów OZE, a w konsekwencji coraz większy problem z zaadresowaniem rosnącego popytu na zieloną energię ze strony przedsiębiorstw oraz rosnąca świadomość odbiorców w zakresie przyczyn obecnych wzrostów i kontynuacji tego trendu w kolejnych latach powodują, że wiele samorządów dostrzega w OZE szansę na rozwój własnego regionu, dostrzegając także potrzebę wsparcia przedsiębiorstw, które rozwijają się na ich terenie. Podpisanie listu intencyjnego z Gminą Miejską Malbork i Klastrem Energetycznym Malbork - Żuławy jest w naszej ocenie wstępem do rozwoju wieloletniej trójstronnej współpracy mającej na celu zawarcie dalszych porozumień, w tym także umów w formule PPP, która niesie ze sobą wiele korzyści. Dla nas stanowi istotny element realizowanej przez Grupę FIGENE strategii, w ramach której Spółka realizuje projekty inwestycyjne obejmujące zarówno rozwój własnych projektów i zwiększanie wolumenu produkcji zielonej energii, którą FIGENE może zaoferować swoim klientom i partnerom biznesowym w ramach wieloletnich kontraktów CPPA, jak i rozwój i realizację projektów na rzecz naszych partnerów, w tym wdrażanie innowacyjnych modeli w zakresie dystrybucji oraz optymalizacji wykorzystania energii. Jesteśmy przekonani, że wykorzystanie eksperckiej wiedzy i wieloletnich doświadczeń w obszarze energetyki odnawialnej zespołu FIGENE pozwoli na efektywną realizację wspólnych przedsięwzięć.

Inwestycje w OZE stanowią ważny aspekt rozwiązań ukierunkowanych na połączenie lokalnego rozwoju gospodarczego z bardziej efektywną i kompleksową ochroną środowiska, dlatego u podstaw projektu „Rozwiązania energetyczne zapewniające neutralność energetyczną oraz zerowy ślad węglowy dla miasta Malborka” leżą rozwój odnawialnych źródeł energii i ich racjonalne wykorzystanie na obszarze Gminy Malbork. Wykorzystanie energii z OZE będzie jednym z istotnych komponentów projektu, który w najbliższej przyszłości ma przenieść wymierne efekty energetyczno-ekologiczne dla lokalnej społeczności oraz przedsiębiorstw. Współpraca między Stronami obejmie wsparcie w przygotowaniu strategii rozwoju dla Gminy Miejskiej Malbork oraz przygotowanie, rozwój i realizację projektów OZE na terenie Gminy i Klastra Energetycznego Malbork - Żuławy obejmujące wykorzystanie dostępnych terenów inwestycyjnych, identyfikację zapotrzebowania na energię elektryczną, optymalizację z punktu widzenia sposobu przyłączenia źródeł OZE do odbiorców energii i analizę możliwości przyłączenia do sieci publicznej. Partnerzy połączą swoje wysiłki i dotychczasowe doświadczenie w zakresie identyfikacji potrzeb związanych z długoterminowym zabezpieczeniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i ciepła dla firm oraz instytucji publicznych działających na terenie Malborka oraz wypracowania i wdrożenia rozwiązań w tym zakresie, obejmujących m.in. uruchomienie wspólnych projektów inwestycyjnych, jak i wykorzystanie potencjału oraz projektów rozwijanych i budowanych w ramach Grupy FIGENE. Partnerzy w ramach projektu planują realizacje proekologicznych inicjatyw i inwestycji idących w kierunku efektywnego wykorzystania energii niekonwencjonalnej, co wpłynie nie tylko na wykorzystanie zielonej energii lokalnie, ale też będzie stymulować rozwój samej Gminy. Projekt zakłada również współpracę Stron w zakresie realizacji analiz i projektów w obszarze podnoszenia efektywności energetycznej, ograniczania zużycia energii, magazynowania energii, jak również szeroko rozumianej elektromobilności.

– Grupa FIGENE działająca w obszarze energetyki odnawialnej, dysponując najlepszymi zasobami i zdolnościami operacyjnymi oraz szeregiem projektów w przygotowaniu, wychodzi naprzeciw wyzwaniom, które stawiane są przed wytwórcami energii, w szczególności z odnawialnych źródeł – podkreśla Janusz Petrykowski. – Współpraca z samorządem i Klastrem stwarza możliwość wymiany doświadczeń i podjęcia bardziej efektywnych działań na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów Gminy Malbork zgodnie z możliwościami i specyfiką tutejszych uwarunkowań gospodarczych i społecznych. Jednocześnie identyfikacja potencjałów i ewentualnych problemów da nam możliwość skuteczniejszej realizacji wspólnych celów.

 

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ