Partner serwisu
25 listopada 2021

Veolia inwestuje w Wielkopolsce - rozmowa z Bartłomiejem Pawlukiem

Kategoria: Aktualności

O wyzwaniach stojących przed przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, związanymi z troską o jakość powietrza w miastach i działania, które podejmowane są w Poznaniu i w Wielkopolsce opowiada Bartłomiej Pawluk - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju w firmie Veolia Energia Poznań.

Veolia inwestuje w Wielkopolsce - rozmowa z Bartłomiejem Pawlukiem

- Panie Dyrektorze, w jaki sposób inwestycje w kogenerację przyczyniają się do poprawy jakości powietrza nie tylko w Poznaniu, ale również innych miastach, gdzie produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się w tzw. skojarzeniu?

Bartłomiej Pawluk: Kogeneracja może być skutecznym narzędziem w walce ze smogiem jedynie przy rozwoju sieci ciepłowniczych. Bo z jednej strony inwestycja w samo źródło ciepła odgrywa ogromną rolę, gdyż przyczynia się do redukcji emisji – dla przykładu emisja z Elektrociepłowni Karolin może być porównywalna z emisją kilkudziesięciu budynków z niską emisją. Natomiast dzięki niskoemisyjności tego źródła może ono zasilać w ciepło tysiące mieszkań w całym Poznaniu. Jednak nie byłoby to możliwe bez rozwoju sieci ciepłowniczych. W tym przypadku istotną rolę odgrywają tu dialog i  bliska współpraca z partnerami samorządowymi. Proces ten wymaga szeregu uzgodnień, chociażby dlatego, że rozwój sieci ciepłowniczych odbywa się w obszarze charakteryzującym się bardzo gęstą zabudową. Jednak cel zarówno przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i samorządów jest ten sam: chcemy, żeby źródła ciepła w budynkach odpowiadających za zjawisko tzw. niskiej emisji zastąpić innymi albo przyłączyć je do sieci ciepłowniczej. Stąd wysyłamy jasne sygnały właścicielom i partnerom, żeby szukać alternatywnych rozwiązań w zakresie ogrzewania budynków. Na przestrzeni ostatnich trzech lat obserwujemy  znaczący napływ wniosków o przyłączanie do sieci. To sygnał rosnącej świadomości ekologicznej, ale również efekt rozwoju rynku budowlanego w Polsce.

- Jak wygląda współpraca firmy Veolia z władzami Poznania? Dlaczego ma ona tak duże znaczenie dla powodzenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza?

Wymiana informacji i doświadczeń, odbywa się w naszym przypadku na wielu poziomach. Współpracujemy z Wydziałem Kształtowania i Ochrony Środowiska w zakresie planowania działań inwestycyjnych i polityki energetycznej; w kwestiach dotyczących efektywności energetycznej prowadzimy dialog z Energetykiem Miejskim; projekty inwestycyjne konsultujemy z Architektem Miejskim i urbanistami, m.in. w zakresie długoterminowych planów rozwoju sieci. Ogromne znaczenie ma tu też współpraca bieżąca przy realizacji konkretnych inwestycji m.in.: z Zarządem Dróg Miejskich, czy Miejskim Inżynierem Ruchu. Należy podkreślić, że to partnerstwo z każdym kolejnym rokiem pogłębiamy, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i liczyć, że osiągnięcie zakładanych celów w zakresie poprawy jakości powietrza jest realne.

- Jakie projekty, zrealizowane przez firmę Veolia Energia Poznań, już dziś służą mieszkańcom Poznania i przyczyniają się w znacznej mierze do realizacji tych zamierzeń?

Bez wątpienia należy wspomnieć, że w centrum naszych zainteresowań pozostaje ciepło odpadowe. W 2016 r. uruchomiliśmy pilotażowy program w zakładach Volkswagen, odzyskując ciepło przy jednoczesnym oszczędzaniu zasobów wodnych. Drugi projekt tego rodzaju zrealizowany w Wielkopolsce to instalacja w Szlachęcinie. Inwestycja ta może być w naszej opinii powielana w innych lokalizacjach, bo w większości miast funkcjonują oczyszczalnie ścieków, które są dobrymi źródłami energii do odzyskania.

Ponadto, skupiamy się  na możliwości rozpraszania wytwarzania. Trend ten  jest nieunikniony, a wręcz pożądany. Dlatego będziemy  realizować z partnerami małe projekty kogeneracyjne. Naszym zdaniem, w przypadku tego rodzaju inicjatyw łatwiej będzie osiągnąć zeroemisyjność, przy jednocześnie nieporównywalnie mniejszych kosztach.

- Jaka będzie Pana zdaniem przyszłość kogeneracji, czy w kontekście trendów rynkowych, czy również zmian związanych z polityką klimatyczną Unii Europejskiej?

Dzisiaj systemy ciepłownicze z kogeneracją są bardzo atrakcyjne. Nawet rosnące koszty gazu, czyli paliwa przejściowego, nie obniżają atrakcyjności tej technologii. Stąd nie dziwi stałe zainteresowanie przedsiębiorstw inwestycjami w kogenerację. Oczywiście w perspektywie najbliższych lat będziemy obserwować proces zazieleniania ciepłownictwa i samej kogeneracji.

źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ