Partner serwisu
17 czerwca 2014

Chemia energetyczna a wzrost efektywności urządzeń

Kategoria: Aktualności

Unijne przepisy zaostrzają normy związane z ochroną środowiska naturalnego. Wytwarzający energię elektryczną i cieplną muszą dostosować swoje urządzenia do wielu wymagań unijnych dyrektyw. Dotyczy to zarówno oczyszczania ścieków, jak i spalin. Duży nacisk kładzie się również na efektywność wytwarzania energii oraz na bezpieczeństwo eksploatacji. Kwestie związane ze sprostaniem tym wymaganiom zwłaszcza w obszarze produkcji energii i ciepła omówiono na konferencji zorganizowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.

Chemia energetyczna a wzrost efektywności urządzeń

Konferencja, która odbyła się 21-23 maja w Wiśle, była XV jubileuszową edycją. W jej trakcie omówiono główne problemy związane z modernizacją polskiego sektora energetycznego, zapoczątkowanej kilka lat temu. Ma ona zapewnić wypełnienie norm emisyjnych, bezpieczeństwo i wysoką dyspozycyjność wytwarzania oraz poprawić sprawność jednostek.

Przyszłość w kotłach na wysokie parametry

Sprawność jednostek wytwarzających energię, przekładająca się na opłacalność produkcji, będzie w kolejnych latach determinować wybór technologii podczas planowania inwestycji. W związku z tym należy się spodziewać rozwoju energetyki poprzez budowę kotłów na parametry nadkrytyczne. Przy dobieraniu konkretnej technologii każdą inwestycję należy rozpatrywać indywidulanie, zwracając uwagę na rozwiązania o prototypowym charakterze, co oznacza potrzebę uwzględnienia faktu, że wiele rozwiązań konstrukcyjno-procesowych jest w pewnym stopniu testowana podczas eksploatacji urządzeń. Może mieć to wpływ na ich rzeczywistą dyspozycyjność i koszty utrzymania.

Bezpieczne eksploatowanie urządzeń

Technologia uzdatniania wody na potrzeby energetyczne oraz zmiana w podejściu do eksploatacji jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną, wpłynęły na zmianę wytycznych odnośnie jakości czynnika obiegowego w układach wodno-parowych. Obecne zalecenia uwzględniają poza parametrami pracy, budową i indywidualnymi uwarunkowaniami obiektu również różne stany pracy urządzeń. Dzięki temu można bezpiecznie i bezawaryjnie eksploatować jednostkę, co niweluje nieprzewidziane koszty i postoje.

Przyszłość w zdalnej diagnostyce

Kontrola coraz bardziej skomplikowanych procesów generacji energii i warunków pracy nowych konstrukcji oraz nowej organizacji procesów utrzymaniowych w grupach energetycznych stwarza potrzebę nowego podejścia do badań oraz oceny stanu technicznego urządzeń. Uwzględniając te wyzwania Pro Novum od prawie 10-ciu lat rozwija platformę informatyczną LM System PRO+® zapewniającą zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń cieplno-mechanicznych bloków w trybie on-line. Ostatnie wersje Systemu umożliwiają także integrację wskaźników ekonomicznych co stwarza podstawy do wdrożenia utrzymania stanu technicznego urządzeń wg strategii Risk Based Maintenance (RBM).

Rozbudowa oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie ścieków z mokrego odsiarczania spalin, które są obecnie stosowane, nie spełniają wszystkich wymagań dotyczących jakości ścieków i wymagają rozbudowy o dalsze węzły. Spowoduje to powstanie nowych odpadów, które trzeba będzie utylizować w specjalnych placówkach. Planując rozbudowę należy uwzględnić szereg warunków takich jak: rodzaj spalanego paliwa, czy sposób oczyszczania spalin.

Wtórne metody odazotowania spalin

Unijne przepisy stawiają określone wymagania odnośnie oczyszczania spalin. W TAURON Wytwarzanie S.A. prowadzone są prace mające na celu wyposażenie bloków 225 MW w Elektrowni Jaworzno III i Elektrowni Łaziska w instalacje oparte na tzw. wtórnych metodach odazotowania spalin. Część kotłów, która została zmodernizowana wykorzystuje: w Jaworznie – metodę niekatalityczną (SNCR), natomiast w Łaziskach – metodę katalityczną (SCR). Ich eksploatacja udowodniła skuteczność tej metody, która pozwala osiągnąć dużo niższą zawartość NOx w spalinach niż wymagane 200 mg/m3u. Ponadto poziom nieprzereagowanego amoniaku jest również w normie. Instalacja jest automatycznie regulowana i oparta na pomiarach ciągłych, co nie wymaga dodatkowych czynności ze strony obsługi.

źródło: materiały konferencyjne (XV Konferencja Naukowo-Techniczna Udział Chemii Energetycznej we Wzroście Efektywności Urządzeń)

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ