Partner serwisu
26 stycznia 2022

PGE Energia Ciepła prowadzi w zielonej zmianie ciepłownictwa

Kategoria: Z życia branży

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE to największa firma ciepłownicza w Polsce. Spółka rozwija się i zmienia, uczestnicząc w trwającej transformacji ciepłownictwa. Jej główny cel to wzrost udziału energii zero- lub niskoemisyjnych w miksie energetycznym do 70 proc. do 2030 roku.

PGE Energia Ciepła prowadzi w zielonej zmianie ciepłownictwa

– Rok 2021 był dla nas intensywnym czasem. Rozpoczęliśmy szereg inwestycji w należących do PGE Energia Ciepła elektrociepłowniach, związanych głównie z przejściem na niskoemisyjne paliwo gazowe. Jako pierwsi w Polsce zbudowaliśmy kotły elektrodowe w Gdańsku. W Gdyni oddaliśmy do użytku unikatową na skalę światową instalację INNUPS. Podpisaliśmy list intencyjny z władzami Gorzowa Wielkopolskiego, dotyczący budowy Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Wszystkie nasze działania skierowane są na energetykę neutralną emisyjnie. Liczymy, że w tej zielonej zmianie ciepłownictwa pomogą nam odpowiednie regulacje unijne i polskie prawo – powiedział Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Redukcja emisji CO2 dla PGE Energia Ciepła będzie polegać na ewolucyjnym przejściu na mniej emisyjne paliwo gazowe, wsparte alternatywnym paliwem z biomasy, odpadów oraz energią geotermalną. Powyższe podejście wspiera rozwój energetyki odnawialnej i prowadzi do znaczącego ograniczenia emisji.

– W każdej z lokalizacji, gdzie PGE Energia Ciepła ma elektrociepłownie, przeanalizowano wiele wariantów doboru nowych źródeł wytwórczych. W analizach uwzględniono obecne oraz zapowiadane wymagania regulacyjno-środowiskowe, tendencje rozwoju rynku ciepła, dojrzałość poszczególnych technologii wytwarzania oraz możliwości finansowania przedsięwzięć. Na podstawie opracowanych modeli ekonomicznych wskazano najbardziej optymalne warianty z uwzględnieniem już prowadzonych działań inwestycyjnych. Planowane działania prowadzą do odejścia od wytwarzania energii z węgla do 2030 r. Zaś nowe źródła będą wykorzystywać do produkcji ciepła: gaz, odpady komunalne, biomasę, ciepło odpadowe oraz energię odnawialną – powiedział Jarosław Owsicki, dyrektor Pionu Produkcji w PGE Energia Ciepła.

W latach 2023-29 w większości lokalizacji PGE Energia Ciepła zostaną oddane do eksploatacji instalacje, które spowodują całkowite lub znaczące odejście od paliwa węglowego.

2021– pierwszy pełny rok realizacji strategii Grupy PGE

PGE Energia Ciepła prowadzi obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych, kogeneracyjnych źródeł gazowych w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu.

Nowa elektrociepłownia EC Czechnica w Siechnicach będzie inwestycją o kluczowym znaczeniu dla aglomeracji wrocławskiej i zastąpi w 2024 roku istniejącą elektrociepłownię węglową. 15 października ubiegłego roku nastąpiło oficjalne rozpoczęcie budowy. Decyzja o realizacji Nowej Czechnicy jest niezwykle istotna ze względu na systematycznie rozwijający się rynek ciepła systemowego w aglomeracji wrocławskiej. Nowy zakład będzie jednym z elementów strategii zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej do aglomeracji. Projekt zostanie dofinansowany ze środków norweskich MF EOG 2014-2021 w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus” w formie pożyczki preferencyjnej.

Wsparcie  ze środków publicznych uzyskał także projekt inwestycyjny w Zgierzu. Inwestycja otrzyma dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu NFOŚiGW. Dotacja udzielona na realizację projektu wyniesie blisko 22 mln zł została udzielona w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Obecnie trwa wybór głównego wykonawcy.

W 2021 roku wybrano także wykonawców, którzy wybudują kotłownie rezerwowo-szczytowe w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim, Rzeszowie, Lublinie i Bydgoszczy. Zrealizowanie tych inwestycji sprawi, że w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie
i Rzeszowie z produkcji zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel.

W Gdańsku w ubiegłym roku PGE Energia Ciepła zbudowała pierwsze w Polsce kotły elektrodowe, rozpoczynając tym samym elektryfikację ciepłownictwa w kraju. Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Przede wszystkim wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta, a kotły elektrodowe będą pełnić szczególnie ważną rolę już za kilka lat, kiedy w sieci pojawi się energia elektryczna z morskich farm wiatrowych od Grupy PGE. Niezbędne jest jednak odpowiednie dostosowanie przepisów, umożliwiające zakwalifikowanie takiego ciepła z kotłów elektrodowych wytworzonego z energii elektrycznej z OZE jako ciepło z OZE.

PGE Energia Ciepła nie tylko inwestuje w nowe instalacje, ale także modernizuje istniejące - zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych, stosując unikatowe na polskim rynku technologie.

W listopadzie w gdyńskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła oddano do eksploatacji instalację INNUPS. Jest to unikatowa na skalę światową technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków, pochodzących z instalacji mokrego odsiarczania spalin
w energetyce. Dzięki zastosowaniu nowej technologii ścieki oczyszczane sąw znacznie wyższym stopniu, niż wymagają tego obowiązujące od sierpnia 2021 r. normy określone w Konkluzjach BAT.

Dotychczasowe doświadczenia zgromadzone przez PGE Energia Ciepła w ramach realizowanych projektów skłoniły Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do podjęcia współpracy ze spółką w ramach realizacji inwestycji Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). W tym celu 3 sierpnia ubiegłego roku został podpisany list intencyjny, na mocy którego obie strony zobowiązały się do współpracy oraz wzajemnego wsparcia w realizacji inwestycji.

2022 rok będzie dla spółki czasem intensywnej realizacji strategii i dążenia do neutralności klimatycznej. Oprócz realizacji projektów, dla których zostali wybrani już główni wykonawcy, PGE Energia Ciepła będzie wybierała kolejnych realizatorów inwestycji w aktualnie toczących się postępowaniach przetargowych, jak również ogłaszała nowe. Obecnie trwa przygotowanie procesu przetargowego dla projektu przemysłowego dla elektrociepłowni gdyńskiej i źródła kogeneracyjnego
w elektrociepłowni Bydgoszcz II.

Projekt „Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG oraz przez NFOŚiGW. Projekt „Program inwestycyjny dla EC Zgierz – budowa nowych jednostek wytwórczych” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy norweskich i EOG.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ