Partner serwisu
03 lipca 2014

2000 km nowych gazociągów o dużej przepustowości

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z ”Planem Rozwoju na lata 2014-2023” spółki GAZ-SYSTEM S.A. do 2023 roku powstanie 2000 km nowych gazociągów. Dzięki temu powstanie dobrze funkcjonująca, elastyczna i efektywna sieć przesyłowa, obejmująca zasięgiem cały kraj.

2000 km nowych gazociągów o dużej przepustowości

Plan Rozwoju, który został uzgodniony z Prezesem URE, zawiera listę zadań inwestycyjnych w systemie przesyłowym planowanych do realizacji lub uruchomienia w perspektywie do 2023 r.

Do 2018 r. zostaną zrealizowane lub przygotowane najbardziej istotne zadania inwestycyjne w polskim systemie przesyłowym w ramach tzw. Korytarza Północ-Południe integrującego infrastrukturę przesyłową w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W perspektywie do 2023 r. nastąpi dokończenie programu inwestycyjnego Korytarza Północ–Południe związanego z modernizacją krajowego systemu przesyłowego we wschodniej części Polski oraz zapewnienie warunków do integracji rynku gazu państw bałtyckich z rynkiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezes URE uznał za uzasadnione nakłady inwestycyjne w wysokości 7,1 mld PLN w perspektywie do 2018 roku.

– Realizacja nowego programu inwestycyjnego pozwoli osiągnąć pełną dywersyfikację kierunków dostaw gazu dla Polski, zwiększy bezpieczeństwo i elastyczność systemu przesyłowego. Nowe zadania inwestycyjne są ukierunkowane na pełną integrację rynku europejskiego, lepsze wykorzystanie terminali LNG w Europie oraz infrastruktury do transportu i magazynowania, a w konsekwencji poprawę konkurencji i zapewnienie atrakcyjnej ceny tego surowca dla wszystkich odbiorców w krajach Unii Europejskiej. Teraz największym zadaniem dla spółki i wykonawców wszystkich prac budowlanych pozostaje zagwarantowanie najwyższej jakości i terminowości prac przy realizacji nowych zadań inwestycyjnych. Finansowanie całego programu rozwoju polskiego systemu przesyłowego oparte będzie m.in. na istotnym wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej, która pozytywnie ocenia nasz sposób wspierania rozwoju rynku w regionie. Spółka wykorzysta również możliwości finasowania tych projektów z dostępnych, długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wszystkie elementy programu inwestycyjnego są niezwykle ważną częścią europejskiej polityki spójności i bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

Opracowując Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. oszacował wpływy trendów: większej dynamiki wzrostu zapotrzebowania na gaz, utrzymania produkcji krajowej na mniej więcej stałym poziomie oraz powstania ewentualnych potrzeb przesyłu tranzytowego i eksportu gazu, któremu sprzyjać będzie rozbudowa połączeń międzysystemowych z sąsiednimi krajami do Czech, Słowacji i na Litwę. Dane bazowe dla sporządzenia prognoz popytu na usługę przesyłową oraz podaży gazu ze źródeł krajowych pochodzą z dokonanej analizy wniosków o przyłączenia, które wpłynęły do  spółki.

Scenariusz Realnego Wykonania, który został przyjęty jako bazowy w Planie Rozwoju na lata 2014-2023, zawiera taki zestaw priorytetów inwestycyjnych, aby rozbudowany system posiadał odpowiedni zapas przepustowości dla realizacji potrzeb krajowych oraz eksportowych.

źródło: GAZ-SYSTEM S.A.

fot.: GAZ-SYSTEM S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ