Partner serwisu
15 lipca 2014

Łącząc Europę: dofinansowanie projektów

Kategoria: Aktualności

Do 19 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o dofinansowanie dla projektów w zakresie tworzenia infrastruktury energetycznej.

Łącząc Europę: dofinansowanie projektów

Dla kogo?

Dofinansowane mogą zostać zarówno prace studyjne, jak i roboty budowlane. Wsparcie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility - CEF) mogą uzyskać projekty wspólnego zainteresowania, które w największym stopniu przyczyniają się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w UE oraz budowy wspólnego rynku energii.

Więcej informacji na temat naboru znajduje się na stronie Innovation and Networks Executive Agency

Nowy instrument „Łącząc Europę” (z ang. Connecting Europe Facility - CEF) dla energii zastąpi program TEN-E (budżet tego programu to 155 mln euro w latach 2007-2013).


Procedura wyboru:

Projekt

Kryteria kwalifikowalności (Eligibility criteria):

 • kwalifikowalność beneficjenta,
 • brak podstaw do wykluczeń,
 • źródła finansowania projektu,
 • kwalifikowalność projektu (w tym m.in. w przypadku robót czy została wydana decyzja Cost Border Costs Allocation – CBCA, pozytywne korzyści zewnętrzne wynikające z analizy ekonomicznej projektu, projekt nie jest opłacalny komercyjnie).

Kryteria wyboru (Selection criteria):

 • zdolność finansowa, tj. stabilne i wystarczające źródła finansowania badane na podstawie sprawozdań finansowych z 2 zamkniętych okresów obrachunkowych,
 • zdolność operacyjna, tj. kompetencje operacyjne i techniczne.

Kryteria przyznania wsparcia (Award criteria):

 • dojrzałość projektu,
 • transgraniczny wymiar projektu tj. obszar oddziaływania i liczba państw członkowskich zaangażowana w przedsięwzięcie,
 • zakres korzyści zewnętrznych z realizacji projektu np. bezpieczeństwo dostaw,
 • komplementarność z innymi projektami umieszczonymi na liście PCI,
 • finansowe bariery realizacji projektu,
 • jakość dokumentacji aplikacyjnej i proponowanych rozwiązań, które będą zastosowane w projekcie,
 • potrzeba realizacji projektu tj. wpływ na eliminację tzw. „wąskich gardeł” w infrastrukturze, wpływ na zmniejszenie izolacji energetycznej, wpływ na tworzenie wspólnego rynku w zakresie energii,
 • wpływ pomocy finansowej na realizację projektu.

Kryteria te będą oceniane w skali od 0 (ocena bardzo słaba) do 5 (ocena doskonała). Projekt musi otrzymać minimum 3 z 5 punktów w ramach każdego z ocenianych przez ekspertów kryteriów. Następnie ilość punktów otrzymana w ramach każdego z kryteriów przemnożona zostanie przez wagi. Rozpiętość wag pomiędzy poszczególnymi kryteriami wynosi od 5 proc. do 25 proc.

Lista rankingowa wraz z listą rezerwową 
(listopad - grudzień 2014 r.)

Umowa o udzieleniu dotacji
(początek 2015 r.)

Źródło: www.pois.gov.pl

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ