Partner serwisu
20 września 2022

DB Energy w roku obrotowym 2021/2022 z istotnym wzrostem przychodów, zysków i skali realizowanych projektów ESCO

Kategoria: Z życia branży

DB Energy, notowana na rynku NewConnect spółka oferująca kompleksowe usługi efektywności energetycznej dla przemysłu, w roku obrotowym 2021/2022 osiągnęła niemal 80 mln zł przychodów ze sprzedaży, ponad 12 mln zł zysku EBITDA i 8,2 mln zł zysku netto. Firma w tym okresie zakończyła kluczowy projekt dla Słodowni Soufflet realizowany w modelu ESCO, wypracowując pierwsze
i większe niż pierwotnie oczekiwane przychody z tytułu osiąganych oszczędności. Spółka obserwuje rosnące zainteresowanie energooszczędnymi rozwiązaniami wśród przedsiębiorstw i pozytywnie ocenia swoje długoterminowe perspektywy rynkowe.

DB Energy w roku obrotowym 2021/2022 z istotnym wzrostem przychodów, zysków i skali realizowanych projektów ESCO

DB Energy jest liderem w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. Spółka realizuje kompleksowe projekty służące poprawie efektywności energetycznej w dużych i średnich zakładach przemysłowych. Swoimi usługami obejmuje całe spektrum działań, od identyfikacji oraz opracowania koncepcji technologicznych i studiów wykonalności, poprzez wykonawstwo i nadzór nad realizacją, do finansowania projektów włącznie. Usługi świadczy w modelu generalnego wykonawcy lub ESCO (Energy Saving Contract), partycypując w kolejnych latach w oszczędnościach zużycia energii pozyskiwanymi przez klientów dzięki realizacji takich projektów.

– Za nami kolejny, przełomowy rok w historii Grupy Kapitałowej DB Energy. Rok pełen zmian w otoczeniu gospodarczym i rynkowym, ale przede wszystkim kolejny rok prac nad osiągnięciem celów dotyczących efektywności energetycznej. Realizacja Polityki Energetycznej Polski, celów pakietu Fit for 55, nie jest możliwe bez wsparcie wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak DB Energy i jej spółek zależnych, co pozwala myśleć o dalszym dynamicznym rozwoju Grupy. Zgodnie z przyjętą strategią, DB Energy sukcesywnie realizuje coraz więcej projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej, w tym w modelu ESCO. Przełożyło się to na wzrost skali biznesu i pozwoliło osiągnąć rekordowo wysokie wyniki finansowe – mówi Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy S.A.

Spółka w roku obrotowym 2021/2022 wypracowała 79,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+163% r/r), przy zysku EBITDA rzędu 12,2 mln zł (+198% r/r) i zysku netto w wys. 8,2 mln zł (+227% r/r). Na wyniki finansowe DB Energy duży wpływ miało zakończenie realizacji inwestycji w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet i przekazanie całej instalacji do eksploatacji w czerwcu 2022 r. W tym samym okresie Spółka otrzymała wyższe niż pierwotnie oczekiwane od Słodowni Soufflet wpływy z tytułu generowanych przez instalację oszczędności. W związku z rozpoczęciem użytkowania instalacji przez klienta, DB Energy rozpoznała w sprawozdaniu finansowym przychody z oczekiwanego wynagrodzenia stanowiącego udział w szacowanych oszczędnościach możliwych do uzyskania dzięki zrealizowanemu projektowi, co miało istotny wpływ na wyniki finansowe minionego roku obrotowego. Ponadto Spółka sfinalizowała realizację projektów prowadzonych w modelu generalnego wykonawstwa, m.in. modernizację kotła K1 dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz
Sp. z o.o. oraz modernizację zasilania pieców dla European Brakes and Chassis Components Sp. z o.o. Spółka kontynuowała także świadczenie usług z zakresu wytwarzania i sprzedaży energii cieplnej oraz elektrycznej dla BWI Poland Technologies.

– Obserwowany w ostatnich kwartałach gwałtowny wzrost kosztów energii elektrycznej oraz gazu, a także wzrost cen uprawnień do emisji CO2 zwiększa zainteresowanie usługami Grupy Kapitałowej DB Energy ze strony potencjalnych klientów. Na powstałą sytuację rynkową wpływają także długoterminowe zmiany legislacyjne związane z nowelizacją przepisów krajowych i unijnych, dotyczących efektywności energetycznej. Ze względu na aktualną Politykę klimatyczną, ofertowane przez Spółkę projekty z zakresu efektywności energetycznej, mają coraz większy priorytet, szczególnie u dużych przedsiębiorstw – uzupełnia Prezes Zarządu.

DB Energy pozostaje liderem na rynku Białych Certyfikatów. W ciągu minionych 12 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1,3 tys. audytów efektywności energetycznej generujących projekty o wartości ponad 5 mld zł, co przełożyło się u klientów na redukcję zużycia energii o ponad 9 TWh i roczne oszczędności w wysokości ok. 2 mld zł. DB Energy złożyła w imieniu klientów wnioski na Białe Certyfikaty o łącznej wartości ponad 650 mln zł, z czego ponad 365 mln zł zostało już przyznane klientom. W minionym roku obrotowym średnioważone ceny Białych Certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły o ok. 23%, z poziomu 2  125,72 PLN/toe  w czerwcu 2021 roku do poziomu 2 610,11 PLN/toe  w czerwcu 2022 roku.

- Naszym celem strategicznym na najbliższy rok obrotowy jest realizacja kolejnych projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO oraz dalszy rozwój na rynku Europy Zachodniej, w szczególności w Niemczech, poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH. Zamierzamy wykorzystać naszą szeroką bazę klientów, firm o kapitale zagranicznym, do rozszerzenia swojej działalności także poza granice Polski, ze szczególnym uwzględnieniem usług w modelu ESCO. Do końca 2022 roku DB Energy planuje zakończenie projektu B+R DiagSys - systemu do diagnostyki pracy silników elektrycznych – uzupełnia Krzysztof Piontek.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com
Tagi: DB Energy
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ