Partner serwisu
24 listopada 2022

PGE publikuje wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 r.

Kategoria: Aktualności

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 roku. Są one zgodne ze wcześniej publikowanymi wynikami szacunkowymi. Wynik EBITDA w III kwartale 2022 r wyniósł ok. 1,9 mld złotych, czyli o 9 proc. mniej niż w III kwartale 2021 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej osiągnął ok. 0,65  mld złotych, a nakłady inwestycyjne miały wartość ok. 2 mld złotych.

PGE publikuje wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał 2022 r.

PGE osiągnęła w III kwartale wynik EBITDA na poziomie niższym o 9 proc. niż w roku ubiegłym, co najlepiej obrazuje, że nadzwyczajnych zysków w energetyce nie ma. W świetle zmian regulacyjnych na rynku energii finansowanie transformacji energetycznej w kolejnych kwartałach będzie jeszcze większym wyzwaniem. Konsekwentna transformacja energetyczna może być dokonywana tylko przy utrzymaniu stabilności finansowej Grupy.
Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 11,1 mld złotych i wzrósł w porównaniu do półrocza 2022 roku o 1,3 mld złotych. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,1x i zwiększył się w relacji do wskaźnika zadłużenia 0,9x z półrocza 2022 r.

Powtarzalna EBITDA Grupy PGE wyniosła w III kwartale 2022 roku ok. 2,3 mld złotych. Głównym zdarzeniem jednorazowym w okresie była zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej o charakterze niegotówkowym w wysokości ok. 0,4 mld złotych.

EBITDA powtarzalna segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 576 mln złotych wobec 685 mln złotych osiągniętych w III kwartale 2021 roku. Na niższy wynik wpływ miały przede wszystkim gwałtownie rosnące koszty węgla kamiennego i koszty uprawnień do emisji CO2..

Segment Ciepłownictwo wykazał stratę operacyjną EBITDA w wysokości 8 mln złotych, co odzwierciedla presję rosnących kosztów paliw (gazu ziemnego, węgla kamiennego) i uprawnień do emisji CO2.. W III kwartale roku 2021 segment osiągnął zysk EBITDA w wysokości 71 mln złotych.

Powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 561 mln złotych wobec 213 mln złotych w III kwartale roku ubiegłego. Pozytywny wpływ miały istotnie wyższe ceny energii elektrycznej oraz większe zapotrzebowanie na pracę elektrowni szczytowo-pompowych.

Segment Dystrybucja osiągnął powtarzalny wynik EBITDA na poziomie 668 mln złotych, zbliżonym do zysku osiągniętego w III kwartale 2021 roku (649 mln złotych). Wpływ wyższych przychodów z usług dystrybucyjnych został ograniczony poprzez rosnące koszty energii na pokrycie różnicy bilansowej.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł w III kwartale 2022 roku 486 mln złotych przy 314 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. Na poprawę wyniku wpłynęło m.in. zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za III kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA o wartości 17 mln złotych, podobnie jak w III kwartale 2021 roku.

Produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa od produkcji w III kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rok do roku i osiągnął wartość 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w III kwartale 2022 roku wyniosła 578,3 zł/MWh i była wyższa o około 299 złotych/MWh w porównaniu do III kwartału 2021 roku. Średni koszt emisji CO2 w segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 329,8 złotych/MWh i wzrósł o około 199 złotych/MWh w relacji do analogicznego okresu 2021 roku.

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ