Partner serwisu
02 grudnia 2022

Dynamiczne zmiany w segmencie energii cieplnej

Kategoria: Aktualności

Rok 2022 od początku jest pełen dynamicznych wydarzeń, nie tylko w branży energetycznej. Obecna sytuacja geopolityczna, a zwłaszcza agresja Rosji na Ukrainę, spowodowała, że sektor ciepłownictwa systemowego stanął przed trudnymi wyzwaniami. Wstrzymanie dostaw gazu z kierunku wschodniego oraz gwałtowny wzrost cen tego paliwa radykalnie zmieniły sytuację na rynku wytwórców ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu.

Dynamiczne zmiany w segmencie energii cieplnej

Wojna za naszą wschodnią granicą wpłynęła też na ceny i dostępność biomasy i węgla dla tych firm, które kupowały węgiel rosyjski. Zakłócone łańcuchy dostaw maszyn i urządzeń bezpośrednio wpływają na opóźnienia w realizacji prowadzonych inwestycji. I to wszystko przypada na okres głębokiej transformacji, w której znajduje się polska branża energetyczna. Stoimy przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, w szybko zmieniającym się otoczeniu i musimy zmierzyć się z nimi tak, aby płynnie i skutecznie przejść przez transformację, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i cieplne miast.

 

PGE Energia Ciepła w 2022 roku

Rok upływa pod znakiem intensywnych działań zmierzających do energetyki neutralnej emisyjnie. Rozpoczęliśmy w tym roku kolejne inwestycje w naszych elektrociepłowniach, związane głównie z przejściem na paliwo niskoemisyjne. W Bydgoszczy, Kielcach i Lublinie i Rzeszowie podpisaliśmy umowy i rozpoczęliśmy fizyczną realizację budowy kotłowni gazowych, w Zgierzu budujemy nowe jednostki wytwórcze, w Rzeszowie powstaje druga linia Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Nabiera tempa budowa nowego bloku gazowo-parowego w podwrocławskich Siechnicach, na plac budowy dotarły i zostały zainstalowane na fundamentach turbiny gazowe SGT800 wraz z generatorami. Zawarta została również umowa z wykonawcą na budowę w naszym Oddziale w Bydgoszczy największej elektrociepłowni wyposażonej w silniki gazowe. Warto też wspomnieć, że w Krakowie i Rzeszowie zainaugurowaliśmy projekty w zakresie wykorzystania potencjału energetycznego ścieków komunalnych w naszych instalacjach. Wszystkie te inwestycje w istotny sposób wpłyną nie tylko na komfort i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową, lecz również na poprawę jakości powietrza w Polsce.

 

Regulacje krajowe i europejskie

W 2022 r. niezmiennie aktualne pozostają zagadnienia regulacyjne, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Upływa kolejny rok pod znakiem negocjacji pakietu legislacyjnego Fit for 55, w ramach którego szczególne znaczenie mają dla nas rewizje dyrektyw EED i RED. Uwzględnienie w tych projektach aktów prawnych roli kogeneracji gazowej oraz dynamiki transformacji dostosowanej do wyzwań polskiego sektora ciepłownictwa jest kluczowe dla dalszego prowadzenia procesu inwestycyjnego oraz utrzymania statusu efektywnych systemów ciepłowniczych w naszych lokalizacjach. Natomiast na poziomie krajowym szczególne znaczenie mają zagadnienia taryfowe. Koszty wytwarzania ciepła nieustannie rosną, co jest skutkiem obecnej sytuacji i ciągłego wzrostu cen paliw i uprawnień do emisji CO2. Zmiany przepisów rozporządzenia taryfowego dokonane w 2022 r. dają nadzieję, że kalkulacja taryf dla jednostek kogeneracji będzie umożliwiała pełniejsze odzwierciedlanie kosztów w taryfie dla ciepła. Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe pozwalają przypuszczać, że ramy regulacyjnego sektora ciepłownictwa systemowego będą poddawane w przyszłości kolejnym zmianom.
Dodatkową, niezmiernie ważną kwestią w 2022 r. było ogłoszenie, pierwszy raz w historii, okresów zagrożenia na rynku mocy, które były sprawdzianem dla stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Sytuacja ta pokazała, że bez stabilnych źródeł wytwórczych KSE będzie miał problem ze zbilansowaniem. Biorąc powyższe pod uwagę, PGE Energia Ciepła stale dąży do realizacji projektów inwestycyjnych, zapewniając tym samym gotowość w sytuacji braku wystarczającej rezerwy w systemie.


Niestabilne ceny paliw. problemy z ich dostępnością, a także wysokie koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla pokazują jak ważne jest racjonalne korzystanie z paliw i energii.  Dlatego wszyscy, zarówno jako sektor energetyczny, ale przede wszystkim jako społeczeństwo, konsumenci, powinniśmy oszczędzać energię i ciepło, mocno zmieniając swoje dotychczasowe nawyki.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ