Partner serwisu
12 stycznia 2023

Oświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w związku z otrzymaniem wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę Bloku 910 MW

Kategoria: Aktualności

"Działania prowadzone przez Grupę Tauron stanowią próbę przerzucenia na RAFAKO odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obniżenia parametrów Bloku, które wynikają przede wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego pochodzenia o parametrach niespełniających wymagań kontraktowych, a także wymagań stawianych dla paliwa przy tego typu obiektach energetycznych."

Oświadczenie Zarządu RAFAKO S.A. w związku z otrzymaniem wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowania w związku z realizacją kontraktu na budowę Bloku 910 MW

"Ponadto jest to nieudolna próba odwrócenia uwagi publicznej od nieprofesjonalnej i niebezpiecznej eksploatacji bloku prowadzonej również z wyłączonymi niektórymi systemami bezpieczeństwa i zabezpieczeń urządzeń oraz przy braku działań prewencyjnych służb nadzoru technicznego. Działania powyższe doprowadziły do uniemożliwienia RAFAKO S.A. prowadzenia kontroli nadzoru eksploatacji przez Inżyniera Gwarancyjnego. Równocześnie należy podkreślić, że TAURON uniemożliwił RAFAKO S.A. zakończenie Przedmiotu Kontraktu poprzez wprowadzenie zakazu wejścia pracowników RAFAKO na Blok.

Wystawienie noty jest bezprawne i całkowicie bezzasadne. Działanie to stanowi wyłącznie próbę poprawy kosztem RAFAKO S.A. fatalnych wyników finansowych TAURONA, publikowanych w sprawozdaniach tej spółki Skarbu Państwa.

Szereg działań podejmowanych przez TAURON celem doprowadzenia RAFAKO S.A. do upadłości odbieramy, jako realizację zamysłu mającego na celu rozmycie odpowiedzialności TAURONA za systematyczną degradację majątku spółki, a w szczególności nowego Bloku 910MW w Jaworznie w wyniku jego niewłaściwej eksploatacji.

W tym kontekście, należy również postrzegać prezentowanie opinii technicznej na temat Bloku 910MW autorstwa bezpośredniego konkurenta spółki RAFAKO S.A. i potencjalnego uczestnika procesu inwestorskiego zainteresowanego przejęciem RAFAKO S.A., spółki Polimex Mostostal S.A. Wskazać przy tym należy, iż Spółka Polimex Mostostal S.A. nie jest firmą technologiczną specjalizującą się w
projektowaniu jednostek energetycznych tego typu, a tym samym do wykonywania ekspertyz technicznych dla tego rodzaju obiektów.

RAFAKO S.A. podkreśla, iż Blok eksploatowany wcześniej, na odpowiedniej jakości węglu, działał bez zarzutu, osiągając i utrzymując moc 910MW, co zostało potwierdzone w odbiorach Inwestycji przez TAURONA, jak i przez Operatora Systemu w zakresie mocy Bloku. Funkcjonalność bloku była wielokrotnie podkreślana przez TAURON, także w trakcie dzisiejszej konferencji.

Od wielu miesięcy RAFAKO S.A. apeluje o stworzenie Białej Księgi tej Inwestycji. W obronie naszego dobrego imienia i bezpieczeństwa energetycznego kraju, proponujemy ujawnienie wszystkiej posiadanej w tym zakresie dokumentacji, w szczególności wyniki badań węgla, przeprowadzone przez GIG, wraz z analizami biegłych sądowych, ale także opinie i ekspertyzy biegłego z zakresu pożarnictwa,
dotyczące zagrożeń wynikających ze stosowania w bloku węgla niezgodnego z kontraktem.

Po raz kolejny apelujemy do Ministerstwa Aktywów Państwowych o właściwy nadzór nad nieuprawnionymi działaniami spółki TAURON. TAURON wzywamy do zaprzestania naruszania naszego dobrego imienia, a także do zaprzestania naruszeń przepisów dotyczących MAR.

RAFAKO S.A. odniesie się do wszystkich twierdzeń i zarzutów przedstawionych w trakcie konferencji Tauron Wytwarzanie S.A. w dniu jutrzejszym, to znaczy 12.01.2023. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie."

źródło: rafako.com.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ