Partner serwisu
21 czerwca 2023

Dekarboniacja wyzwanie dla przemysłu, szansa dla gospodarki

Kategoria: Aktualności

Trwająca już „zielona transformacja” rodzi wiele złożonych pytań i wprowadza kolejne wyzwania, związane m.in. z pojawianiem się nowych zawodów, rozwojem nowych technologii, wzrostem innowacyjności, koniecznością dostosowania dotychczasowych polityk i modeli działania do nowych obowiązków regulacyjnych oraz sprostania oczekiwaniom interesariuszy. Zrównoważona transformacja jest nieunikniona. Dalkia Polska wyjaśnia, jak się do niej przygotować.

Dekarboniacja wyzwanie dla przemysłu, szansa dla gospodarki

Pojęcie „dekarbonizacja” coraz częściej pojawia się w debacie publicznej w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, ale co ono właściwie oznacza? „Dekarbonizacja” odnosi się do wszystkich działań podejmowanych w sektorze prywatnym oraz publicznym, mających na celu zmniejszenie śladu węglowego danej organizacji albo produktu. Mianem „śladu węglowego” określa się z kolei wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4). Porozumienie paryskie przyjęte w sprawie zmian klimatu 12 grudnia 2015 r. wymaga podejmowania działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Tego celu nie można osiągnąć bez dekarbonizacji działalności przemysłowej – zmiany sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy.


Czym jest dekarbonizacja w praktyce?

Przemysł postrzega optymalizację zużycia energii, jako integralną część nie tylko strategii dekarbonizacji, ale także ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Jeśli podmioty biznesowe wykorzystają tę szansę i zintegrują kombinację wypróbowanych rozwiązań w zakresie wytwarzania zielonej energii oraz zarządzania jej zużyciem, zdobędą przewagę konkurencyjną i zjednają sobie świadomych klientów oraz partnerów.

Grupa Dalkia aktywnie wspiera klientów przemysłowych w procesach transformacji energetycznej. Jedną z naszych realizacji w tym obszarze jest duży projekt dekarbonizacji procesu produkcyjnego dla producenta materiałów drewnopochodnych, gdzie wykorzystaliśmy biomasę. Zainstalowanie suszarek niskotemperaturowych zasilanych kondensatorem spalin i zbudowanie wielopaliwowego kotła na biomasę, zasilanego produktami ubocznymi drewna pozwoli zakładowi na uniknięcie emisji 35 000 ton CO2 rocznie – podkreśla Jacek Chodkowski, dyrektor generalny Grupy Dalkia Polska.

Oparcie dekarbonizacji o wykorzystanie biomasy to zaledwie jedno z wielu możliwych rozwiązań. Niezależnie od wykorzystanej technologii działania w tym obszarze najlepiej podsumować stwierdzeniem: „konsumuj mniej, konsumuj lepiej”. Jak? Oto wybrane przykłady:

●    połóż nacisk na zmniejszenie zużycia energii,
●    korzystaj z mediów energetycznych z OZE,
●    inwestuj w zakładowe moce OZE (jest to korzystniejsze środowiskowo rozwiązanie w przeciwieństwie np. do kupowania certyfikatów na rynku),
●    wykorzystuj zielone gazy, np. biometan, o ile jest to możliwe,
●    chroń lokalne pochłaniacze dwutlenku węgla – naturalne ekosystemy (gleba, lasy itp.), które wychwytują dwutlenek węgla,
●    adaptuj pryzmat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska do kluczowych decyzji biznesowych,
●    implementuj kwestie związane z dekarbonizacją do firmowych polityk i strategii, szkoląc w tym kierunku pracowników,
●    zwracaj uwagę na dekarbonizację i wpływ na środowisko w całym łańcuchu wartości,
●    przewiduj odpowiednie środki na inwestycje przybliżające zakład do celów z zakresu dekarbonizacji,
●    podejmuj współpracę z doświadczonymi partnerami w branży, którzy są w stanie przeprowadzić transformację energetyczną zakładu w sposób możliwie najbardziej optymalny.


Dekarbonizacja: koszt czy zysk?

Choć sam proces dekarbonizacji niejednokrotnie może wymagać ponownego zaprojektowania procesów produkcyjnych czy przeprojektowania elementów istniejących zakładów poprzez przebudowy lub modernizacje, działania te na pewno przyniosą pozytywne skutki. Warto zaznaczyć, że spółki, które wdrożą niskoemisyjne procesy produkcyjne, mogą odnotować początkowo wzrost kosztów, jednak te ostatecznie zostaną zrekompensowane. W zależności od zmieniających się warunków rynkowych czasem ta rekompensata jest widoczna niemal od razu, np. dzięki wykorzystaniu systemu białych certyfikatów oraz innych dostępnych opcji wsparcia. Zmienność rynku nigdy nie powinna być powodem opóźniania działań na rzecz dekarbonizacji – im szybciej podjęte działania, tym wcześniej możemy spodziewać się efektów tego procesu, a te zaobserwujemy w wymiarze ekonomicznym i środowiskowym.

Więcej o rozwiązaniach dla przemysłu na https://dalkiapolska.com/

 

źródło: Dalkia Polska
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ