Partner serwisu
23 kwietnia 2014

Należy opracować wieloletnią strategię działania

Kategoria: XXI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Wobec coraz większej presji ze strony UE na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych a szczególnie CO2, co przejawia się wymaganiem, aby udział energii odnawialnej do roku 2020 w Polsce wzrósł do 15% w bilansie energii pierwotnej oraz w Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), moim zdaniem należy opracować wieloletnią – w ujęciu wariantowym – strategię działania i rozwoju przedsiębiorstw energetyki cieplnej. 

Należy opracować wieloletnią strategię działania

2016 r. – nowe reguły gry. Jakie oczekiwania ma polskie ciepłownictwo? Na co może liczyć?

Wobec coraz większej presji ze strony UE na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych a szczególnie CO2, co przejawia się wymaganiem, aby udział energii odnawialnej do roku 2020 w Polsce wzrósł do 15% w bilansie energii pierwotnej oraz w Europejskim Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji (ETS), moim zdaniem należy opracować wieloletnią – w ujęciu wariantowym – strategię działania i rozwoju przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Strategia ta powinna uwzględniać tematykę związaną z tymi zagadnieniami i zawierać taką problematykę, jak: 

  • aby w okresie wieloletnim ciepło dostarczane z systemów ciepłowniczych wytwarzane w układach wysokosprawnej kogeneracji było traktowane tak jak energia ze źródeł odnawialnych – co powinno zostać zapisane w przygotowywanej obecnie ustawie o OZE oraz Prawie energetycznym,
  • zaistniały takie warunki ekonomiczno-własnościowe i prawne, w których Przedsiębiorstwa Ciepłownicze będą zainteresowane wprowadzaniem do swoich systemów energii z OZE np. dla wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej a kolejno do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w węzłach np. z kolektorów umieszczanych na dachach ogrzewanych budynków,
  • wobec znacznych nadmiarów mocy w istniejących systemach ciepłowniczych jak doprowadzić do stopniowego wzrostu zasięgu sieci, aby osiągnąć poziom obciążeń liniowych rzędu 1,2-1,5 MW/ km długości sieci,
  • jeśli na polskim rynku energetycznym zdecydowanie wzrośnie podaż gazu związana np. z wydobyciem gazu łupkowego, należy stworzyć plan postępowania, dążąc do sytuacji, w której kotły węglowe zaczną stopniowo pełnić rolę kotłów szczytowych – czyli w pewnym sensie wrócić do sytuacji z lat 90. – ale rozważyć również stan odwrotny, w którym dostawy gazu z kierunku wschodniego zostaną ograniczone,

analizę zagrożeń dla systemu ciepłowniczego w ujęciu wariantowym oraz scenariusze czy procedury postępowania w zależności od skali zjawiska i jego rodzaju.

Uważam, że takie strategie postępowania powinny zostać opracowane zarówno w każdym Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, jak i dla całego kraju np. przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ