Partner serwisu

W pogoni za standardami emisyjnymi

Kategoria: XXI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Przyjęta strategia Dalkii umożliwi osiągnięcie nowych standardów emisyjnych przy ograniczeniu i rozłożeniu w czasie nakładów inwestycyjnych. Plan inwestycyjny projektu dostosowania do Dyrektywy IED został opracowany z uwzględnieniem potencjalnych derogacji, które umożliwiają równomierne rozłożenie w czasie nakładów inwestycyjnych na w/w projekt.

W pogoni za standardami emisyjnymi

2016 r. – nowe reguły gry. Jakie oczekiwania ma polskie ciepłownictwo? Na co może liczyć?

Dalkia, podobnie jak inne przedsiębiorstwa energetyczne, jest zobowiązana do dostosowania się do Dyrektywy europejskiej w sprawie emisji przemysłowych. Od 2016 roku zaczną obowiązywać nowe standardy emisyjne wynikające z Dyrektywy IED. Zmianie ulegną dopuszczalne poziomy emisji SOx, NOx i pyłów z instalacji o mocy powyżej 50MW.

W Grupie Dalkia Dyrektywa IED obejmie EC Karolin w Poznaniu, EC-3 i EC-4 w Łodzi, pięć instalacji w Dalkii Term oraz jedną w Dalkii Warszawa w Międzylesiu. Przewidywane nakłady inwestycyjne związane z przystosowaniem instalacji  do nowych standardów emisyjnych, wyniosą kilkaset milionów złotych.

Przyjęta strategia Dalkii umożliwi osiągnięcie nowych standardów emisyjnych przy ograniczeniu i rozłożeniu w czasie nakładów inwestycyjnych. Plan inwestycyjny projektu dostosowania do Dyrektywy IED został opracowany z uwzględnieniem potencjalnych derogacji, które umożliwiają równomierne rozłożenie w czasie nakładów inwestycyjnych na w/w projekt.

Należy także pamiętać, że wspomniana Dyrektywa to nie jedyny akt prawny, który wpłynie na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstw ciepłowniczych  w Polsce.

Pakiet klimatyczno-energetyczny wymusił wdrożenie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami od 2013 roku. Dalkia podjęła działania mające na celu ograniczenie wpływu konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2 na ceny ciepła i efektywność przedsiębiorstwa. Zarówno w Łodzi, jak i w Poznaniu, w miejsce istniejących kotłów wybudowano kotły BFB opalane w 100% biomasą.

Nie możemy zapomnieć o ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w zakresie wykorzystywania i oczyszczenia instalacji lub urządzeń, w których są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Powyższe rozporządzenie wymusza na przedsiębiorstwach ciepłowniczych dokonanie modernizacji sieci ciepłowniczych z płaszczem azbestowo-cementowym w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2032 roku.

Dalkia, jak i pozostałe przedsiębiorstwa ciepłownicze liczą  na dalsze środki pomocowe  dedykowane na poprawę efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła. Potrzebujemy również stabilnych warunków dla rozwoju kogeneracji ze strony rządu i zdecydowanych działań od władz komunalnych w zakresie wydawania pozwoleń oraz decyzji lokalnych  na modernizację istniejących oraz budowę nowych sieci ciepłowniczych.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ