Partner serwisu
24 kwietnia 2017

Szanse i zagrożenia dla ciepłownictwa

Kategoria: XXIV Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Jakie czynniki zagrażają polskiemu ciepłownictwu? I co może być jego szansą na rozwój?

Szanse i zagrożenia dla ciepłownictwa

Na ciepłownictwo scentralizowane (instalacje LCP, MCP) w istotny sposób wpływają wymogi wynikające z szeregu dyrektyw unijnych: IED, MCP, CAFE, EED, do których branża musi się dostosować. To oczywiście kosztuje. Jak podkreśla prof. Krzysztof Badyda z Politechniki Warszawskiej, sumowanie takich wydatków powoduje zagrożenie wzrostu kosztów ciepła z tych źródeł. Z drugiej strony, niestosowanie się do wymogów zagraża utratą preferencji dla gospodarki skojarzonej (efektywne systemy ciepłownicze, wysokosprawna kogeneracja).

Jednym z celi nakreślonych we wspomnianych dyrektywach jest ograniczenie emisji pyłów. Podczas minionej zimy temat zanieczyszczonego powietrza co chwila pojawiał się w mediach. Jak poprawić jego jakość? Pomóc może rozwój ciepła systemowego, gdyż jedną z metod walki ze smogiem jest eliminacja niskiej emisji przez przyłączanie do sieci nowych odbiorców, choć koszt pozyskania może okazać się w wielu przypadkach wysoki.

Szansa w kogeneracji, ale…

Mówiąc o szansach i zagrożeniach dla ciepłownictwa nie można pominąć kwestii kogeneracji. Jak zaznacza prof. Badyda, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu napotyka dziś na szereg barier administracyjno-prawnych, np. brak możliwości planowania rejonów zasilanych tylko z kogeneracji, lub zasilanych w inny sposób. – Konieczne jest tu zrozumienie zalet kogeneracji związanych z kosztami społeczno-ekonomicznymi – mówi K.Badyda i dodaje, że w polskim systemie energetycznym, w związku z dyrektywami IED i MCP, muszą być obecnie wykonane istotne inwestycje. – Jeżeli w tym momencie nie powstaną układy kogeneracyjne, na wiele lat zostanie „zablokowany” rozwój kogeneracji – ostrzega.

Podstawą rozwoju kogeneracji jest wg profesora zapewnienie stabilnych ram prawnych, w tym wsparcia zapewniającego opłacalność operacyjną i rozwój nowych mocy wytwórczych.

 

Wypowiedzi pochodzą z referatu wygłoszonego w ramach XXIV Wiosennego Spotkania Ciepłowników (24-26 kwietnia 2017 r., Zakopane), którego organizatorem jest BMP – wydawca magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa oraz portalu kierunekenergetyka.pl.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ