Partner serwisu
05 września 2017

Klucz Sukcesu dla prof. Zbigniewa Kasztelewicza

Kategoria: XIX Sympozjum Energetyka Bełchatów

Podczas Gali Energetyki, wieczorem pierwszego dnia konferencji, rozdane zostały nagrody wydawnictwa BMP - Klucze Sukcesu. Jeden z nich powędrował do prof. Zbigniewa Kasztelewicza za wkład w rozwój polskiej energetyki. Laudację wygłosił prof. Antoni Tajduś.

Klucz Sukcesu dla prof. Zbigniewa Kasztelewicza

Laudacja prof. Antoniego Tajdusia

Szanowni Państwo

Tradycyjnie podczas Gali Energetycznej jest wręczana nagroda - Klucz Sukcesu osobom, szczególnie zasłużonym dla polskiej energetyki. Do tegorocznej nagrody Energetyki chciałbym Państwu przedstawić osobę wyjątkową, której droga do najwyższych osiągnięć naukowych w dziedzinie górnictwa i energetyki była nietypowa, a którą w skrócie można scharakteryzować „od dyrektora do profesora”. Tą osobą jest Profesor Zbigniew Kasztelewicz.

W 1970r po ukończeniu Technikum Górnictwa Odkrywkowego jako najlepszy absolwent dostał się bez egzaminu na Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po pięciu latach opuścił AGH z dyplomem mgr inż. górnik w zakresie górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego i rozpoczął pracę w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie. Początkowo nic nie wskazywało, że będzie miał zamiar poświęcić się karierze naukowej, bowiem głównie zajął się pracą zawodową między innymi brał udział w pracach projektowych i budowie nowych odkrywek: Lubstów, Kazimierz Północ, Jóźwin IIB i Drzewce. Oprócz zdobywania doświadczenia praktycznego ciągle powiększał swoją wiedzę głównie poprzez ukończenie kilku kursów i studia podyplomowe z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa w znanej uczelni jaką jest Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Jednakże od roku 1980 stopniowo ujawniały się u Niego zainteresowania naukowe czego przykładem jest udział w pracach badawczych dotyczących optymalizacji pracy koparek kołowych. Zainteresowania koparkami rozwijał na tyle skutecznie, że w 1984r w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej obronił pracę doktorską pod tytułem: „Wpływ wstępnego rozluzowania glin zwałowych na efektywność urabiania koparką łańcuchową”. Równolegle bardzo szybko toczyła się Jego kariera zawodowa, awansował coraz wyżej, aby w 1998r zostać Dyrektorem ds. Technicznych Kopalni „Konin” i po roku członkiem Zarządu tej Kopalni.

Wewnętrza pasja naukowa i różne zawirowania zawodowe sprawiły, że zaniechał kariery zawodowej i postanowił całkowicie poświęcić się pracy naukowej. W roku 2005 na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Metoda programowania zagospodarowania złóż w wieloodkrywkowej kopalni węgla brunatnego” uzyskał na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności: górnictwo odkrywkowe. A w 2007r został zatrudniony się w swojej macierzystej uczelni na stanowisku profesora nadzwyczajnego AGH. Od tego momentu Jego kariera naukowa i zawodowa jak na warunki uczelni potoczyła się „błyskawicznie”. Został zastępcą Kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego ds. naukowo-badawczych a wkrótce Kierownikiem Katedry Górnictwa Odkrywkowego.

W ostatnich latach bardzo dużo publikował. Jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji w czasopismach naukowych i naukowo – technicznych w kraju i zagranicą oraz 20 monografii dotyczących górnictwa odkrywkowego. Ponadto wykonał kilkadziesiąt prac badawczych dla energetyki i górnictwa odkrywkowego. Promował polskie górnictwo, energetykę i inżynierię środowiska prowadząc ponad 200 wykładów w kraju i zagranicą. Ta ogromna aktywność naukowo-badawcza spowodowała, że już w 2013r został profesorem nauk technicznych.

Ponieważ Jego działalność naukowa, zawodowa, organizacyjna i społeczna została dostrzeżona otrzymał szereg odznaczeń i wyróżnień.

Jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym jeszcze parę zdań powiedzieć na temat jakim jest człowiekiem, bowiem znam Go już kilkanaście lat. Zbyszek jest człowiekiem otwartym, życzliwym, starającym się pomagać osobom w różnych sytuacjach życiowych, ale równocześnie konsekwentnym i stanowczym. Jest energicznym i dobrze zorganizowanym naukowcem cenionym przez środowisko naukowe i przemysł, bo pozostał także inżynierem-praktykiem. W ludziach ceni otwartość i szczerość, demotywuje Go udawanie i fałsz. Lubi wypoczywać na działce letniskowej, oglądać dobre filmy, czyta wiele książek. Reasumując Prof. Zbigniew Kasztelewicz działa zgodnie ze słowami wielkiego patrona AGH Stanisława Staszica: „Ten uczony, który przez zastosowanie swoich nauk i umiejętności przyczynia się do wzrostu krajowych dostatków, do rozwijania narodowego przemysłu, ten jest obywatelem użytecznym”.

Przedstawiłem Państwu tylko wycinek z działalności zawodowej i naukowej Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, ale to wystarczy aby otrzymał Nagrodę Klucz Sukcesu. Uważam, że ta Nagroda została przyznana właściwej osobie.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ