Partner serwisu
15 listopada 2018

Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki weźmie udział w debacie

Kategoria: XI Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

Dr inż. Jacek Karczewski, Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki potwierdził swój udział w debacie "Zarządzanie majątkiem w czasie zmian" podczas XI Konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce odbywającej się w Licheniu 28-29 listopada 2018.

Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki weźmie udział w debacie

Dr inż. Jacek Karczewski, Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki

Studia wyższe ukończył w 1978 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi, gdzie pracuje do dziś na stanowisku adiunkta (po konsolidacji Instytutu Energetyki i Instytutu Techniki Cieplnej – w Oddziale Techniki Cieplnej „ITC” Instytutu Energetyki).

W latach 2009-2013 był zastępcą Dyrektora „ITC”, od 2013 roku pełnił obowiązki Dyrektora „ITC”, a w sierpniu 2014 roku został powołany na Dyrektora „ITC”. W 1998 roku na Politechnice Łódzkiej obronił pracę doktorską „Optymalizacja pracy układów regulacji mocy i ciśnienia pary świeżej bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego”. Uczestniczył czynnie w pracach realizowanych na zlecenie przemysłu i dla potrzeb laboratoriów pomiarowych Instytutu, a także w pracach badawczych zleconych przez Komitetu Badań Naukowych. Efekty tych prac zostały wdrożone w przemyśle (m. in. elektrohydrauliczne regulatory mocy zainstalowane w ZE PAK).

Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w wydawnictwach naukowych i czasopismach technicznych, 50 referatów wygłoszonych na konferencjach i sympozjach naukowych, 2 patentów, 4 projektów badawczych lub celowych finansowanych ze środków finansowych na naukę, ponad 100 opracowań wewnętrznych ITC. Główne obszary zainteresowań naukowych to: automatyka w energetyce (regulacja turbin), przystosowywanie turbin kondensacyjnych do pracy skojarzonej, dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do wymagań UE w celu połączenia systemów, badania i pomiary w energetyce, energetyczne wykorzystanie biogazu i biomasy, efektywność energetyczna. Członek Rad Naukowych: Instytutu Techniki Cieplnej (wiceprzewodniczący) i Instytutu Energetyki, członek Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP. członek klastra „Bioenergia dla Regionu”. Nagradzany m.in. Nagrodą Ministra Przemysłu, odznaką „Zasłużony dla ITC” odznaką „Zasłużony dla Energetyki”. W 2010 roku zdobywca srebrnej statuetki „Lidera Innowacji Województwa Łódzkiego”, a w 2011 statuetki „Klucz Sukcesu”. Prowadzi działalność dydaktyczną (wykłady na Politechnice Łódzkiej, wykłady w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, szkolenia dla przedstawicieli instytucji ukraińskich w ramach finansowanego w 2011 i 2015 roku przez MSZ programu „Polska Pomoc”.

DEBATA: Zarządzanie majątkiem w czasie zmian

Moderator: Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych w Enea Wytwarzanie

Zaproszeni do dyskusji:

Zygmunt Artwik, Wiceprezes Zarządu Zespołu Elektrowni PAK SA

Arkadiusz Burnos, Dyrektor Zarządzający, BalticBerg Consulting Sp.k

Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN**

Jacek Karczewski, Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

Mirosław Waroch, Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Krzysztof Zborowski, Prezes Zarządu RADPEC S.A.

Tematyka:

- dekarbonizacja a polska energetyka, kierunki rozwoju polskiej energetyki,

- jak planować remonty z perspektywą wygaszenia elektrowni, cyfryzacja i przemysł 4.0 w służbie zarządzania przedsiębiorstwem,

- utrzymanie kadry gdy atrakcyjność miejsca pracy maleje,

- przejście z węgla na inne paliwa, nowe technologie wytwarzania energii

- modernizacje elektrowni a koniec energetyki węglowej,

- utrzymanie ruchu elektrowni w zmieniającej się rzeczywistości.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ