Partner serwisu
13 marca 2019

NFOŚiGW patronem honorowym sympozjum

Kategoria: XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej objął patronatem honorowym XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników 2019 odbywające się 24-26 kwetnia w Zakopanem.

Zasady działalności funduszu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają do Narodowego Funduszu wnioski o dofinansowanie, które podlegają szczegółowej ocenie. Finansowanie otrzymują przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w poszczególnych programach priorytetowych.

Programy priorytetowe szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania wniosków, formę, intensywność i warunki dofinansowania, a także beneficjentów i rodzaj przedsięwzięć, koszty kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć.

Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się przez udzielanie:

1. oprocentowanych pożyczek,

2. dotacji, w tym:

3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,

4. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,

5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,

6. dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Narodowego Funduszu, a w przypadkach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu.

Więcej na: nfosigw.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ