Partner serwisu
24 kwietnia 2019

Przyszłość już się zaczęła - sesja inauguracyjna

Kategoria: XXVI Sympozjum Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Przyszłość zaczyna się dziś – takie hasło przyświecało sesji wprowadzającej, inaugurującej XXVI Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, które odbywa się w dniach 24-26 kwietnia w Zakopanem.

Przyszłość już się zaczęła - sesja inauguracyjna

Sesję poprowadził prof. Janusz Lewandowski z Politechniki Warszawskiej. Rozpoczął ją do stwierdzenia, że przyszłość nie zaczyna się dziś, lecz już się zaczęła. Zanim prelegenci zaczęli prezentować swe referaty, Adam Grzeszczuk, Prezes Wydawnictwa BMP przekazał Bogusławowi Rogulskiemu pamiątkową tabliczkę z gratulacjami dla Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie z okazji jubileuszu 25-lecia działalności na rzecz polskiego ciepłownictwa.

Bogusław Regulski, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, zaprezentował referat pt.: „Unijna polityka klimatyczno-energetyczna przyczynkiem do nieuchronnej transformacji obszaru ciepłownictwa.” Przybliżył zagadnienia związane Pakietem Zimowym i wynikającymi z niego wyzwaniami dla ciepłownictwa. Są nimi trzy najważniejsze cele: preferencje dla rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych, coroczne zwiększanie się udziału OZE od 2021 r. oraz wzrost roli odbiorcy ciepła. Wymienił też inne perspektywy UE z obszaru ochrony środowiska i klimatu, m.in. redukcję emisji CO2 na bazie stałego przydziału darmowych uprawnień do emisji w latach 2021-2030, na poziomie 30 proc. Zapotrzebowania według benchmarku gazowego, wysokie wymagania ochrony powietrza, takie jak BAT i MCPO. B. Regulski wskazywał na nowy kształt rynku ciepła, jaki przynosi Pakiet Zimowy, m.in.: bardzo niskie wymagania energetyczne dla budynków, dekarbonizacja, inteligentne budynki (w pełni opomiarowane, zautomatyzowane), powszechne obowiązki informacyjne wobec konsumentów dotyczące jakości ciepła. Scharakteryzował wielkość rynku ciepła w Polsce i obszarów transformacji.

Wojciech Ignacok, PEC Geotermia Podhalańska SA, Marek Froehlich, Veolia Energia Polska SA, Mikołaj Ratyński, T-MOBILE POLSKA S.A. wystąpili z prezentacją pt. „Internet rzeczy bliżej niż myślisz – wdrożenia w technologii NB-IoT na przykładzie Geotermii Podhalańskiej i spółek z grupy VEOLIA”. Pierwszy z prelegentów przybliżył korzyści związane z wdrożeniem systemu NB-IoT na przykładzie Geotermii Podhalańskiej. To np. możliwość dokładnego bilansowania sprzedaży ciepła, szybka diagnostyka nieprawidłowo działających liczników ciepła, możliwość automatycznego obliczania mocy zamówionej i typowanie odbiorców, typowanie nieprawidłowo działających węzłów i odbiorców do regulacji i kontroli oraz możliwość dokładnej analizy sieci ciepłowniczej. Drugi z mówców zaprezentował zasady działania inteligentnej sieci ciepłowniczej. Przedstawiciel T-Mobile mówił o standardach telefonii komórkowej GSM, czyli generacjach telefonii komórkowej w zakresie usług mobilnych.

Dorota Jeziorowska, Ministerstwo Energii, zaprezentowała referat pt.: „Działania Ministerstwa Energii w zakresie rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji”. Omówiła najistotniejsze kwestie dotyczące działań Ministerstwa Energii w zakresie rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji. Scharakteryzowała m.in. wyzwania, jakie stoją przed sektorem ciepłownictwa systemowego, takie jak wymogi środowiskowe, wymogi związane z charakterystyką energetyczną budynków, poprawą efektywności energetycznej, implementacją przepisów związanych z Pakietem Zimowym, rosnących cen paliw stałych czy też bariery w zakresie prowadzenia inwestycji sieciowych. Omówiła działania Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła, który obecnie pracuje nad dokumentem pt. „Strategia rozwoju ciepłownictwa”, który stanowić będzie dokument wykonawczy do Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Opisała nowy mechanizm wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz wskazała najważniejsze kierunki polityki energetycznej kraju do 2040 r., takie jak m.in.: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, rozbudowa mocy wytwórczych i infrastruktury sieciowej energii elektrycznej, wdrożenie energetyki jądrowej czy rozwój ciepłownictwa i kogeneracji.

Piotr Wysocki, YARA Environmental Technologies GmbH, zaprezentował referat pt.: „Instalacja SNCR YARA dla kotłów energetycznych – doświadczenie eksploatacyjne.” Prezentacja opisywała rozwiązania redukcji emisji do atmosfery tlenków azotu na różnego rodzaju obiektach, realizowanych przez firmę. Prelegent opisał doświadczenia eksploatacyjne, wskazując na dostępne rozwiązania, opcje, wyzwania oraz problemy.

Adolf Mirowski, ICEB, Adrian Pason, Energetyka Solarna ENSOL, Jakub Sitek, RAFAKO S.A. zaprezentowali referat pt.: „OZE i magazyny ciepła w ciepłownictwie systemowym – Multisystemy Energetyczne.” Adrian Pason przybliżył technologię solarną, produkowaną przez firmę ENSOL oraz zastosowania jej w praktyce, m.in. na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Raciborzu. Jakub Sitek z RAFAKO pokazał, jak taki system wygląda w zabudowie. Adolf Mirowski z ICEB opisał etapy realizacji takiego systemu oraz typy modeli multisystemów energetycznych.

Jacek Malus i Jakub Karbowniczek, KRAJ Sp. z o.o. zaprezentowali referat pt.: „Innowacyjne rozwiązania w zakresie usług naprawczych dla ciepłownictwa”. Jakub Karbowniczek scharakteryzował działalność reprezentowanej przez siebie firmy i grupę najważniejszych produktów: wysoko wytrzymałych materiałów wykonanych w technologii kompozytowej. Jacek Malus przedstawił ofertę uszczelnień dla ciepłownictwa.

Piotr Spyrka, DIEHL METERING Sp. z o.o. wystąpił z referatem pt.: „Ciepłomierz szybko reagujący SHARKY to inwestycja, która się zwraca – rozwiązania dla ciepłownictwa firmy DIEHL METERING”. Scharakteryzował dostarczane przez firmę ciepłomierze szybko reagujące, jako technologię dla wymienników mieszkaniowych. Mówił też o optymalizacji sieci ciepłowniczej, czyli inteligentnej dystrybucji oraz o korzyściach z procesu regeneracji.

Bartłomiej Siedmiogrodzki, Urząd Dozoru Technicznego, zaprezentował referat pt. „Monitorowanie bloków energetycznych”. Przybliżył wyniki badań nad stanem istniejącej w Polsce infrastruktury, zaprezentował analizy m.in. na przykładzie awarii kryzy pomiarowej, wskazał na wpływ pracy regulacyjnej na żywotność elementów ciśnieniowych. Na bazie tych doświadczeń UDT planuje utworzyć m.in., bazę uszkodzeń kotłów dla przemysłu 4.0. Prelegent opisał system przesyłu informacji dla klientów, jako jeden z elementów wspierania cyberbezpieczeństwa informatycznego. Wskazał też na wytyczne, jakie zostaną wkrótce przez UDT.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ