Partner serwisu
25 listopada 2021

Elektrownie w czasie zmian – wyzwania dla utrzymania ruchu

Kategoria: XIV Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

Zmiany w podejściu do utrzymania ruchu, minimalizacja ryzyka nieplanowanych przestojów, doświadczenia z eksploatacji nowych bloków. O „Funkcjonowaniu elektrowni w czasie transformacji” rozmawiano w ramach panelu wprowadzającego podczas konferencji Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce.

Elektrownie w czasie zmian – wyzwania dla utrzymania ruchu

Production-level 4 – co to oznacza dla utrzymania ruchu?

Andrzej Soldaty (Inicjatywa dla Polskiego Przemysłu 4.0) omówił aktualne spojrzenie na koncepcję przemysłu 4.0. Skupił się na nowym sposobie tworzenia wartości w działalności przemysłowej, przybliżył technologie i rozwiązania techniczne Przemysłu 4.0 oraz stopnie rozwoju nowej generacji przemysłu.

– Można wyróżnić tu 4 etapy: „rozpoznać”, czyli dane przetwarzane w informację o zaistniałym stanie, „zrozumieć” – informacja przetwarzana w wiedzę o przyczynie zaistniałego stanu, „przewidzieć” – wiedza przetwarzana w przewidywanie możliwego stanu oraz „zareagować wyprzedzająco” – to przewidywanie przetworzone w stosowne działanie – wymieniał A. Soldaty.

 

Referent przypomniał także podstawowe cele Przemysłu 4.0: polepszenie produktywności, neutralność dla środowiska (realizacja wymagań „Green Deal”), wzmocnienie odporności działalności przemysłowej, wzmocnienie potencjału ludzkiego. Tu podkreślał, że „generacje X, Y, Z prezentują inne postawy w odniesieniu do działalności zawodowej niż generacja baby boomers”. W związku z tym wymagana reakcja przemysłu to: ochrona i wzmacnianie potencjału zasobów ludzkich w przemyśle poprzez automatyzację, robotyzację i sztuczną inteligencję; gromadzenie, rozwijanie, przechowywanie i udostępnianie know-how wewnątrz firmy przez wykorzystanie technologii cyfrowych; kształtowanie kultury organizacyjnej adekwatnej do zmian pokoleniowych.

 

Biogaz elementem transformacji

„Biogaz elementem transformacji kompleksu energetycznego” – to tytuł wystąpienia Jacka Karczewskiego z Instytutu Energetyki o/Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi. Prelegent przypomniał, że sektor energetycznego wykorzystania biogazu w Polsce liczy już sobie ponad 40 lat, a obecnie branża biogazowni wchodzi w fazę dynamicznego rozwoju.

 

– Powstają biogazownie rolnicze, biogazownie na oczyszczalniach ścieków oraz instalacje korzystające z biogazu składowiskowego – wymieniał J. Karczewski. Przybliżył budowę prototypowej biogazowni do osuszania biogazu, mówił także o wykorzystaniu ciepła odpadowego ze spalania biogazu do odparowania odcieków ze składowisk odpadów.

Na zakończenie referatu podał ciekawy przykład praktyczny – biogazownię wysypiskową Franki k. Kutna.

 

Mniej nieplanowanych przestojów

Tematykę minimalizacji ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów produkcji przybliżył Dariusz Koszykowski z ZE PAK SA, omawiając najlepsze praktyki na przykładzie instalacji przygotowania i podawania biomasy w El. Konin. Podał cztery przykłady tej minimalizacji – w zakresie korzystania z technologii to pomiary termowizyjne i wykorzystanie kompozytów, a w zakresie korzystania z doświadczenia i praktyki – kontrola elementów podczas remontu oraz obchód i doświadczony personel.

D. Koszykowski pokazał m.in., jakie są zalety użycia termowizji – dzięki pomiarom wykryto np. 8 miejsc (urządzeń) mających na wykazie zawyżoną temperaturę.

 

Rola nowych jednostek PGE GiEK z Opola

O roli nowo wybudowanych jednostek wytwórczych w opolskiej elektrowni w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym mówił Rafał Smejda (PGE GiEK SA O/Elektrownia Opole). Przypomniał kluczowe daty realizacji projektu budowy bloków 5 i 6 (oddane do eksploatacji w 2019 r.) oraz wymienił cele, jakie są realizowane przez te jednostki:

Zwiększenie mocy zainstalowanej o 1810 MW brutto.

Zwiększenie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej o ok. 12 TWh/rok (co stanowi zaspokojenie potrzeb w zakresie energii elektrycznej ok. 4 mln gospodarstw domowych).

Obniżenie jednostkowej emisji CO2 elektrowni z ok. 0,93 Mg/MWh (bloki 1-4) do poziomu ok. 0,75 Mg/MWh (nowe bloki).

Prelegent przybliżył najważniejsze dane i parametry techniczne dla bloków 5-6, mówił m.in. o instalacjach oczyszczania spalin, w jakie wyposażone są ww. obiekty oraz o uzyskanej przez nie efektywności.

W dalszej części referatu, Rafał Smejda omówił działania podejmowane w celu utrzymania wysokiej dyspozycyjności nowych bloków. – Ich zalety to m.in. wysoka sprawność, najnowsze technologie, szeroki zakres pasma regulacyjnego: 362-905 MW, możliwość pokrycia szczytowego zapotrzebowania na moc w KSE na poziomie ok. 7,2% – zaznaczył podczas podsumowania wystąpienia.

 

***

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce odbywa się w dniach 25-26 listopada w Licheniu. Organizatorem wydarzenia jest firma BMP, wydawca czasopisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portalu kierunekENERGETYKA.pl.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ