Partner serwisu
15 listopada 2023

Patronat Merytoryczny TGPE

Kategoria: XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce została objęta Patronatem Merytorycznym przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie powstało w 1990 roku jako stowarzyszenie działające w obszarze wytwarzania energii elektrycznej.

Aktualnie Towarzystwo zrzesza:

183 osób o charakterze członków zwyczajnych, mających duży dorobek menedżerski lub zawodowy,
12 spółek wytwórczych o charakterze członków wspierających, o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 25 000 MW.
Głównymi celami Towarzystwa są:

zapewnienie racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego elektrowni,
współdziałanie z przemysłem energetycznym w celu inicjowania postępu technicznego w elektroenergetyce,
wprowadzanie do polityki gospodarczej nowoczesnych zasad analiz ekonomicznych i technicznych, inicjowanie wzorcowych opracowań,
prowadzenie analiz w zakresie zmian organizacyjnych oraz rozwoju elektroenergetyki krajowej ze szczególnym uwzględnieniem sektora wytwarzania energii elektrycznej,
współudział w tworzeniu przepisów prawnych w dziedzinie elektroenergetyki,
prezentowanie stanowiska elektrowni systemowych wobec władz centralnych kraju,
szkolenia kadr ekonomicznych i technicznych elektrowni i ich promocja,
współdziałanie z elektrowniami, organizacjami gospodarczymi i urzędami centralnymi w dziedzinie ochrony środowiska.
Swoje cele Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie realizuje wykorzystując wiele form działania w tym:

organizowanie narad, konferencji i sympozjów umożliwiających wymianę poglądów środowisk kierowniczych i naukowych związanych z wytwarzaniem i gospodarką energią elektryczną,
opracowywanie z własnych środków kierunkowych analiz, programów lub przepisów prawnych dotyczących elektroenergetyki, a w szczególności elektrowni,
współdziałanie z organizacjami gospodarczymi krajów wolnego rynku oraz firmami produkującymi nowoczesne urządzenia w celu zapoznania się z doświadczeniami oraz uzyskanymi efektami ekonomicznymi i technicznymi. Organizowanie wyjazdów technicznych oraz szkoleń za granicą dla specjalistów z elektrowni,
opracowywanie w grupach specjalistów z elektrowni tematów ekonomicznych, prawnych i technicznych oraz zapewnienie udziału tych grup w pracach organów powoływanych przez urzędy centralne lub organizacje gospodarcze,
delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do rad nadzorczych, stałych organów opiniodawczych ministerstw, organizacji stowarzyszeniowych, których działalność związana jest z problematyką wytwarzania energii elektrycznej,
współpraca przy wdrażaniu nowych dyrektyw Unii Europejskiej.
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie dążąc do jak najpełniejszego zrealizowania swoich zadań statutowych otwarte jest na nowe propozycje i inicjatywy.

Więcej pod adresem: https://www.tgpe.pl/

Tagi: TGPE
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ