Partner serwisu
11 sierpnia 2014

Między dostawcą a odbiorcami

Kategoria: Rynek energii

Rozwój i współpraca systemów wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej, na zmieniającym się dynamicznie współczesnym rynku energii, stały się poważnym problemem. Wiele krajów stara się rozwiązać tę kwestię. Między innymi od dwóch lat realizowany jest przez zespoły z Polski, Niemiec, Słowenii i Czech projekt ENERGYREGION. Jego celem jest stworzenie strategii efektywnego rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną.

Między dostawcą a odbiorcami

Jednym z zadań projektu jest przeanalizowanie różnych aspektów współpracy dużych (w domyśle tradycyjnych) dostawców energii elektrycznej z odbiorcami. Zadanie skupia się na potrzebach i problemach różnych użytkowników energii. Jest to więc, krótko mówiąc, elektroenergetyka od strony konsumenta, czyli tzw. odbiorcy końcowego. Uczestnikami rynku energii są w zasadzie cztery grupy: wytwórcy, spółki obrotu, operatorzy sieciowi oraz odbiorcy końcowi, między którymi zachodzą różnego rodzaju, bezpośrednie i pośrednie, relacje. Dla odbiorcy końcowego istotne jest, z którymi grupami pozostaje w bezpośredniej relacji, a są to operatorzy sieciowi, którzy świadczą usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz spółki obrotu, które są sprzedawcami energii elektrycznej. Wśród odbiorców końcowych można wyróżnić dwie grupy:

  • odbiorców indywidualnych, którzy kupują energię na cele komunalno-bytowe,
  • odbiorców przemysłowych, którzy kupują energię na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; czasem z grupy odbiorców przemysłowych wydzielana jest podgrupa odbiorców użyteczności publicznej.

Bardzo często zdarza się, że odbiorcy końcowi, zwłaszcza indywidualni, nie znają w dostatecznym stopniu swoich praw, wynikających z uczestniczenia w rynku energii. Ta niewiedza jest wykorzystywana przez dostawców1, w sposób nie zawsze uczciwy, w celu zwiększenia swoich zysków. Aby przeciwdziałać temu wprowadzono europejskie akty prawne, tzw. trzeci pakiet liberalizacyjny, które mają ochronić odbiorców końcowych przed nieuczciwymi praktykami.

Jak chronieni są odbiorcy?

Do najważniejszych praw jakie posiadają odbiorcy końcowi w związku z uczestniczeniem w rynku energii należą:

  • Prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości oraz przejrzystych i uzasadnionych cenach,
  • Prawo do wyboru dostawcy energii oraz jego zmiany, Dostęp do informacji dotyczącej zużycia energii oraz cen i kosztów usług związanych z zakupem energii,
  • Pomoc w dostępie do informacji na temat praw konsumenta energii elektrycznej,
  • Czytelność rachunków za energię,
  • Uzyskiwanie informacji od dostawcy energii w zakresie możliwości poprawy efektywności użytkowania energii.

Nad przestrzeganiem praw odbiorców końcowych czuwają Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do zadań URE należy m.in. zatwierdzanie taryf tak, aby były one na uzasadnionym poziomie. Dla odbiorców jednym z najważniejszych elementów współpracy z dostawcami jest cena energii i usług dystrybucyjnych. Pozycja odbiorcy końcowego indywidualnego na rynku energii nie jest zbyt silna, gdyż jest on bardzo małym graczem. Lepiej radzą sobie duzi odbiorcy przemysłowi, którzy mogą wynegocjować lepsze warunki cenowe. Wyraźnie to widać w statystykach zmian sprzedawców energii wśród odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Zmiana dostawcy przez odbiorców indywidualnych niewiele zmienia ze względu na małą konkurencyjność cenową pomiędzy poszczególnymi sprzedawcami na detalicznym rynku energii. Ze statystyk można wywnioskować, że znaczny odsetek odbiorców wie o możliwości zmiany dostawcy, jednak brak wyraźnie zauważalnych efektów finansowych wynikających ze zmiany dostawcy nie skłania ich do podejmowania takich działań.

Ważnym elementem współpracy między odbiorcą a dostawcą jest jakość świadczonych usług, a przede wszystkim ciągłość dostawy energii. Jak wynika z badań ankietowych prowadzonych wśród konsumentów, w dostawie energii zdarzają się nawet kilkugodzinne przerwy, co wyklucza użytkowanie w tym czasie urządzeń zasilanych energią elektryczną. A trudno sobie obecnie wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie,nawet krótkotrwałe, gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa bez tych urządzeń.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 4/2014.

fot.: photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ