Partner serwisu
29 stycznia 2024

Energa podsumowała inwestycje CCGT w 2023 roku

Kategoria: Rynek energii

Energa z Grupy ORLEN podsumowała stan realizacji inwestycji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych powstających w Grudziądzu i Ostrołęce. Zaawansowanie wspomnianych inwestycji – obejmujące prace projektowe, budowlane, a także zakupy i dostawy – na koniec grudnia 2023 r. wyniosło w przypadku CCGT Ostrołęka 59,5%, a CCGT Grudziądz – 64,1%.

Energa podsumowała inwestycje CCGT w 2023 roku

Technologię w powstających blokach energetycznych charakteryzuje duża elastyczność oraz możliwość szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności – co jest kluczowe w przypadku konieczności zmniejszania deficytu mocy poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej z rozwijających się dynamicznie źródeł odnawialnych.

Obie elektrownie to inwestycje mające realizować cele dekarbonizacyjne Polski, jak też strategię Grupy ORLEN, dążącą do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh do 2030 roku oraz do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Budowa niskoemisyjnych bloków energetycznych zwiększy też bezpieczeństwo energetyczne państwa i zabezpieczy stabilność dostaw energii w kraju.

Obie jednostki posiadają wszystkie wymagane na ten moment pozwolenia i decyzje administracyjne, a na aukcji głównej rynku mocy zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów od 2026 roku. Realizacja inwestycji polegających na budowie elektrowni w Ostrołęce i Grudziądzu kwalifikuje się do Taksonomii Unii Europejskiej, która dopuszcza gaz ziemny jako paliwo przejściowe na drodze do gospodarki neutralnej dla klimatu.

Grudziądz czeka na turbozespół

Na placu budowy grudziądzkiej elektrowni w 2023 powstały fundament pod kluczowe urządzenia bloku: turbozespół oraz kocioł odzysknicowy. Obecnie trwa montaż konstrukcji nośnych głównych obiektów i instalacji.

Wznoszone są dalsze fundamenty obiektów pomocniczych: rozdzielni elektrycznych, stacji uzdatniania wody czy chłodni wentylatorowej. Montowane są podziemne rurociągi o średnicy 2 m, którymi woda cyrkulować będzie pomiędzy głównymi obiektami elektrowni: kondensatorem pary i chłodnią wentylatorową. Prowadzona jest też budowa ujęcia wody na Wiśle wraz z pompownią i rurociągami przesyłowymi wody. Ponadto trwają prace przygotowawcze do budowy sieci przyłączeniowych: przyłącza gazowego oraz linii wyprowadzenia mocy z elektrowni do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

W drugiej połowie ub.r. odbył się też transport elementów kotła odzysknicowego elektrowni w Grudziądzu. Osiemnaście wyprodukowanych w Chinach modułów trafiło najpierw drogą morską do gdańskiego portu, a następnie ciężarówkami dostosowanymi do przewozu ładunków wielkogabarytowych na plac budowy.

W najbliższej przyszłości na realizację czekają też kolejne transporty, m.in.: turbozespół (czyli turbina gazowa i parowa oraz generator) oraz transformator blokowy, których produkcją zajęły się fabryki w Niemczech, USA i Chinach. Pozostałe urządzenia i komponenty potrzebne do budowy elektrowni powstają też w Grecji, Austrii, Czechach, a także Chinach, Indiach, Turcji, Korei Południowej oraz w Polsce.

Kluczowe urządzenia już w Ostrołęce

Na plac budowy elektrowni gazowo-parowej w Ostrołęce zostały już dostarczone wszystkie elementy turbozespołu, a także moduły kotła odzysknicowego, skraplacz i moduł podgrzewu paliwa. Poszczególne części elektrowni powstały w polskich fabrykach, ale także w Szwajcarii, Francji, Chinach oraz w Korei Pd, Turcji, Włoszech i Hiszpanii. Do Ostrołęki dotarły głównie na platformach specjalnych ciężarówek, część jednak przewieziono koleją.

Na placu budowy montowane są elementy kotła odzysknicowego i jego obudowy. Prowadzone są także prace betoniarskie poszczególnych części maszynowni, chłodni wentylatorowej, na stanowisku transformatorów, budynku stacji przygotowania gazu, a także pomp wody zasilającej. Trwają prace fundamentowe punktu uzdatniania wody chłodzącej, kotłowni pomocniczej i węzła ciepłowniczego. Instalowany jest kondensator oraz prowadzone są prace montażowe i izolacyjne rurociągów wody chłodniczej. Powstaje także budynek administracyjny i nastawnia.

Budowie elektrowni towarzyszy też realizacja 28-kilometrowego gazociągu zasilającego, który połączy blok z interkonektorem gazowym Polska-Litwa, łączącego systemy przesyłowe dwóch krajów. Prace budowalne zostały zakończone w grudniu ub.r., a formalne zakończenie tej inwestycji planowane jest w lutym br.

Inwestycja w Ostrołęce ma zagwarantowane finansowanie – inwestor CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN – podpisał umowę o zewnętrzne finansowanie kredytowe w formule project finance z konsorcjum składającym się z polskich i międzynarodowych instytucji finansowych.

Turbiny obu bloków, w Grudziądzu i Ostrołęce, zgodnie z deklaracjami producentów, będą mogły współspalać wodór lub biogaz.

Gaz wsparciem dla rozwoju OZE

Elektrownie gazowo-parowe charakteryzują się dużą elastycznością oraz możliwością szybkiego przejścia od stanu wygaszenia do pełnej wydajności. To cechy o kluczowym znaczeniu dla systemu elektroenergetycznego z rozwijającym się dynamicznie źródłami odnawialnymi. W przypadku zagrożenia deficytem mocy, np. ze względu na niesprzyjające dla produkcji z OZE warunki pogodwe, bloki typu CCGT mogą uzupełniać niedobory poprzez sprawne bilansowanie produkcji energii elektrycznej. Z tego względu zarówno źródła odnawialne, jak i niskoemisyjne elektrownie gazowe stanowią dwa podstawowe filary strategii rozwoju Energi do końca 2030 roku, komplementarnej ze Strategią ORLEN2030. Dokument zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE Energi do 3,6 GW do końca obecnej dekady.

Energa jest aktywna na polu inwestycji z źródła odnawialne. W ostatnim czasie jej spółki zależne sfinalizowały kolejny projekt fotowoltaiczny - pod koniec ub. r. została zakończona zapowiadana rozbudowa o 8 MW (do 70 MW) farmy PV Wielbark. Aktualnie trwa budowa dwóch kolejnych instalacji, PV Mitra (65 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW). W pierwszym kwartale br. Energa Green Development rozpocznie budowę kolejnych pięciu instalacji PV o łącznej mocy ok. 42 MW.

Oprócz tego Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, jest w procesie akwizycji kolejnych OZE. W 2023 r. spółka podpisała przedwstępne umowy na zakup spółek celowych realizujących projekty OZE o mocy do 393 MW.

Ponadto Energa Green Development, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, ma w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne typu greenfield o różnym stopniu zaawansowania o łącznej mocy wynoszącej 550 MW. Ok. 180 MW z nich ma być docelowo zrealizowanych w formule cable-pooling, czyli z wykorzystaniem już istniejącego przyłącza, z którego korzysta też inne źródło OZE (farma wiatrowa). Pozwala to na optymalne wykorzystanie dostępnego potencjału przyłączeniowego, ponieważ instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe rzadko produkują energię w pełnym wymiarze w tym samym czasie.

Strategiczny kierunek rozwoju

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych. W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld zł w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 rok.

Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do roku 2030.

Grupa Kapitałowa ORLEN, do której należy Energa, jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, czy Platts TOP250. Prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Koncern dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, a sprzedaż detaliczną prowadzi z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci ponad 2800 stacji paliw. Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych. Nasze produkty docierają na 6 kontynentów do ponad 110 krajów.

ORLEN SA jest wiodącym podmiotem, który zrealizuje proces tworzenia jednej firmy o zdywersyfikowanych przychodach i silnej pozycji na rynku europejskim. W kwietniu 2020 roku przejął Grupę Energa, a w 2022 roku Grupy LOTOS i PGNiG.

40 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Wpisuje się to w strategię energetyczną Grupy ORLEN, ukierunkowaną ściśle na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 196 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem ok. 1/4 powierzchni kraju. Przez trzy kwartały 2023 roku Energa dostarczyła do odbiorców 16,6 TWh energii elektrycznej.

źródło: Energa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ