Partner serwisu
03 kwietnia 2024

Partner Panelu IV „Ciepłownia Przyszłości” - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Kategoria: XXXI Sympozjum Naukowo-Techniczne Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zostało Partnerem Panelu IV na XXXI Sympozjum Naukowo - Technicznym Wiosenne Spotkanie Ciepłowników.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest rządową agencją wykonawczą. Oferowane przez Centrum wsparcie finansowe jest skierowane przede wszystkim do krajowych przedsiębiorców oraz środowisk naukowych. Nasze działania zmniejszają ryzyko biznesowe towarzyszące opracowywaniu i wdrażaniu przełomowych projektów. Jednocześnie Centrum jest instytucją, która poprzez swoje działania zachęca doświadczonych i rozpoczynających działalność przedsiębiorców do podjęcia prac nad innowacjami. 

 

W ofercie programowej mamy konkursy finansowane z różnych źródeł. Przede wszystkim są to środki pochodzące z Funduszy Europejskich w ramach dwóch ważnych programów operacyjnych. W perspektywie finansowej na lata 2021–2027 mamy konkursy z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS). Finansujemy działania także ze środków krajowych oraz w ramach konkursów międzynarodowych. Każdego roku przekazujemy naszym beneficjentom na realizację projektów średnio pięć miliardów złotych. Wspieramy polskich przedsiębiorców z różnych branż, niezależnie od wielkości danego podmiotu. Istotne miejsce w naszej ofercie zajmują programy ukierunkowane na wzmocnienie współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz wsparcie jednostek naukowych we wprowadzaniu na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług. Współpraca naukowców z przedsiębiorcami przy realizacji projektów B+R, związanych z konkretnymi problemami praktycznymi, stwarza unikatową możliwość przełamania barier wynikających ze zróżnicowanych potrzeb tych środowisk.

NCBR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nad którą nadzór, od 7 marca 2024 r., sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

Centrum prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

Programy realizowane w NCBR, łączą wysiłki nauki i przemysłu, odpowiadając na najważniejsze wyzwania rozwojowe, takie jak rewolucja technologiczna, osiągnięcie neutralności klimatycznej, wzmocnienie obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym podniesienie bezpieczeństwa energetycznego. Podejmujemy działania na rzecz poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi, modernizacji rolnictwa czy służące rozwojowi rodzimego potencjału sztucznej inteligencji.

Od początku istnienia Centrum przekazaliśmy blisko 80 miliardów złotych na wsparcie prac B+R polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych. Stworzyliśmy w ten sposób warunki do realizacji wartościowych pomysłów zarówno dla doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność przedsiębiorców i naukowców.

Więcej na stronie: gov.pl/web/ncbr

***

Organizatorem wydarzenia jest firma BMP, wydawca m.in. czasopisma "Kierunek Energetyka" i portalu kierunekenergetyka.pl

Tagi: NCBR, WSC
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ