Partner serwisu
18 września 2014

Poprzeczka wędruje w górę

Kategoria: Ochrona środowiska

Unijne normy środowiskowe stawiają energetyce coraz wyższe wymagania. Polski sektor wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, którego dominującym paliwem jest węgiel, stoi przed dużym wyzwaniem. Choć nie wiadomo jeszcze jaki będzie ostateczny kształt zapisów, bez wątpienia spółki energetyczne muszą przygotować się do zaostrzonych standardów w zakresie sprawności wytwarzania energii w skojarzeniu. Może to oznaczać poważne kłopoty niektórych elektrociepłowni.

Poprzeczka wędruje w górę

Dokument BREF [1] zawierający wytyczne do określania wartości referencyjnych dla dużych źródeł spalania w zakresie realizacji dyrektywy IED [2] zaprezentowany na razie w formie draftu (czerwiec 2013 r.) i wynikające z niego konkluzje BAT stanowić będą jeden z kamieni milowych w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska UE. Dokument ten znacznie zaostrzy szereg wymagań, między innymi w zakresie eksploatacji instalacji spalania, co pociąga za sobą konieczność zastosowania środków niezbędnych do ich wypełnienia.

Krajowy sektor energetyczny ze względu na dominującą rolę wykorzystania węgla zostanie w sposób znaczący zmuszony do wykonania szeregu działań, których spełnienie pozwoli na dochowanie nowych wymagań, które to z dużym prawdopodobieństwem będą miały wiążący charakter od 2019 r. Ze względu na fakt, iż dokument ma na razie status „draftu”, trudno przewidzieć ostateczny kształt zapisów, jednak analizując użyte w dokumencie sformułowania, jednoznaczna ich interpretacja może być trudna. Jednym z tematów, który wymagałby doprecyzowania w końcowej wersji dokumentu jest podejście do szeroko rozumianego tematu efektywności energetycznej i sprawności wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Podejście zaproponowane w konkluzjach BAT

Zastosowana w dokumencie BREF terminologia, z punktu widzenia ogólnie przyjętych i stosowanych pojęć krajowych, może budzić wątpliwości. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej (oryg. net electrical efficiency) została tam zdefiniowana jako stosunek ilości wytworzonej energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora do ilości energii zawartej w paliwie (obliczonej w oparciu o wartość opałową) wprowadzonej i zmierzonej na granicy elektrowni. Wyraźnie więc widać, że net electrical efficiency z definicji oznacza sprawność brutto. Możliwe jest, że zastosowanie tego pojęcia należy odczytywać w kontekście obliczania tej sprawności w odniesieniu do wartości opałowej (netto), a nie ciepła spalania (brutto) paliwa, co zresztą znajduje się w samej definicji. Niemniej jednak użycie pierwszego członu wyrażenia powoduje naturalne skojarzenia ze sprawnością netto. Potwierdzeniem powyższego może być zastosowana w dokumencie definicja ilości ciepła możliwego do odzyskania (oryg. recoverable heat), która w sposób jednoznaczny definiuje je jako różnicę pomiędzy energią dostarczonego paliwa a sumą ilości energii elektrycznej (oryg. net electrical output) i ilości ciepła (oryg. net thermal output). Wielkości
wyjściowe (oryg. net outputs) oblicza się jako różnice pomiędzy ilościami energii brutto (oryg. gross), a ilościami energii zużytej w instalacji spalania na potrzeby systemów pomocniczych.

Przeczytaj więcej w magazynie Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 5/2014.

fot.: photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ