Partner serwisu
29 września 2014

MG: Działania w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa

Kategoria: Aktualności

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów Międzyresortowy Zespół do spraw Funkcjonowania Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce pracuje nad ostatecznymi rozwiązaniami, które usprawnią funkcjonowanie sektora.

MG: Działania w ramach Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa

Uregulowanie rynku
Zespół pracuje obecnie nad zmianami organizacyjnymi, restrukturyzacją zobowiązań publiczno-prawnych i finansowaniem w branży. Kluczową kwestią jest także uregulowanie polskiego rynku handlu węglem, a tym samym uporządkowanie rynku dostawców i monitorowanie jakości surowca sprowadzanego do Polski. W Ministerstwie Gospodarki przygotowane zostały już stosowne projekty ustaw, w których znajdują się regulacje w tych obszarach.

Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość pozyskiwania środków dla sektora wydobywczego z krajowych programów operacyjnych. Tym zagadnieniem zajmuje się powołana Grupa Robocza, która określi najbardziej perspektywiczne kierunki badań wdrożeniowych w sektorze. Jej działania mają  na celu realizację Programu Rządowego „Poprawa efektywności wykorzystania zasobów w sektorze górnictwa węgla kamiennego”, Programu Sektorowego oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”.

Projekt ustawy
Ważnym tematem jest restrukturyzacja zobowiązań publiczno-prawnych. W tym obszarze konieczne było opracowanie rozwiązań, które umożliwią częściowe odroczenie spłaty zobowiązań pieniężnych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015. Dokument został przyjęty przez Sejm 11 lipca 2014 r., a następnie podpisany przez Prezydenta RP 31 lipca 2014 r. Tym samym ustawa odroczyła spłatę zaległych składek ZUS do 31 grudnia 2015 r.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Fot. newseria

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ