Partner serwisu
19 listopada 2014

Klucz Sukcesu dla Mariana Babiucha, podziękowania dla ZE PAK

Kategoria: VII Konferencja Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce

– Mottem do niniejszej laudacji jest wypowiedź samego wyróżnionego: W życiu nigdy niczego nie żałowałem. Chyba tylko tego, że się starzeję. Zawsze byłem aktywny i nigdy nie robiłem pustych przebiegów, skuteczność to moja dewiza! – tak o Marianie Babiuchu, prezesie zarządu EC Zielona Góra mówił Andrzej Patrycy, przezes Energoprojekt-Warszawa, gdy wręczał mu statuetkę Klucz Sukcesu w czasie VII Konferencji Naukowo-Technicznej Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce.

Klucz Sukcesu dla Mariana Babiucha, podziękowania dla ZE PAK

Tradycją stało się już, że nasze konferencje to nie tylko okazja do zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń, ale również do wyróżnienia osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju polskiej energetyki.

18 listopada w czasie uroczystego wieczoru VII Konferencji Naukowo-Technicznej Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce statuetkę Klucz Sukcesu, przyznawaną przez redakcję „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”, wręczono Marianowi Babiuchowi, prezesowi zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., prezesowi zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, prezesowi zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki, wiceprezesowi Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, sekretarzowi Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, doradcy Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. Sylwetkę nagrodzonego przedstawił Andrzej Patrycy, prezes Energoprojekt- Warszawa.

Podczas wieczornego spotkania dziękowano również Zespołowi Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin za zaangażowanie w organizację corocznej konferencji w Licheniu. Statuetkę w imieniu ZE PAK SA odebrał Karol Sobczak, dyrektor produkcji.

 

 

Laudacja na okoliczność wręczenia Panu Prezesowi Marianowi Babiuchowi Klucza Sukcesu

na konferencji „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” organizowanej przez BMP

Licheń 18-19 listopada 2014r.

 

Mottem do niniejszej laudacji jest wypowiedź samego wyróżnionego: „W życiu nigdy niczego
nie żałowałem. Chyba tylko tego, że się starzeję. Zawsze byłem aktywny i nigdy nie robiłem pustych przebiegów, skuteczność to moja dewiza!”

Obecnie:

Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych,
Prezes Zarządu Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki,
Wiceprezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej,
Sekretarz Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska,
Doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Niespokojna dusza, jeszcze na studiach, gdzie uczestniczył czynnie w życiu społecznym uczelni - Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1997r. z tytułem magistra inżyniera elektryka.

W Elektrociepłowni Zielona Góra (ECZG) pracuje od 1977r. na różnych stanowiskach, poczynając
od Dyżurnego Inżyniera Ruchu, Kierownika Działu Nawęglania, a następnie 1991-92 dyrektora Przedsiębiorstwa Państwowego Elektrociepłownia Zielona Góra, po przekształceniu w spółkę akcyjną od 1993r. Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

Jako Prezes ECZG doprowadził do realizacji, po 10 latach przygotowań, największej w regionie lubuskim inwestycji energetycznej: bloku gazowo-parowego (198 MWe i 135 MWt) pracującego
w oparciu o krajowe złoża gazu ziemnego. 

Uhonorowany i odznaczany wielokrotnie, m.in.:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Odznakami: „Zasłużony dla energetyki”, "Zasłużony dla rozwoju województwa lubuskiego",
Nagrodą Miasta Zielonej Góry,

i wieloma innymi wyróżnieniami, w tym m.in. Menedżera roku 2004, Gwiazdą Energetyki 2008 etc.

Obecnie modernizuje, remontuje i buduje jednostki wytwórcze (blok gazowo-parowy, blok węglowy kotły gazowo-olejowe) w kierowanej przez siebie Elektrociepłowni Zielona Góra. Planowane przez niego inwestycje i remonty uwzględniają zaostrzone przepisy ochrony środowiska, czyniąc je w pełni ekologicznymi, uniezależniając Elektrociepłownię, jako jedyną w Polsce, od dostaw paliwa węglowego. Dodatkowo prowadzi wymianę rurociągów ciepłowniczych budowanych jeszcze w latach 70-tych na nowoczesne preizolowane.

Wszystko to prowadzi do wzrostu efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw ciepła, czyniąc system ciepłowniczy miasta Zielona Góra jednym z najnowocześniejszych w Europie, gwarantując jednocześnie wysoką stabilność cen.

Dodatkowo jest wielkim orędownikiem wysokosprawnej kogeneracji, uczestnicząc w negocjacjach Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie  
z Izbą Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, przy udziale Ministerstwa Gospodarki, wypracowując mechanizmy prawne wsparcia gospodarki skojarzonej.

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ