Partner serwisu
17 lutego 2015

Opanować dym

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Budynki bloków energetycznych w elektrowniach przemysłowych, w skład których wchodzą kotłownie i maszynownie, charakteryzują się przede wszystkim znaczną wysokością, przy jednoczesnym braku podziału wewnątrz obiektu na kondygnacje. Obiekty te dodatkowo cechują się olbrzymimi zyskami ciepła, które należy w sposób ciągły z nich odprowadzać.

Opanować dym

To sprawia, że zasady projektowania w systemów wentylacyjnych, zarówno bytowych, jak i oddymiających, znacząco odbiegają o tych, które stosowane są w innych rodzajach budynków. Nie możliwe jest zaprojektowanie w nich klasycznego systemu oddymiania na wypadek pożaru, zapewniającego utrzymanie warstwy dymu wystarczająco wysoko, aby całkowicie zabezpieczyć przed zadymieniem najwyższe poziomy podestów technicznych i urządzeń. Rzadko zatem projektuje się systemy przeznaczone specjalnie do tworzenia obszarów wolnych od dymu, mając
na uwadze także fakt, iż znaczna kubatura obiektu powoduje w pierwszej fazie pożaru duże rozrzedzenie dymu i brak zagrożenia dla ewakuującego się personelu. Jednakże, jeśli system wentylacyjny nie usuwa dymu z wystarczającą wydajnością, może dojść do całkowitego zadymienia obiektu. Spowoduje to utrudnienie ewakuacji ludzi z budynku i uniemożliwienie dostępu do źródła pożaru dla ekip gaśniczych. Ponadto, jeśli dym i ciepło nie są odprowadzane, w krótkim czasie, w górnej części budynku może dojść do niebezpiecznego wzrostu temperatury, co jak pokazuje
doświadczenie, może nawet doprowadzić do zawalenia konstrukcji dachu. Również z punktu widzenia warunków temperaturowych, występujących podczas normalnej eksploatacji obiektów, konieczne jest stosowanie wentylacji, odprowadzającej wydzielające się z urządzeń ciepło.

Stan wiedzy się poprawia

W Polsce budowanych jest obecnie kilka nowoczesnych bloków energetycznych (np. Kozienice, Opole, Jaworzno), kilka nowych bloków jest już uruchomionych (np. Bełchatów, Połaniec), jednak zdecydowana większość energii wytwarzana jest wciąż w obiektach pochodzących sprzed ponad 50 lat. Ponieważ na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacząco podniósł się w Polsce poziom wiedzy na temat zasad projektowania, sterowania i eksploatacji systemów wentylacji bytowej i oddymiającej, obecnie realizowane projekty znacząco odbiegają od tych sprzed lat. Jak jednak pokazują analizy [1], w wielu przypadkach dostosowanie rozwiązań, jakie funkcjonują w starych obiektach, do poziomu
najnowszych standardów, może wcale nie być drogie, ani nie wymaga dużego zakresu prac remontowych.

Więcej przeczytacie Państwo w numerze 1/2015 magazynu "Energetyka Cieplna i Zawodowa"

fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ