Partner serwisu
05 listopada 2015

PSE: po stronie polskiej zostało zrealizowane ostatnie zadanie z Projektu budowy mostu Polska-Litwa

Kategoria: Aktualności

4  listopada 2015 roku PSE SA dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis - granica RP. Jest to ostatni po stronie polskiej element realizowanego projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POiIŚ 2007-2013.

PSE: po stronie polskiej zostało zrealizowane ostatnie zadanie z Projektu budowy mostu Polska-Litwa

Bezpieczeństwo dostaw
Zapewnienie ciągłych, bezpiecznych dostaw energii elektrycznej jest jednym z najistotniejszych zadań wspólnotowego rynku energii elektrycznej. Uruchomienie transgranicznego połączenia spowoduje zamknięcie tzw. pierścienia bałtyckiego (Baltic Ring), czyli sieci połączeń elektroenergetycznych otaczających rejon Morza Bałtyckiego i wyeliminowanie istniejących "wysp energetycznych" na wewnętrznych rynkach energetycznych Unii Europejskiej, przyczyniając się do rozwoju europejskiego rynku energii elektrycznej. Unia Europejska, decyzją 1364/2006/WE, nadała projektowi status priorytetowy i partycypuje w  jego kosztach.

Bezpieczny tranzyt energii
Polska, jako państwo położone w centralnej części Europy, zobowiązana jest tworzyć warunki do  bezpiecznego tranzytu energii elektrycznej pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu. Dlatego też, w celu połączenia kontynentalnej części rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich uruchomiony został Projekt budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa (LitPol Link) – podkreśla Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA. Zwiększając możliwości wymiany handlowej energii, wzmacniamy zatem europejskie bezpieczeństwo energetyczne – dodaje prezes PSE SA.

O projekcie
W ramach Projektu Polska-Litwa, po stronie polskiej wybudowano nie tylko odcinek transgranicznej linii łączącej oba kraje, ale zostało zrealizowanych łącznie 11 zadań inwestycyjnych, które obejmują budowę 4 linii elektroenergetyczne 400 kV oraz budowę 5 nowych i rozbudowę 2 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.


Należą do nich:  
1. Budowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ołtarzew 

2. Budowa stacji elektroenergetycznej 400 kV Łomża 

3. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew 

4. Budowa linii 400 kV Narew – Ostrołęka 

5. Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce 

6. Budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów 

7. Budowa stacji 400/110 kV Stanisławów 

8. Rozbudowa stacji 220/110 Ostrołęka o rozdzielnię 400 kV 

9. Budowa stacji 400/110 kV Ełk Bis 

10. Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Łomża 

11. Budowa linii 400 kV Ełk Bis – granica RP.   
 

Wszystkie te zadania zostały zakończone zgodnie z planem. Łączna wielkość nakładów poniesionych na ich realizację to ok. 1,8 mld złotych, z czego dofinansowanie unijne wynosi ok. 868 mln zł.  
Ostatnim zrealizowanym elementem, kluczowym dla całego projektu połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa, jest transgraniczna linia 400 kV z Ełku do  granicy RP. Linia ta zostanie połączona z  budowaną przez litewskiego operatora LITGRID linią wychodzącą ze stacji Alytus w kierunku granicy z  Polską.   

Prace
W listopadzie br. planowane jest zakończenie po stronie litewskiej prac, które umożliwią podanie napięcia na  nowe europejskie połączenie elektroenergetyczne. Litewski operator zakłada, że w grudniu br. zakończone zostaną testy zbudowanej na stacji Alytus wstawki konwektorowej prądu stałego HVDC „back-toback”, która umożliwi połączenie pracujących w różnych systemach sieci energetycznych Litwy i Polski.  
W wymiarze krajowym Projekt jest niezwykle istotny, gdyż poprzez wzmocnienie i rozbudowę sieci przesyłowej zwiększy się pewność i niezawodność zasilania, niezbędnego dla rozwoju gospodarczego centralnej i północno-wschodniej części Polski.  

Bezpieczeństwo energetyczne
– Niezawodna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest kluczowym elementem nowoczesnego państwa, determinującym rozwój gospodarczy – zaznacza Prezes Henryk Majchrzak. Dla bezpieczeństwa energetycznego kraju niezwykle ważne jest również zwiększenie zdolności przesyłowych na połączeniach transgranicznych. Oba kraje zyskują kolejne połączenie transgraniczne, dzięki któremu zwiększą się możliwości importu i eksportu energii elektrycznej – dodaje prezes zarządu PSE SA.  

500 MW zdolności przesyłowych
Po uruchomieniu połączenia z Litwą będzie możliwe udostępnianie uczestnikom rynku do 500 MW zdolności przesyłowych, odpowiadających mocy wstawki prądu stałego zainstalowanej w stacji Alytus.  

 

– Przygotowanie i zaplanowanie Projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa było niezwykle odpowiedzialnym przedsięwzięciem, zwłaszcza w obszarze planowania rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Realizacja wszystkich inwestycji wchodzących w skład tego projektu była ogromnym wyzwaniem projektowym, inżynieryjno–budowlanym, logistycznym oraz społecznym. Osiągniecie konsensusu społecznego związanego z budową infrastruktury liniowej jest niezwykle trudnym zadaniem. Na terenie 44  gmin położonych w centralnej i północno-wschodniej Polsce, zbudowanych zostało około 400 kilometrów nowych linii elektroenergetycznych. Przewody tych linii zawieszono na ponad 950 słupach. Każda z tych inwestycji przed realizacją podlegała ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy kilometr, każdy element tej infrastruktury elektroenergetycznej musiał być skonsultowany z właścicielami gruntów, wpisany do  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono tysiące spotkań i rozmów z  lokalnymi społecznościami, włodarzami gmin, powiatów i województw. W realizację tych zadań, oprócz Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA jako lidera Projektu, zaangażowane były PSE Inwestycje SA, pełniące rolę Inżyniera Kontraktu oraz polsko-litewska spółka LitPol Link będąca koordynatorem technicznym tych części połączenia, które mają charakter wspólny dla obu operatorów. Kluczową rolę w Projekcie miało również 11  wyłonionych w publicznych przetargach firm wykonawczych i dziesiątki ich podwykonawców – podsumowuje Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA. Wszyscy wypełnili swoje zadanie na czas i dziś możemy być dumni, że tak ważny Projekt został z sukcesem zrealizowany – dodaje Prezes PSE SA.

Źródło: PSE

Fot. photogenica

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ