Partner serwisu
13 maja 2016

Inteligentniejsza

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Rozwiązania teleinformatyczne tworzące fundamenty inteligentnych sieci energetycznych do niedawna kojarzyły się z elektroenergetyką. Wyzwania technologiczne związane z perspektywą sieci cieplnej zasilanej ze źródeł rozproszonych, w tym odnawialnych źródeł energii, sprawiły, że rozwiązania smart grid1 wkroczyły do ciepłownictwa.

Inteligentniejsza

Nowe uwarunkowania ekonomiczne motywują operatorów systemów ciepłowniczych do poszukiwania
metod ograniczenia strat sieciowych oraz sprawności przemian energetycznych w źródle. Wdrażana przez Unię Europejską zasada zrównoważonego rozwoju wymaga ograniczenia zużycia paliw kopalnych. Ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji ciepła oraz optymalny dobór rodzaju i lokalizacji źródła energii potrzebuje zdefiniowania charakterystyki pracy systemu ciepłowniczego poprzez opomiarowanie procesów.

Nowe oblicze ciepła systemowego
Panujemy tylko nad procesami, które możemy zmierzyć i nadać im wartość liczbową. Pomiar to pierwszy etap tworzenia inteligentnej sieci. Drugim etapem jest utworzenie bazy danych i narzędzia analitycznego. Kolejnym tworzenie algorytmów na podstawie analizy danych ex post, które umożliwiają sterowanie procesem poprzez wprowadzenie parametrów brzegowych. Analiza danych telemetrycznych stanowi również podstawę do tworzenia materiału
decyzyjnego w zakresie kierunków rozwoju i zmian optymalizujących oblicze ciepła systemowego2.

1 Smart grid – powołana przez Komisję Europejską grupa zadaniowa ds. inteligentnych sieci definiuje ISE jako „sieci elektroenergetyczne, które są w stanie efektywnie integrować zachowanie i działanie wszystkich podłączonych do nich użytkowników – wytwórców, konsumentów i użytkowników będących zarówno wytwórcami, jak i konsumentami – w celu stworzenia oszczędnego pod względem gospodarczym i zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju systemu energetycznego, charakteryzującego się niskim poziomem strat oraz wysoką jakością i bezpieczeństwem
dostaw”.

2 Ciepło systemowe to produkt w postaci ciepła i ciepłej wody dostarczany do odbiorców przez systemy sieci ciepłowniczej. Ciepło Systemowe to bezobsługowe, ekonomiczne ogrzewanie dostępne przez cały rok.

Więcej przeczytasz w numerze 3/2016 magazynu Energetyka Cieplna i Zawodowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ