Partner serwisu
05 lipca 2016

PKEE pozytywnie o zapowiedziach Ministerstwa Energii dotyczących wprowadzenia w Polsce rynku mocy

Kategoria: Rynek energii

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjął konkluzje konferencji pt. „Rynek mocy - konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, która odbyła się 4 lipca w Ministerstwie Energii. Zaprezentowany projekt rozwiązań rynku mocy jest krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

PKEE pozytywnie o zapowiedziach Ministerstwa Energii dotyczących wprowadzenia w Polsce rynku mocy

Faworyzowane OZE

Podczas wczorajszejkonferencji Ministerstwa Energii usłyszeliśmy, że obecnie funkcjonujący w Polsce jednotowarowy rynek energii jest silnie zaburzony m.in. z uwagi na regulacje faworyzujące odnawialne źródła energii, które powodują wypychanie elektrowni węglowych z systemu. Rynek jednotowarowy nie stwarza odpowiednich warunków do podejmowania decyzji o modernizacji istniejących elektrowni oraz o budowie nowych mocy wytwórczych. W związku z tym, minister energii Krzysztof Tchórzewski zaprezentował projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku dwutowarowego –  oddzielnie dla energii i mocy wytwórczych – oraz zaprosił uczestników do udziału w procesie jego konsultacji.

Rozmowy z przedstawicielami branży

W konferencji udział wzięli m.in. pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando, prezes Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Eryk Kłossowski, a także przedstawiciele innych resortów i branży.

- Jako przedstawiciele sektora elektroenergetycznego z zadowoleniem przyjmujemy informację, że Ministerstwo Energii podjęło decyzję o wprowadzeniu rynku mocy w Polsce, a także doceniamy otwartość rządu na konsultacje zaprezentowanego przez ministra energii projektu rozwiązań funkcjonalnych dla dwutowarowego rynku energii – komentuje Henryk Baranowski, prezes PKEE i prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Przyszłość energetyki

Od kilku lat trwa dyskusja o przyszłości sektora elektroenergetycznego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Eksperci wskazują na nieefektywność obecnie funkcjonującego rynku energii oraz analizują straty notowane przez elektrownie konwencjonalne. Ponadto, Polska stoi przed wyzwaniem eliminacji ryzyka tzw. blackout’ów, co jest niełatwym zadaniem w obliczu restrykcyjnej polityki klimatycznej i środowiskowej Unii Europejskiej, która za wszelką cenę dąży do redukcji emisji, na dalszy plan odstawiając kwestie bezpieczeństwa dostaw energii i niskich cen dla odbiorców końcowych. Mając na uwadze powyższe wyzwania, sektor elektroenergetyczny postulował wprowadzenie modelu rynku, który spełniałby zarówno oczekiwania ze strony sektora, administracji, jak i obywateli.

Dwutorowy rynek = poprawa efektywności systemu

- Jako PKEE mamy przekonanie, że wprowadzenie w Polsce rynku dwutowarowego poprawi efektywność systemu oraz będzie stanowić bodziec dla nowych inwestycji w sektorze. Ponadto nasze analizy wykazały, że tylko rynek mocy może być gwarantem tak ważnej dla gospodarki ciągłości dostaw energii – dodaje Remigiusz Nowakowski, wiceprezes PKEE i prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Niedawno opublikowany przez PKEE „Raport francusko-niemiecki: Transformacja energetyczna
i mechanizmy mocowe”,  który został opracowany przez niemieckie i francuskie stowarzyszenia energetyczne – BDEW i UFE – jasno wskazuje, że wprowadzenie rynku mocy obniża koszty energii dla gospodarki i pozwala na optymalizację sektora wytwarzania, zarówno pod względem wielkości zainstalowanej mocy, jak i miksu paliwowego.

źródło: PKEE
fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ