Partner serwisu
06 lipca 2016

SEJ w rękach PGNiG TERMIKA

Kategoria: Ciepłownictwo

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i PGNiG TERMIKA S.A. zawarły 4 lipca br. przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. - Zakup SEJ to kolejny krok w kierunku realizacji Strategii GK PGNiG w zakresie wzmocnienia roli segmentu ciepłowniczego w grupie kapitałowej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA.

SEJ w rękach PGNiG TERMIKA

Cenę za akcje SEJ ustalono na kwotę 371.820.957,00 PLN. Cena uwzględnia kwotę otrzymaną przez SEJ w związku ze sprzedażą PEC Jastrzębie S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 r.

W ramach transakcji uregulowane umownie zostały długoterminowe warunki zakupu przez SEJ od JSW węgla oraz metanu, a także sprzedaży do JSW mediów energetycznych w postaci ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza.

Na podstawie zawartej przedwstępnej umowy sprzedaży PGNiG TERMIKA dokona płatności zaliczki w wysokości 278.878.263,00 PLN. Pozostała część ceny zostanie zapłacona w momencie podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży, której zawarcie planowane jest na początek sierpnia 2016 r. Jej podpisanie jest uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów m.in. uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych przez JSW oraz zmian w Programie Emisji Obligacji wyemitowanych przez SEJ. 
  
Na przejęcie SEJ, w czerwcu tego roku PGNiG TERMIKA otrzymała zgodę UOKiK.

SEJ zajmuje się wytwarzaniem ciepła, energii elektrycznej, chłodu i sprężonego powietrza. Głównymi odbiorcami SEJ są kopalnie JSW oraz PEC Jastrzębie S.A. Spółka jest właścicielem 5 elektrociepłowni zlokalizowanych w Jastrzębiu-Zdroju (EC Zofiówka, EC Moszczenica), Pniówku (EC Pniówek), Suszcu k/ Żor (EC Suszec) i Częstochowie. Sprzedaż ciepła w SEJ w 2015 r. wyniosła 1 476 TJ, natomiast energii elektrycznej 382 GWh. Po uruchomieniu bloku CFB o mocy zainstalowanej 75 MWe, potencjał wytwórczy SEJ w zakresie energii elektrycznej wzrośnie prawie dwukrotnie. W momencie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaawansowanie budowy nowego bloku wynosiło ok. 60%, a przewidywany termin oddania do eksploatacji to koniec kwietnia 2017 r. SEJ jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej z gazu z odmetanowania kopalń (łączna moc zainstalowana w silnikach gazowych wynosi 29 MWe).

- Zakup SEJ to kolejny krok w kierunku realizacji Strategii GK PGNiG w zakresie wzmocnienia roli segmentu ciepłowniczego w grupie kapitałowej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG TERMIKA. - SEJ wnosi do naszej grupy nie tylko nowe rynki sprzedaży, ale także znaczące kompetencje w obszarze energetyki przemysłowej. W długim terminie chcemy uczynić go platformą do budowy silnej roli PGNiG TERMIKA także w tym segmencie rynku - dodaje.

źródło: PGNiG TERMIKA
fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ