Partner serwisu
07 lipca 2016

TGE: Wzrosty cen na rynkach energii i gazu

Kategoria: Rynek energii

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w czerwcu 2016 r. wyniósł 12 127 362 MWh.

TGE: Wzrosty cen na rynkach energii i gazu

Na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu br. wolumen obrotu wyniósł 9 858 320 MWh, co w porównaniu do 10 626 332 MWh w analogicznym okresie roku 2015 oznacza spadek
o 7,23 proc.

W czerwcu 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 269 042 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 31,09 proc.

Na Rynku Dnia Następnego średnioważona cena BASE wyniosła w czerwcu br. 222,84 zł/MWh, wzrastając w skali miesięcznej o 62,19 zł/MWh. Ostatnim do tej pory przypadkiem, gdy średnia cena na RDN przekraczała w ujęciu miesięcznym 200 zł/MWh, był listopad roku 2014 (219,08 zł/MWh).

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2017 (BASE_Y-17) cena średnioważona osiągnęła w czerwcu wartość 162,74 zł/MWh (wzrost w stosunku do maja br. o 2,11 zł/MWh).

W całym pierwszym półroczu roku 2016 wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 66 374 558 MWh, z czego 52 149 463 MWh (prawie 79 proc.) stanowił obrót na RTT,
a 14 225 095 obrót na rynku spot. W stosunku do pierwszego półrocza roku 2015 oznacza to spadek na RTT o 32,06 proc. oraz wzrost na rynku spot o 10,42 proc. Poniższy wykres obrazuje wolumeny obrotu energią elektryczną na TGE w ostatnich sześciu kwartałach:

Największe obroty energią elektryczną w 2015 r. przypadły na ostatni kwartał roku, natomiast w roku bieżącym obroty były dotychczas, w wyniku notowań instrumentów RTT
z dostawą w roku następnym, niższe niż w ubiegłym. Pierwsze półrocze roku 2016 było natomiast rekordowe pod względem obrotów na Rynku Dnia Następnego.

Prawa majątkowe

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na Rynku Praw Majątkowych wyniósł w czerwcu br. 4 315 003 MWh, wzrastając w skali rocznej o 26,82 proc.

Cena średnioważona na sesjach RPM dla instrumentu PMOZE_A wyniosła w czerwcu br. 76,23 zł/MWh, po raz kolejny spadając w porównaniu do ubiegłego miesiąca – tym razem o 17,87 zł/MWh (94,10 zł/MWh w maju br.).

W czerwcu zawarto jedną transakcję na Rynku Terminowym Towarowym w ramach obrotu prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów. Wolumen transakcji wyniósł 5 000 MWh zakontraktowanych dla dostawy praw majątkowych w listopadzie 2016 r., przy cenie 70,50 zł/MWh.

W całym pierwszym półroczu roku 2016 wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł 31 112 698 MWh, z czego 13 401 021 MWh (43 proc.) stanowił obrót certyfikatami zielonymi, natomiast 14 284 621 MWh (prawie 46 proc.) czerwonymi.
W stosunku do pierwszego półrocza roku 2015 oznacza to bardzo podobny udział w obrocie certyfikatów zielonych i czerwonych (wtedy odpowiednio 42 i 48 proc.) oraz niższy o 9,11 proc. wolumen łączny, wynoszący wtedy 34 232 964 MWh. Poniższy wykres obrazuje wolumeny obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej na TGE w ostatnich sześciu kwartałach:

Gaz ziemny

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w czerwcu 2016 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 7 789 518 MWh, wzrastając o 9,72 proc. w skali roku.

Wolumen obrotów na rynku spot gazu ziemnego wyniósł w czerwcu br. 759 485 MWh, wzrastając w skali rocznej o 9,03 proc.

Na Rynku Dnia Następnego gazu wolumen obrotu wyniósł 559 368 MWh, wzrastając w skali rocznej o 9 proc.

Na Rynku Dnia Bieżącego wolumen obrotu osiągnął wartość 200 117 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 9,10 proc.

Na Rynku Terminowym Towarowym obroty ukształtowały się na poziomie 7 030 033 MWh, wzrastając w porównaniu do czerwca ubiegłego roku o 9,80 proc.

Średnioważona cena na RDNiBg w czerwcu 2016 r. wyniosła 65,32 zł/MWh (wzrost w stosunku do maja br. o 3,61 zł).

Z kolei na RTT dla kontraktu rocznego z dostawą w roku 2017 (GAS_BASE_Y-17) w czerwcu 2016 r. cena średnioważona osiągnęła najwyższą wartość miesięczną w roku bieżącym - 79,57 zł/MWh (wzrost w stosunku do maja br. o 7,18 zł/MWh).

W całym pierwszym półroczu roku 2016 wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł 59 245 111 MWh, z czego 46 941 266 MWh (79 proc.) stanowił obrót na RTT, a 12 303 845 obrót na rynku spot. W stosunku do pierwszego półrocza roku 2015 oznacza to spadek na RTT o 4,60 proc. oraz wzrost na rynku spot o 86,68 proc. Poniższy wykres obrazuje wolumeny obrotu gazem ziemnym na TGE w ostatnich sześciu kwartałach:

Wielkości obrotów gazem w poszczególnych miesiącach, w tym również na rynku spot, charakteryzowały się dużą zmiennością. Rok 2016 przyniósł znaczny wzrost obrotów na rynku spot.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

W czerwcu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 9 700 MWh, dla których średnia cena ważona wolumenem wyniosła 0,55 zł/MWh.

Nowi uczestnicy

Obecnie status członka Rynku Towarów Giełdowych (RTG) ma 67 spółek.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2743 członków rejestru. W czerwcu 2016 r. przybyło 23 kolejnych.

źródłi: TGE
fot. 123rf.com

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ