Partner serwisu
29 września 2016

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin. Dlaczego decyzji nie będzie w tym roku?

Kategoria: Inwestycje

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA  poinformował, że decyzja dotycząca realizacji inwestycji polegającej na budowie bloku parowo-gazowego o mocy 120 MWe i 90 MWt oraz dodatkowego kotła szczytowego o mocy 40 MWt w Elektrowni Konin nie zostanie podjęta w tym roku.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin. Dlaczego decyzji nie będzie w tym roku?

Z uwagi na obecne uwarunkowania zewnętrzne wpływające na efektywność ekonomiczną projektu, a przede wszystkim niepewność co do kształtu systemu wsparcia dla kogeneracji gazowej po roku 2018, a także z uwagi na relacje między cenami gazu, cenami praw do emisji CO2 i cenami energii elektrycznej, Zarząd Spółki zdecydował, że podjęcie decyzji o realizacji projektu w obecnych warunkach wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem, mogącym negatywnie oddziaływać na osiągane w przyszłości wyniki finansowe, wartość spółki a co za tym idzie interesy akcjonariuszy.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin jest inwestycją zgłoszoną do Krajowego Planu Inwestycyjnego ("KPI"). Realizacja tego projektu w określonym zakresie i czasie związana była z możliwością przydziału bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2 w ilości około 6,3 miliona ton. W obecnym stanie, wobec braku decyzji o rozpoczęciu realizacji projektu do końca roku, spółka zakłada że nie uda się uzyskać bezpłatnych pozwoleń do emisji CO2 wynikających z wykonania tego Projektu w ramach obecnie obowiązującego KPI.

Niezależnie od przesunięcia podjęcia decyzji odnośnie budowy bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin, spółka zamierza pozostać dostawcą ciepła dla miasta Konina po 2020 roku. W tym celu rozważane są różne koncepcje mające służyć realizacji tego zamiaru. Między innymi trwają prace studialne dotyczące produkcji energii i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu obecnie funkcjonującego bloku biomasowego w Elektrowni Konin, o czym spółka informowała w ostatnim półrocznym raporcie okresowym. Decyzje w tym obszarze zostaną podjęte w oparciu o wyniki oceny ekonomicznej rozpatrywanych koncepcji i we współpracy z odbiorcą ciepła.

Budowa bloku parowo-gazowego w Elektrowni Konin nadal jest elementem planu inwestycyjnego spółki, jednak by mogła być realizowana konieczne jest zaistnienie warunków uprawdopodabniających pozytywny wpływ tego projektu na wartość spółki.

(PAP)
fot. photogenica.pl

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ