Partner serwisu
18 listopada 2016

Zakończyły się konsultacje Planu Rozwoju Elektromobilności

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Energii zakończyło konsultacje społeczne Planu Rozwoju Elektromobilności. Wzięło w nich udział blisko 30 organizacji i instytucji reprezentujących zarówno biznes, świat nauki, jak i organizacje pozarządowe. Partnerzy społecznie zgłosili ponad 100 uwag, z których część została uwzględniona w Planie.

Zakończyły się konsultacje Planu Rozwoju Elektromobilności

Jakie uwagi zostały przyjęte  

Spośród zgłoszonych uwag:

 • część  została uwzględniona i wprowadzona do tekstu Planu Rozwoju Elektromobilności;
 • część – przede wszystkim ze względu na ich szczegółowy charakter – zostanie poddana przez pracowników ME analizie na etapie prac nad ustawą o elektromobilności.

Nie uwzględniliśmy przede wszystkim uwag: 

 • wykraczających poza zakres dokumentu lub
 • wskazujących na potrzebę dokonania szczegółowych przesądzeń już na etapie Planu.

Plan zarysowuje płaszczyzny rozwoju elektromobilności i określa cele w tym obszarze. Szczegółowe przesądzenia - wraz z ich analizą - zostaną przedstawione przez ME w projekcie ustawy o elektromobilności, która również zostanie skierowana do konsultacji.

Jakie uwagi zostały uwzględnione w Planie

Po konsultacjach zdecydowaliśmy się wprowadzić następujące zmiany:

 • podkreślić znaczenie budowania infrastruktury ładowania także wzdłuż głównych korytarzy transportowych:
 • zdaniem strony społecznej jest to niezbędne, aby samochód elektryczny uzyskał funkcjonalność porównywalną z samochodem spalinowym;
 • wskazać na potrzebę szukania synergii między infrastrukturą ładowania autobusów, a infrastrukturą dla pojazdów osobowych;
 • podkreślić potrzebę zdefiniowania usługi ładowania jako nowej usługi odrębnej od usługi sprzedaży energii elektrycznej;
 • rozbudować fragment dot. budowy i rozwoju dedykowanych publicznym stacjom lub punktom ładowania systemów łączności cyfrowej:

chodzi o zagwarantowanie bezpieczeństwa danych;

 • podkreślić potrzebę integracji planów rozbudowy sieci przez OSD z planami samorządów
 • w zakresie elektromobilności;
 • dodać fragment wskazujący, że nowych uregulowań prawnych będzie wymagać nie tylko sprzedaż usługi ładowania, ale także usługa odsprzedaży energii elektrycznej z pojazdu do sieci w przypadku rozwoju technologii V2G.

Źródło: ME

Fot. ilustracyjne: 123rf

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ