Partner serwisu

RELACJA

Kategoria: XVIII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

W poszukiwaniu sposobów na efektywność

O wyzwaniach stojących przed polskim ciepłownictwem, kogeneracji jako metodzie na ekonomiczną efektywność, inteligentnych systemach pomiaru ciepła i technologicznych nowościach – dyskutowano podczas 18. już – największego w Polsce – Wiosennego Spotkania Ciepłowników. Uczestniczyło w nim ponad 500 przedstawicieli branży. WSC odbyło się w dniach 18-20 maja 2011 w Zakopanem.

RELACJA

         W ciągu 18 lat spotkań ciepłowników branża zmieniała się w sposób istotny.
– Ochrona środowiska była zawsze ważnym problemem, jednak  na początku lat 90.  dla energetyki i ciepłownictwa najważniejszą sprawą było odsiarczanie spalin. Dzisiaj najważniejsza stała się redukcja dwutlenku węgla.  Natomiast kwestie konsolidacji, prywatyzacji, poprawy sprawności źródeł ciepła są wciąż istotne. Na czoło wysuwają się ostatnio zagadnienia zdalnego sterowania, inteligentnych pomiarów, wszystko co związane jest ze Smart Gridem i Smart Meteringiem. I wreszcie problem taryf. Dopóki rynek ciepła będzie rynkiem regulowanym, będziemy dyskutowali o zagadnieniach związanych z kształtowaniem taryf – mówił podczas inauguracyjnej sesji Adam Grzeszczuk, prezes BMP, organizator konferencji.
         Ciepłownictwo wchodzi obecnie w najtrudniejszy bodaj okres, kiedy to będzie musiało dostosować się do wymagań związanych z  dyrektywami Unii Europejskiej. Będzie to przestawienie branży na nowe tory – zwracał uwagę prof. Krzysztof Wojdyga  z Politechniki Warszawskiej.
        Wprawdzie w ostatnich 10 latach efektywność energetyczna Polski zwiększyła się o 30 procent – przypomniał w trakcie inauguracji Andrzej Wyrwas z Urzędu Dozoru Technicznego, lecz obecnie Polska dąży do osiągnięcia poziomu efektywności państw starej „15” Unii Europejskiej.  – Szukamy nadal sposobów podniesienia efektywności, stąd  Polityka energetyczna Polski zakłada, że do roku 2020 dwukrotnie wzrosnąć ma ilość energii i ciepła wytworzonej w kogeneracji – stwierdził.

Klucze rozdane

Podczas XVIII Wiosennego Spotkania Ciepłowników w Zakopanem rozstrzygnięto konkurs „Klucz sukcesu". Statuetki przyznano w następujących kategoriach:
? Wytwarzanie ciepła – dla P.P.U.H. Horus Energia Sp. z o.o. za Agregaty kogeneracyjne zasilane paliwami gazowymi.
? Dystrybucja ciepła – dla Wojciecha Dulaka za Podział ciepła dla odbiorców c.w.u. zasilanych z grupowych węzłów cieplnych.
? Nowe technologie – dla Sum Poland Sp. z o.o., za Miękkie pokrowce termoizolacyjne, wielokrotnego użycia.
? Ochrona środowiska – dla Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków" S.A. za Urządzenie do odpylania kotłów rusztowych – FILTROBICYKLON typu FBC.


        Obok tematyki inteligentnego oprogramowania sprawy związane z kogeneracją stały się   tegorocznym przebojem spotkań ciepłowników. W trakcie paneli dyskusyjnych traktujących o kogeneracji sala wypełniona była po brzegi.
– Wytwarzanie energii w  skojarzeniu to oszczędności rzędu 30 procent. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że bez kogeneracji  realizacja pakietu 3x20 jest niemożliwa – dowodził Marian Babiuch, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
     – Kogeneracja  bardzo dobrze wpisuje się  w długofalowe myślenie Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska o tym, jak należy wytwarzać ciepło i energię elektryczną. Jesteśmy zdecydowanie za. Bardzo zależy nam na tym, aby chronić środowisko, a jednocześnie wspierać przedsiębiorczość. Chcielibyśmy, aby ochronę środowiska przestać traktować jako kamień u szyi gospodarki, stąd NFOŚ wspiera funduszami wszelkie efektywnościowe przedsięwzięcia – mówił dr Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zaprezentował także zebranym najnowsze programy wspierające, wskazał na możliwości starań o dotacje i pożyczki na poprawę efektywności energetycznej (o szczegółach  będziemy pisać w najbliższych dniach - przyp. red.).
       Na niesłychanie ważny dla ciepłownictwa problem gospodarki odpadami zwracał uwagę Czesław Ślimak, prezes zarządu PEC Geotermia Podhalańska SA.
– Wzorem takich krajów, jak np. Dania czy Szwecja powinniśmy wykorzystać odpady  do produkcji ciepła. Sztokholm w 100 procentach ogrzewany  jest  z odpadów – stwierdził.
– Porównania z krajami skandynawskim mogą być dla nas powodem frustracji. Szwecja  ok. 5 proc. ciepła otrzymuje z węgla, ok. 5 proc. z gazu, 47 proc. z odpadów komunalnych, ok. 38 proc. z biopaliw i kilka procent z pomp ciepła. W Polsce 75 proc. ciepła otrzymujemy z węgla. Jest to jeden z powodów, dla których Polska powinna zmienić strukturę źródeł ciepła i energii – zwracał uwagę prof. Wojdyga.
      Ciepłownictwo czekają głębokie zmiany – przekonywał dr Jan Rączka, prezes NFOŚiGW (doktoryzował się z ciepłownictwa). Najprawdopodobniej nastąpi gwałtowny spadek zamawianego ciepła, dlatego  najważniejszymi sprawami branży powinny być obecnie: zarządzanie stroną popytową m.in. poprzez inteligentne sieci, trójgeneracja (m.in. dostarczanie chłodu z ciepła) i wykorzystanie odpadów do produkcji ciepła.

Patronaty honorowe nad konferencją objęli: Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Środowiska, a także Parlamentarny Zespół ds. Energetyki. Rolę patronatów podjęły: Urząd Dozoru Technicznego, Dalkia Polska, Geotermia Podhalańska, Mirometr oraz ZUK Stąporków. Patronat naukowy objęły natomiast Politechnika Warszawska i Politechnika Śląska.


      O wszystkich tych sprawach mówiono podczas trzydniowego spotkania w Zakopanem, o czym szczegółowo informować będziemy w kolejnych dniach.
      Spotkaniom ciepłowników tradycyjnie towarzyszyła bogata oferta firm związanych z branżą. Na stoiskach ponad 50 firm nieustannie toczyły się rozmowy,  a często też gorące dyskusje.
      W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy zwiedzali Geotermię Podhalańską, wybrali się także na  termalny basen w Bukowinie Tatrzańskiej.


Przyg. Barbara Cieszewska


 

Honorowy patronat: Partnerzy:


Parlamentarny Zespół ds. Energetyki

         
Partnerzy: Patronat naukowy:


Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Bernard Zawada


Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej

         
Współpraca Patronat internetowy:
Patronat medialny:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

         
Patronat medialny Organizator      

     

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ