Partner serwisu

Opinie ekspertów: Jan Rączka

Kategoria: XVIII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

Przedstawiamy wybrane opinie uczestników WSC 2011 – Jan Rączka, NFOŚiGW.

Opinie ekspertów: Jan Rączka

      

Opinie o przyszłości ciepłownictwa:
 

Jan Rączka, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

   – Przewiduję gwałtowny spadek zamawianej mocy, dlatego już dzisiaj warto myśleć  kategoriami kompleksowych  usług energetycznych. Jeśliby traktować ciepłownictwo długofalowo, wówczas w perspektywie roku 2050  zasadnicze znaczenie, moim zdaniem,  będą miały kwestie: zarządzania stroną popytową, wprowadzenie inteligentnych sieci, a także trójgeneracji i wykorzystania odpadów. Inteligentne sieci staną się niezbędne, a z klasycznej kogeneracji przejdziemy w etap trójgeneracji, a wiec używania ciepła do dostarczanie chłodu, a więc stosowanie  energii cieplnej do zasilania klimatyzacji.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ