Partner serwisu

Czy właściwa jest termiczna utylizacja odpadów komunalnych w rusztowych kotłach energetycznych?

Kategoria: Technologie

Eksploatacja dotychczas pracujących na świecie instalacji do termicznej utylizacji odpadów nie jest związana z koniecznością ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz nie narusza interesów osób trzecich. Budowane instalacje nie wpływają na pogorszenie jakości środowiska naturalnego i na pogorszenie standardów urbanistycznych środowiska człowieka.

 Minimalizacja ujemnych oddziaływań budowanych instalacji na środowisko polega na optymalizacji procesu termicznego przekształcania, automatyzacji oraz oczyszczaniu spalin w sposób gwarantujący nie przekraczanie określonych poziomów emisji substancji szkodliwych do atmosfery i do gleby.
    Technologia energetycznego recyklingu typu „K” umożliwia spełnienie wszelkich wymogów wynikających z Rozporządzeń Krajowych i Unijnych Dyrektyw regulujących sposoby termicznego przetwarzania odpadów w urządzeniach energetycznych i jest zgodna z ogólnymi wymogami BAT.
    Rozwiązanie to jest szczególnie cenne z uwagi na fakt włączenia przez U.E. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do definicji odnawialnych źródeł energii – Dyrektywa 2001/77WE. Możliwość włączenia części odpadów komunalnych do odnawialnych źródeł energii (OŹE) została zapewniona również w krajowym ustawodawstwie.
    Ze względu na konieczność wytwarzania w najbliższym czasie tzn. do roku 2012 energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przynajmniej do 10% ogólnej ilość, nakazem dla wszystkich elektrowni stała się konieczność poszukiwania takich źródeł paliw odnawialnych i takich technologii ich spalania, aby wymóg ten został spełniony....

Pełna wersja artykułu znajduje się w pliku do pobrania.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ