Partner serwisu
18 stycznia 2018

Do 2030 roku UE powinna zwiększyć efektywność energetyczną o 35%

Kategoria: Efektywność energetyczna

Posłowie są gotowi do negocjacji ważących celów z ministrami UE, aby zwiększyć efektywność energetyczną do 35% oraz udział energii odnawialnej, w konsumpcji energii w do 35%, do 2030 roku.

Do 2030 roku UE powinna zwiększyć efektywność energetyczną o 35%

W głosowaniu plenarnym posłowie przyjęli propozycje komisji parlamentarnej o ustanowieniu wiążących celów na poziomie UE, poprawieniu efektywności energetycznej o 35%, minimalnym udziale energii odnawialnej, w konsumpcji, na poziomie 35% oraz o 12% udziale energii odnawialnej w transporcie, do 2030 roku.

Aby zrealizować cele ogólne, państwa członkowskie UE maja określić cele indywidualne, które będą monitorowane i osiągane zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie na temat zarządzania Unią Energetyczną.

35%: wiążący cel dla efektywności energetycznej

W sprawie efektywności energetycznej, Parlament zagłosował za przyjęciem wiążącego celu UE w wysokości co najmniej 35 % oraz orientacyjnych celów krajowych.

Cel ten należy rozpatrywać na podstawie prognozowanego zużycia energii w 2030 r. według modelu PRIMES (symulującego zużycie energii i system dostaw energii w UE).

Projekt przepisów dotyczących efektywności energetyczne został przyjęty 485 głosami za, przy 132 głosach przeciw i 58 wstrzymujących się od głosu.

Energia odnawialna: wiążący cel na poziomie 35%

Głosując nad odrębnymi przepisami dotyczącymi energii odnawialnej, które przyjęli 492 głosami przy 88 i 107 głosach wstrzymujących się, posłowie stwierdzili, że udział energii odnawialnej powinien wynosić 35% zużycia energii w UE w 2030 roku. Należy również określić cele krajowe, od których państwa członkowskie mogłyby pod pewnymi warunkami odstąpić o maksymalnie 10 %.

Transport: bardziej zaawansowane biopaliwa, olej palmowy wycofany do 2021

W 2030 r. każde państwo członkowskie będzie musiało dopilnować, aby 12 % energii zużywanej w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Udział tzw. biopaliw "pierwszej generacji" (wytwarzanych z upraw żywnościowych i paszowych) powinien być ograniczony do poziomu 2017 r. oraz maksymalnie do 7 % w transporcie drogowym i kolejowym. Posłowie domagają się również zakazu stosowania oleju palmowego od 2021 roku.

Udział zaawansowanych biopaliw (które mają mniejszy wpływ na użytkowanie gruntów niż uprawy roślin spożywczych), odnawialnych paliw transportowych o pochodzeniu nie biologicznym, odpadów z paliw kopalnych i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie musiał wynosić co najmniej 1,5% w 2021 r., wzrastając do 10 % w 2030 r.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ