Partner serwisu
28 lutego 2018

Program polskiej energetyki jądrowej pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli

Kategoria: Z życia branży

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła pięć z ośmiu skontrolowanych obszarów. Jednak w wystąpieniu pokontrolnym z 31 października 2017 r. negatywnie oceniła realizację Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Minister Energii zgłosił zastrzeżenia do wyników kontroli podkreślając, że wspierał polski program jądrowy działając w ramach swoich uprawnień.

Program polskiej energetyki jądrowej pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła następujące obszary:

– Wnioski z analiz i ekspertyz wykonanych przy tworzeniu projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 roku dotyczące PPEJ (pkt. 1.1 wystąpienia pokontrolnego),

– Kształcenie i szkolenie kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką jądrową (pkt. 1.3).

– Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące lokalizacji elektrowni jądrowej oraz składowiska odpadów promieniotwórczych (pkt. 1.4).

– Działania w zakresie rozwoju zaplecza naukowo-badawczego oraz potencjału polskiego przemysłu dla energetyki jądrowej (pkt. 1.5)

– Realizacja wniosków pokontrolnych NIK dotyczących PPEJ z 2013 r. (pkt. 3)

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła następujące obszary:

– Wybór lokalizacji dla składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych (pkt. 1.2).
W zastrzeżeniu skierowanym do NIK Minister Energii stwierdził, że w 2016 r. została wskazana jedna – już przebadana - potencjalna lokalizacja, jednak ze względu na rekomendacje międzynarodowe, podjęto decyzję o konieczności posiadania kilku miejsc do wyboru dla realizacji tej inwestycji.

– Koordynacja działań PPEJ (pkt. 2.1).
W zastrzeżeniu skierowanym do NIK Minister Energii stwierdził, że obowiązujące przepisy prawa nie przewidują kierowania – przez ministra odpowiedzialnego za realizację PPEJ – wniosku do Rady Ministrów o podjęcie strategicznej decyzji dotyczącej uruchomienia inwestycji. Rola Rady Ministrów ogranicza się do dokonywania okresowych aktualizacji PPEJ, przyjmowania sprawozdań z jego realizacji oraz do podjęcia kierunkowej decyzji co do zakresu wsparcia dla budowy elektrowni jądrowej. Minister Energii posiada wyłączne kompetencje w zakresie podjęcia strategicznej decyzji dotyczącej uruchomienia inwestycji, która przybiera formę decyzji zasadniczej, czyli wyrażenia akceptacji państwa dla budowy elektrowni jądrowej w konkretnej lokalizacji, przez konkretnego inwestora i z użyciem konkretnej technologii. Minister może wydać taką decyzję wyłącznie na wniosek inwestora. W związku z tym, że inwestor w zakładanym terminie nie wybrał technologii oraz lokalizacji, wydanie przez Ministra Energii decyzji zasadniczej było niemożliwe.

– Wspieranie prac realizowanych przez Inwestora (pkt. 2.2).
W zastrzeżeniu skierowanym do NIK Minister Energii stwierdził, że wspierał realizację Programu polskiej energetyki jądrowej działając w ramach swoich kompetencji i uprawnień.

Całą ocenę NIKu można znaleźć TUTAJ

źródło: me.gov.pl
fot. 123rf.com
2
Mateusz Turbiasz
2018-05-21
Najwyrzsza Izba by sie jeszcze zdziwila chorizo by jak zegarek a lokalizacja jest calkiem inna
Ale co more Inzynier w tym kraju
Mateusz Turbiasz
2021-01-04
Szybciej wam bombę podłoża niż będzie prąd
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ