Partner serwisu
30 maja 2018

PSE wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne woj. lubuskiego

Kategoria: Z życia branży

Cztery inwestycje o łącznej wartości 580 mln złotych prowadzą obecnie na terenie województwa lubuskiego Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ich wyniku powstanie 80 km nowych linii 400 kV, nowa stacja elektroenergetyczna w Baczynie, a stacja w Leśniowie zostanie gruntownie zmodernizowana.

PSE wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne woj. lubuskiego

Województwo lubuskie oraz obszar Gorzowa Wielkopolskiego są obecnie zasilane z sieci przesyłowej o napięciu 220 kV, za pośrednictwem stacji najwyższych napięć, zlokalizowanych w Gorzowie Wielkopolskim i Leśniowie. Przez województwo przebiega 280 km linii 200 kV oraz 90 km linii 400 kV. Ta ostatnia nie jest jednak bezpośrednio podłączona do sieci zasilającej region. Województwo, dzięki nowej stacji Baczyna uzyska bezpośredni dostęp do linii 400 kV.

– Przebiegające przez teren województwa linie 400 kV Krajnik - Baczyna oraz Baczyna – Plewiska są częścią projektu mającego na celu wzmocnienie pewności bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo–zachodniej części Polski. Dzięki temu uzyskały współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 401 mln zł – mówi Jakub Jarosz, zastępca dyrektora komunikacji PSE, odpowiedzialny za komunikację inwestycyjną.

Nowe linie mają również bardzo duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce, szczególnie w świetle rosnącego zapotrzebowania na moc.

– Bez nowych połączeń nie sposób wyobrazić sobie działanie lokalnych sieci dystrybucyjnych. Nowa linia przesyłowa stwarza ogromne możliwości ich rozbudowy, co z kolei przekłada się na niezawodność bezpośredniego zasilania gmin położonych wzdłuż trasy jej przebiegu. Dodatkowo, do budżetu każdej z gmin, przez której teren przebiegać będzie trasa linii, co roku trafiają podatki – fundusze odpowiadające wartości 2% kosztów inwestycji na terenie gminy. Im dłuższy odcinek linii przypada na gminę, tym większy otrzyma podatek – dodaje Jakub Jarosz.

Źródła wytwórcze odpowiedzialne za energię dla województwa to przede wszystkim elektrownie: Turów i Dolna Odra, lokalne elektrociepłownie zlokalizowane w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze oraz farmy wiatrowe o mocy około 80 MW. Szczytowe zapotrzebowanie na energię to około 300 MW dla obszaru Gorzowa Wielkopolskiego i ok. 430 MW dla obszaru Zielonej Góry. Aktualne prognozy przewidują średnioroczny przyrost zapotrzebowania na około 1,6% w sezonie zimowym i 1,8% w sezonie letnim. Doświadczenia pokazują, że aglomeracje miejskie odznaczają się nawet dwukrotnie wyższym przyrostem zapotrzebowania.

– PSE, jako odpowiedzialny inwestor buduje tylko tam, gdzie nowe linie są konieczne, aby zapewnić sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, a przede wszystkim utrzymać jej pierścieniowy charakter, który nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów w danym regionie kraju sprawia, że energię można dostarczyć z innego kierunku. To właśnie dzięki takiemu układowi sieci najwyższych napięć podczas sierpniowych nawałnic PSE zapewniły możliwość przesyłu energii z pominięciem uszkodzonych odcinków, dzięki czemu Krajowy System Elektroenergetyczny działa bez zakłóceń – mówi Jakub Jarosz.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV o łącznej długości ponad 14 322 tysięcy kilometrów oraz 106 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. PSE realizują zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki program inwestycyjny o wartości około 13 miliardów zł. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na sprawną i niezawodną pracę infrastruktury przesyłowej, nawet w przypadku wyłączenia czy uszkodzenia jej niektórych elementów. Program uwzględnia zarówno modernizację wielu funkcjonujących dotychczas obiektów przesyłowych, jak również budowę nowej infrastruktury.

W rezultacie w ciągu najbliższych 4 lat PSE zbuduje ponad 2700 kilometrów nowych sieci najwyższych napięć, zmodernizuje ponad 1700 km już istniejących linii. Powstanie również 6 nowych stacji, a kolejnych 48 zostanie rozbudowanych lub zmodernizowanych.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ