Partner serwisu
18 lipca 2018

Dzięki IoT wartość rynku zarządzania popytem wzrośnie

Kategoria: Z życia branży

Istniejąca w Europie infrastruktura jest odpowiednia do tego, by stosować skoncentrowane na potrzebach klientów programy zarządzania popytem na energię (Demand Response, DR). Jednak tempo ich wdrażania jest niskie ze względu na brak spójnych regulacji oraz niski poziom świadomości wśród konsumentów. Niemniej jednak dostawcy energii zaczynają postrzegać rozwiązania z zakresu DR jako przydatne, a nie komplikujące ich działanie narzędzie.

Dzięki IoT wartość rynku zarządzania popytem wzrośnie

Dzięki postępowi w dziedzinie systemów teleinformatycznych nowoczesne technologie DR mogą znacząco przyczynić się (nawet w 40%) do osiągnięcia wyznaczonych przez Unię Europejską celów związanych z obniżeniem zużycia energii i emisji CO2 do roku 2020.

– Usługi DR zyskują coraz większe zainteresowanie również na polskim rynku energii, co wynika z  konieczności utrzymania bilansu energetycznego. W Polsce już wdrażane są systemy zarządzania konsumpcją energii w budynkach wielkopowierzchniowych (biznesowych), jednakże wśród klientów indywidualnych nie wzbudziły one szerokiego zainteresowania,” - stwierdza Nadzeya Viktarovich, Research Analyst działu TechVision z warszawskiego oddziału firmy Frost & Sullivan. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera rozwój usług Demand-Respons, a także przyspiesza komercjalizację technologii efektywności energetycznej, bilansowania energii oraz integracji rozproszonych źródeł energii i pojazdów elektrycznych. „Potrzeba oszczędzania energii oraz poprawy efektywności energetycznej, a także szybki rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce, przyczyniają się do powstawania start-upów, których celem jest opracowanie technologii zarządzania pobytem zintegrowanych z systemami umożliwiającymi ładowanie samochodów elektrycznych – dodaje Nadzeya Viktarovich.

Nowa analiza Frost & Sullivan pt.: Europejski rynek zarządzania popytem na energię (DR), 2018–2025, (European Demand Response (DR) Market, 2018-2025) przedstawia prognozy przychodów, omawia strukturę konkurencji oraz zawiera analizę udziałów w rynku. Opracowanie odnosi się do wyników z roku 2017, natomiast przedstawione prognozy dotyczą okresu 2018 - 2025.

Dodatkowe informacje dotyczące niniejszej analizy są dostępne pod adresem: http://frost.ly/2mf

– Coraz powszechniejsze stosowanie inteligentnych liczników, pojawianie się na rynku nowych firm oferujących usługi energetyczne (energy service company, ESCO), w szczególności powstawanie zorientowanych w nowinkach technologicznych start-upów znacząco przyczyni się do wzrostu wartości rynku z 0,9 mld USD obecnie do 3,5 mld USD w roku 2025 – podkreśla Swagath Navin Manohar, Analityk działu Energy & Environment w firmie Frost & Sullivan. – Liczba inteligentnych miast będzie nieustannie rosła. Dostawcy energii, agregatorzy oraz firmy zajmujące się oprogramowaniem będą musiały w coraz większym stopniu polegać na systemach DR, rozwiązaniach z zakresu Big Data, analizach predyktywnych, sztucznej inteligencji oraz Internecie Rzeczy – dodaje Manohar.

Dostawcy energii i agregatorzy DR będą dokonywać znaczących inwestycji w nowoczesne technologie DR oraz w narzędzia predyktywne, dzięki którym obniżą koszty wytworzenia energii, a także zmniejszą liczbę awarii sieci. Rozwiązania DR będą szczególnie przydatne w sektorze mieszkaniowym, w branży pojazdów elektrycznych oraz w segmencie centrów danych. Przewiduje się, że ich łączny udział rynkowy wzrośnie z 5% w roku 2017 do 15% w roku 2025. 

Firmy ESCO oraz agregatorzy aspirujący do uzyskania silnej pozycji na tym rynku muszą koncentrować się na krajach lub regionach z dużą liczbą zainstalowanych systemów energii odnawialnej, wysokimi cenami prądu oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Analiza określa także inne, dające szansę szybkiego rozwoju obszary, do których należą:

Rozwiązania z zakresu IoT stosowane w budynkach: rozwiązania DR współpracujące z IoT pozwalają na lepsze dostosowanie się do priorytetów klientów poszukujących inteligentnych rozwiązań energetycznych. Aby pozostać o krok przed konkurencją, agregatorzy i dostawcy energii będą musieli współpracować z firmami obsługującymi bramki IoT

Analizy danych i technologie oparte na chmurze: firmy DR muszą wdrożyć transparentne platformy software’owe pozwalające klientom na zrozumienie oszczędności wynikających ze stosowania rozwiązań DR. Aby sprostać rosnącym wymaganiom związanym z zarządzaniem energią, dostawcy specjalistycznego oprogramowania mogą zastosować algorytmy uczenia się maszynowego

Innowacyjne modele biznesowe: wraz z pojawieniem się technologii IoT i systemów energii odnawialnej, rynek energii dąży do decentralizacji swojej struktury. Dlatego też dostawcy energii muszą wdrożyć koncentrujące się na potrzebach klientów modele biznesowe, takie jak elastyczne płatności, oprogramowanie jako usługa (SaaS) oraz współdzielone oszczędności. Wiele firm energetycznych zaczyna pełnić funkcję partnerów energetycznych, a nie tylko dostawców elektryczności. Do najbardziej znamienitych przykładów należą: Actility w Belgii oraz E.ON i RWE w Niemczech

– Firmy energetyczne, agregatorzy, dostawcy oprogramowania, firmy zajmujące się analizami danych oraz operatorzy komunikacyjni będą w coraz większym stopniu konsolidować swoje działania, starając się oferować użytkownikom końcowym najlepsze w klasie usługi – zauważa Manohar. – Tymczasem dokonywane na rynkach rozwijających się inwestycje w systemy alokacji kosztów i struktury taryf przyspieszą komercjalizację programów DR, także po roku 2020 - podkreśla Manohar.

Europejski rynek zarządzania popytem (DR), 2018-2025 jest częścią globalnego programu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju firmy Frost & Sullivan w ramach projektu Distributed Energy.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ