Partner serwisu
12 września 2018

Klucz Sukcesu dla Enea Wytwarzanie za blok b11 w Kozienicach

Kategoria: XX Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW

Podczas XX Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2018 rozdane zostały nagrody wydawnictwa BMP - Klucze Sukcesu. Tym razem wyróżniona została Enea Wytwarzanie, nagroda została przyznana za za blok b11 w Kozienicach. Wyróżnienie odebrał Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu Enea Wytwarzanie. Laudację wygłosił prof. Janusz Lewandowski.

Klucz Sukcesu dla Enea Wytwarzanie za blok b11 w Kozienicach

LAUDACJA

B11, to największa inwestycja Grupy Enea. Wysokosprawna jednostka energetyczna ma moc 1 075 MW brutto. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technologii na parametry nadkrytyczne, blok osiąga sprawność na poziomie 45,6%, co pozwala na obniżenie emisji dwutlenku węgla o około 25% w stosunku do emisji z istniejących bloków opalanych węglem kamiennym.

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie projektu kotła, turbiny i generatora nowego bloku w Elektrowni Kozienice, pozwalają na wytworzenie tej samej ilości energii elektrycznej  przy mniejszym zużyciu paliwa, którym jest węgiel kamienny. Pozwala to na osiągnięcie przez B11 najlepszych parametrów środowiskowych oraz zoptymalizowanie kosztów wytworzenia energii.

Moc 1 075 MW, wysoka sprawność wytwarzania oraz wysoka dyspozycyjność bloku na poziomie ponad 92% sprawiają, że B11 jest rekordzistą w historii krajowej energetyki. Blok jest jednocześnie jedną z największych i najsprawniejszych instalacji tego typu na świecie. B11 wzmacnia skokowo moce wytwórcze Grupy Enea i krajowego sektora wytwarzania, a tym samym podnosi bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Przyjazna moc dla środowiska

Blok został zaprojektowany tak, by spełniać restrykcyjne normy środowiskowe wprowadzane w Unii Europejskiej. Już dziś B11 nie tylko spełnia, ale i wyprzedza wymagania mających obowiązywać od 2021 wytycznych dyrektywy BAT. Wynik ten został uzyskany dzięki zastosowaniu nowoczesnych instalacji, w tym instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR), elektrofiltra oraz instalacji odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą wapienną. Istotne znaczenie w zakresie ochrony środowiska ma również wysoka sprawność całej instalacji. Nowy blok Elektrowni Kozienice oszczędza również wodę – jednostka pracuje w tzw. obiegu zamkniętym. Umożliwia to wysoka na 185 m chłodnia kominowa. Jej zadaniem jest obniżanie temperatury wody wykorzystywanej w zamkniętym obiegu do chłodzenia całej instalacji. W czasie pracy bloku z tej gigantycznej konstrukcji wydobywa się głównie para wodna.

Ambitna inwestycja dla bezpieczeństwa

Budowa bloku o mocy 1 075 MW rozpoczęła się w 2012 roku, kamień węgielny pod B11 wmurowano 21 listopada. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum wykonawcze złożone z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (MHPSE) – jednego ze światowych liderów w zakresie instalacji wytwórczych energii elektrycznej i Polimexu-Mostostalu – krajowego lidera w zakresie realizacji inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych. Mitsubishi Hitachi Power Systems Group dostarczyła kocioł wraz z zasobnikami węgla, młynami, urządzeniami kontroli procesu spalania.

Turbina i generator, które są sercem nowego bloku, wraz z komponentami oraz urządzenia oczyszczania spalin pochodzą od japońskiej firmy macierzystej Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd. Polimex-Mostostal odpowiedzialny był za kluczowe prace konstrukcyjne, budowlane i wykończeniowe.

W szczytowym momencie na placu budowy pracowało jednocześnie 3,2 tys. specjalistów. Cała inwestycja złożona była z około 30 tys. szczegółowych zadań. Ich precyzyjne wykonanie sprawiło, że dziś, po wielu zakończonych sukcesem testach i próbach, cała skomplikowana instalacja produkuje energię elektryczną.

Grupa Enea wzmocniła swoją pozycję na rynku

Nowa jednostka zwiększyła moce wytwórcze Grupy Enea do 6,2 GW. Sama Elektrownia Kozienice zwiększyła moc zainstalowaną o 1/3 – do poziomu około 4 tys. MW. 13 proc. produkowanej w Polsce energii będzie pochodziło właśnie z Elektrowni Kozienice, drugiej co do wielkości elektrowni w kraju.

Budowa B11 wpisuje się w realizację najważniejszych założeń Strategii rozwoju Grupy Enea. Wraz z zakończonym w tym roku z sukcesem pozyskaniem Elektrowni Połaniec, Grupa Enea potwierdza i wzmacnia pozycję innowacyjnego koncernu surowcowo-energetycznego, wicelidera w zakresie produkcji energii elektrycznej w Polsce o kluczowym wpływie na bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Wytwarzany z poszanowaniem środowiska prąd z B11 poprzez sieć przesyłową i dystrybucyjną będzie docierał do polskich domów, dużych i małych zakładów pracy, fabryk i przedsiębiorstw. Inwestycja wpisuje się w politykę wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego i wspiera rozwój gospodarczy kraju.

fot. Adventure Media
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ