Partner serwisu
12 września 2018

Adam Smolik wyróżniony Kluczem Sukcesu

Kategoria: XX Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW

Drugim Kluczem Sukcesu, podczas Sympozjum Naukowo-Technicznego Energetyka Bełchatów 2018, został wyróżniony Adam Smolik, z firmy Energopomiar. Laudację wygłosił Jan Krup.

Adam Smolik wyróżniony Kluczem Sukcesu

LAUDACJA

Adam Smolik urodził się 14 stycznia 1949 roku w Nisku. Szkołę podstawową ukończył w Rzeszowie, gdzie kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego. Po zdaniu matury w 1967 roku rozpoczął studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu studiów i otrzymaniu dyplomu magistra inżyniera chemika w 1972 roku rozpoczął pracę zawodową w energetyce zatrudniając się w Elektrowni Jaworzno III w budowie. Z Elektrownią był związany do roku 1997.

Pierwsze lata pracy 1972–1973 przebiegły w oddelegowaniu, z przygotowywanej do budowy elektrowni, do Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach. Pobyt w ZEOPd w Katowicach, jak również staże w Elektrowniach Rybnik i Łaziska umożliwiły zapoznanie się z pracą urządzeń wytwórczych ZEOPd w zakresie cieplno-mechanicznym, chemii energetycznej, wody i korozji.

Po powrocie do macierzystej jednostki w 1975 roku pracował przy budowie Elektrowni Jaworzno III w dziale nadzoru mechanicznego, a następnie w rozruchu obiektu pełniąc również obowiązki kierownika sekcji wodno-chemicznej rozruchu w „Energopomiarze - Energorozruchu”. Zagadnienia okresu eksploatacji to ustalanie reżimów pracy obiegów wodno-parowych bloków, obiegów chłodzących, w tym chłodni kominowych, chemiczne oczyszczanie kotłów i skraplaczy turbinowych, praca zakładowej oczyszczalni ścieków i ujęcia wody surowej na rzece Biała Przemsza. Szczególne zainteresowanie dotyczyło pracy urządzeń w stanach nieustalonych. Pod koniec lat 80-tych realizował tematy z zakresu ochrony środowiska, emisji tlenków siarki i instalacji odsiarczania spalin. Po stażu i szkoleniu „The Theoretical and Practical Training in Energy Technology and Management” (1991) w ośrodku szkoleniowym energetyki holenderskiej w Petten powierzono mu obowiązki przygotowania inwestycji budowy instalacji odsiarczania spalin (IOS). W 1993 roku został Głównym Inżynierem ds. Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Przez cztery lata kierował wydzieloną strukturą realizującą nadzór nad projektowaniem, budową, uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji IOS. W projekcie tym warto wyróżnić przeprowadzenie po raz pierwszy w Polsce wyprowadzenia spalin kotłowych do atmosfery poprzez chłodnię kominową jako emitor. To postępowanie, dzięki dobrej współpracy z ośrodkami naukowymi Wrocławia, Katowic, a także TUV Rheinland w Kolonii oraz władzami administracyjnymi i ochrony środowiska, zakończyło się sukcesem, a innowacyjne rozwiązanie było powielane w następnych budowach obiektów energetycznych w Polsce (Łagisza, Bełchatów). Doświadczenia z dziedziny budowy i eksploatacji IOS pozwoliły na organizację cenionej w środowisku konferencji o doświadczeniach eksploatacyjnych IOS odbywającej się od 2001 roku w Tatrzańskiej Łomnicy.

Kolejne wyzwania po zakończeniu w 1996 budowy IOS to projekt fizycznej likwidacji Elektrowni Jaworzno I oraz wsparcie inwestycji sektora energetycznego w projekcie zapewnienia sorbentu dla krajowych IOS przez budowę instalacji młynowej w Kopalni Wapienia Czatkowice.

W 1997 roku został Głównym Inżynierem i Doradcą Prezesa Zarządu Elektrowni Jaworzno III. W latach 1996-1998 był Członkiem – Ekspertem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Dwustronnego Polsko-Amerykańskiego Komitetu Sterującego ds. Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Skawina. W tym czasie ukończył także Amerykańsko-Polskie Studium Podyplomowe z zakresu przyjaznej dla środowiska restrukturyzacji przemysłu ciężkiego (1997-1999), Politechnika Śląska oraz University of Minnesota.

Od 1997 roku jest związany z Zakładami Pomiarowo-Badawczymi Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach, początkowo na stanowisku Dyrektora Technicznego i Członka Zarządu, a od 1999 Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego spółki.

Cechy charakterystyczne Prezesa Smolika to: zaangażowanie, oddanie pracy, konsekwencja w działaniu, obiektywizm, szacunek dla tradycji i wartości, dbałość o jakość w każdym szczególe, wysokie wymagania zarówno względem siebie, jak i pracowników, motywujące do rozwoju, ale również poczucie humoru, wrażliwość na krzywdę ludzką, pamięć o ludziach bliskich i współpracownikach.

ZARZĄDZANIE SZTANDAROWĄ FIRMĄ POMIAROWO-BADAWCZĄ DLA SEKTORA ENERGETYKI

Pan Adam Smolik od osiemnastu lat z sukcesami kieruje najstarszą w Polsce firmą ekspercką zajmującą się pomiarami, badaniami oraz doradztwem w zakresie energetyki, ochrony środowiska, chemii energetycznej i diagnostyki. Pod jego kierownictwem Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, które od 1950 roku działają na rzecz krajowej energetyki, rozwinęły zakres swojej działalności i weszły na nowe rynki (m.in. przemysł i rynek komunalny), uczestniczyły w wielu imponujących przedsięwzięciach, wdrożyły zintegrowany system zarządzania i akredytacje PCA, unowocześniły bazę sprzętową i wyposażenie laboratoriów, zachowując przy tym bardzo dobrą kondycję finansową i satysfakcjonujące wyniki. Dzięki tym działaniom ENERGOPOMIAR pozostaje wartościową, cenioną na rynku marką, z ogromnym kapitałem wiedzy i doświadczenia. ENERGOPOMIAR jest jedyną firmą w Polsce świadczącą inżynierskie usługi o charakterze eksperckim o tak rozległym zakresie. Zasoby ludzkie ENERGOPOMIARU tworzy doświadczona kadra inżynierów, techników i ekonomistów oraz specjalistów różnych dziedzin.

To, co wyróżnia dziś ENERGOPOMIAR (przede wszystkim: ugruntowana pozycja na rynku polskim – rozpoznawalna marka, stabilna sytuacja ekonomiczno-finansowa, niezależność wynikająca ze struktury właścicielskiej, kompleksowość i wysoki poziom merytoryczny wykonywanych usług, unikalne produkty oraz szeroki wachlarz usług, nie oferowany w takim zakresie przez żadną z firm na polskim rynku, specjaliści wielu dziedzin, wszechstronność w wykonywaniu analiz i pomiarów, wysokiej klasy i często unikalne wyposażenie pomiarowo-badawcze, stali klienci w sektorze elektroenergetycznym, objęcie większości usług systemem zarządzania i akredytacjami PCA), Spółka zawdzięcza konsekwentnemu zarządzaniu i zaangażowaniu Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego, Pana Adama Smolika. ENERGOPOMIAR siedmiokrotnie uzyskał tytuł GAZELI BIZNESU - nagrodę przyznawaną przez dziennik „Puls Biznesu” dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. Tytuł Gazeli Biznesu za dynamiczny rozwój i wzrost sprzedaży firma otrzymała w latach: 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2013, 2016.

ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI W ENERGETYCE I PRZEMYŚLE

Prezes Adam Smolik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu największymi inwestycjami w energetyce. Nadzoruje prace i czynnie uczestniczy w projektach realizowanych przez ENERGOPOMIAR w roli Inżyniera Kontraktu oraz Doradcy Technicznego inwestora. W ENERGOPOMIARZE wprowadził i rozwinął usługi doradztwa technicznego dla banków i instytucji finansujących.

Uczestnicząc w budowie nowych mocy wytwórczych w polskich obiektach energetyki konwencjonalnej i przemysłowej, gdzie ENERGOPOMIAR doradzał i nadzorował inwestycje, zdobył uznanie nie tylko kadry kierowniczej elektrowni, elektrociepłowni czy koncernów energetycznych, ale także pracowników biur projektowych oraz firm budowlanych. Był bezpośrednio zaangażowany w realizację najważniejszego i największego dla Spółki projektu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie bloku o mocy 460 MW w PKE SA Elektrowni Łagisza”, który jednocześnie był jedną z najważniejszych inwestycji w sektorze.

Dzięki jego staraniom i skutecznemu zarządzaniu w ciągu kilkunastu lat ENERGOPOMIAR zgromadził wiele doświadczeń, które dzisiaj umożliwiają firmie sprawowanie profesjonalnej funkcji Inżyniera Kontraktu nie tylko w energetyce konwencjonalnej, ale również w projektach komunalnych, przemysłowych i energetyki odnawialnej, przystosowaną do polskich warunków realizacji inwestycji i oczekiwań inwestorów.

AKTYWNOŚĆ W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM

Szeroka wiedza na temat sektora energetycznego, wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe, ogromne zaangażowanie w pracę, autorytet wśród pracowników i w środowisku zawodowym, merytoryczna współpraca z podmiotami krajowej energetyki, ośrodkami badawczymi i uczelniami wyższymi oraz pełne zaangażowanie w rozwój Spółki, którą kieruje, czynią z niego wyjątkowego energetyka i managera.

Jest członkiem rzeczywistym Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. Przez wiele lat był Członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. W Izbie Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za zespoły zajmujące się efektywnością energetyczną i energetyką jądrową.

Działa w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich (posiada Odznakę Honorową SEP), największej w Polsce pozarządowej organizacji twórczej o charakterze naukowo-technicznym działającej na rzecz użyteczności społecznej i publicznej, założonej w 1919 roku przez inżynierów – przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego.

Jest autorem wielu publikacji i referatów na temat praktyki zarządzania projektami inwestycyjnymi i funkcji Inżyniera Kontraktu, a także modernizacji i rewitalizacji bloków. Jest członkiem Rady Naukowej miesięcznika „Energetyka”, wydawanego przez SEP. Warto wspomnieć, że ENERGOPOMIAR na łamach wspomnianego czasopisma, w autorskim Biuletynie Naukowo-Technicznym, publikuje artykuły swoich specjalistów.

Jak wspominano wcześniej, Pan Adam Smolik jest pomysłodawcą, gospodarzem i prelegentem najważniejszej konferencji skierowanej do szerokiego grona specjalistów związanych z dziedziną oczyszczania spalin (instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, elektrofiltry), tj. Forum Dyskusyjnego „Doświadczenia eksploatacyjne instalacji oczyszczania spalin”, która w cyklu dwuletnim odbywa się w Tatrzańskiej Łomnicy (8. edycja w 2017 roku).

Od lat Prezes Smolik jest również zaangażowany w organizację i osobiście nadzoruje poziom merytoryczny pozostałych konferencji ENERGOPOMIARU, mających nieoceniony udział w szerzeniu i wymianie wiedzy technicznej oraz integracji środowisk zawodowych sektorów energetyki i przemysłu, tj.: Forum Dyskusyjnego „Diagnostyka i chemia dla energetyki” (w 2017 r. odbywa się 11. edycja) oraz Konferencji Szkoleniowej Zakładu Techniki Cieplnej (w 2018 r. odbyła się 7. edycja), poświęconej procesom cieplno-mechanicznym, efektywności energetycznej, optymalizacji pracy urządzeń energetycznych, zielonej energii itd.

TYTUŁY, WYRÓŻNIENIA, ODZNAKI

Na przestrzeni ponad czterdziestu lat pracy zawodowej został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego oraz Medalem za Długoletnią Służbę.

Za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej i przedsiębiorczości oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej w lutym 2018 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wykaz:

1978 – Brązowa Odznaka Zasłużony dla Energetyki

1981 – Srebrna Odznaka Zasłużony dla Energetyki

1985 – Brązowy Krzyż Zasługi

1986 – Złota Odznaka Zasłużony dla Energetyki

1988 – Srebrna Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1988 – Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego

1996 – Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1996 – Srebrny Krzyż Zasługi

2003 – Złoty Krzyż Zasługi

2012 – Laur Białego Tygrysa Polskiej Energetyki – ENERGIA 2012 dla wybitnego polskiego energetyka

2013 – Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Energetyki”

2013 – Złoty Medal za Długoletnią Służbę

2014 – Tytułu Honorowy „Miles Energeticae”, przyznawany osobom zasłużonym dla rozwoju polskiej energetyki i przemysłu kotłowego

2018 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Pan Adam Smolik przywiązuje taką samą wagę do zachowania integralności i rozwoju Spółki, którą kieruje, jak i rozwoju osobistego swoich podwładnych. Firma inwestuje w rozwój pracowników nie tylko poprzez szkolenia, dofinansowanie studiów i kursów, ale również poprzez niestandardowe idee. Corocznie osobiście wspiera dzieci z lokalnych domów dziecka, a kierowany przez niego ENERGOPOMIAR pomaga osobom potrzebującym poprzez dotacje dla organizacji działających na rzecz społeczności lokalnej oraz stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność społeczną o charakterze ogólnopolskim.

Pan Adam Smolik, oddany mąż, ojciec Witolda i Katarzyny oraz dziadek pięciorga wnucząt, na pierwszym miejscu stawia potrzeby dzieci – zwłaszcza tych z domów dziecka oraz chorych, potrzebujących środków na leczenie i rehabilitację. Dlatego priorytetowo traktuje wszystkie te inicjatywy, dzięki którym dzieci – porzucone, niepełnosprawne, niewidome, z porażeniem mózgowym – mogą częściej się uśmiechać.

fot. Adventure Media
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ